Cases | Page 4 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Gezamenlijk beheer Stadsbaantunnel Utrecht

De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is eigendom van de gemeente Utrecht. De tunnel ligt tegen de A2-tunnel aan, terwijl die eigendom is van Rijkswaterstaat. Twynstra Gudde heeft een voorstel gedaan voor samenwerking bij toekomstbestendig beheer en onderhoud.

Assetmanagement Samenwerken

Noord-Brabant: versneld aan de slag met klimaatadaptatie

Noord-Brabant wil in 2050 volledig klimaatbestendig zijn. De provincie wil daar nu al doelgericht aan werken en een voorbeeld zijn voor andere provincies. Twynstra Gudde heeft de ambities concreet gemaakt, een uitvoeringsplan gemaakt en een organisatie in de benen gezet.

Herontwikkelen dorpshart Soesterberg – De markt aan zet

Met de sluiting van vliegveld Soesterberg wordt een lang gekoesterde wens van de gemeente Soest om het Dorpshart Soesterberg te herontwikkelen werkelijkheid. De markt krijgt van de gemeente de ruimte om invulling te geven aan de herontwikkeling. De markt is aan zet.

Ruimtelijke ontwikkeling Financieel management

Marktbenaderingsstrategie aanleg Offshore Center Maasvlakte 2

Op de Maasvlakte komt het eerste Offshore Center van Europa: een terrein van 70 hectare voor een cluster van offshorebedrijven. Havenbedrijf Rotterdam heeft Twynstra Gudde gevraagd een strategie op te stellen om marktpartijen te vinden die het terrein kunnen aanleggen.

Aanbesteden en contracteren