Samenwerken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samenwerken

Iedere organisatie wil tegenwoordig beter samenwerken. Omdat ingewikkelde opgaven alleen oplossen niet meer werkt. Wij stappen in op momenten dat u de samenwerking zoekt en dus partijen nodig heeft. Of juist halverwege, als u het gevoel heeft dat het veel beter kan, maar daar hulp bij nodig heeft. Wij helpen u samenwerkingsvaardiger te worden, op alle fronten en op allerlei manieren.

 

U wilt samenwerkingsvaardiger worden

U werkt samen met andere partijen, maar het wil niet vlotten. Ligt de oorzaak in uw eigen organisatie? Wij helpen u die belemmeringen op te sporen en weg te nemen. Zo wordt uw organisatie samenwerkingsvaardiger.

Lees verder

Welke vorm van samenwerken kiest u

U heeft samen met uw partners besloten tot samenwerking, maar in welke vorm? U moet rekening houden met de doelstellingen en ambitie, de visie van de verschillende partners, er zijn juridische overwegingen. Wij helpen u de best mogelijke keuze te maken.

 

Lees verder

Samenwerkingsstrategie opstellen

U wilt graag samenwerken, maar met wie, en waarom eigenlijk?. Het is tijd om een solide samenwerkingsstrategie op te stellen. Wij helpen u daarbij. Met als resultaat dat u uw samenwerkingsrelaties beter kunt invullen.

Lees verder

Zo effectief mogelijk samenwerken

U heeft te maken met een vraagstuk dat u zonder versterking van buitenaf niet kunt overzien, of ziet een kans die u niet alleen aankunt. U zoekt samenwerking, maar ook een onafhankelijke derde. Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Lees verder

Hoe leert u beter samen te werken

U werkt in steeds meer samenwerkings-verbanden, met steeds meer participanten. Daarbij stelt u zich vragen als: ‘Doen we de goede dingen?’, ‘Zijn we een goede en betrouwbare partner?’ Wij ondersteunen u bij het zoeken naar antwoorden.

Lees verder

Bestaande samenwerking beter laten lopen

U zit al een tijd in een samenwerkingsverband, maar eigenlijk loopt het niet lekker. U vraagt zich af wat er aan de hand is en hoe het beter kan. Of is stoppen het beste antwoord? Wij helpen u met het doen van slimme interventies.

Lees verder

Uw samenwerking evalueren

U bent partner in een samenwerking. Het gaat niet per se slecht. Maar u vraagt zich af hoe u de samenwerking succesvol houdt, het maximale eruit haalt. Met onze expertise op het gebied van samenwerken staan wij u terzijde.

Lees verder

Mensen

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Pim Nijssen

Partner

Has Bakker

Adviseur, Procesbegeleider en Aanjager

Joost Voerman

Directeur

Cases

Met initiatief ‘Zero emissie busvervoer’ schonere bussen

Twynstra Gudde is één van de initiatiefnemers van de stichting Zero Emissie Busvervoer in Nederland. De stichting streeft naar schoon en betaalbaar busvervoer en wil de bussen vanaf 2025 emissievrij gerealiseerd hebben.

Lees de case

Actuele opleidingen

Training gemeenten in transities voor gemeenteraadsleden

2 woensdagavonden: 15 en 29 augustus van 18.00-22.00 uur

Veel taken van de landelijke overheid worden naar gemeenten verschoven. Daardoor komen inhoudelijke dossiers, zoals energietransitie, warmtetransitie en mobiliteitstransitie op de agenda van de gemeenteraad. Ook verandert de manier waaróp veranderingen worden doorgevoerd. Vaak is er sprake van publiek private samenwerkingen. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is het betrekken van inwoners. Met deze training legt u een stevig kennisfundament om als raadslid een waardevolle bijdrage te leveren aan de grote transitievraagstukken waar elke gemeente voor gesteld staat. Dat vraagt van u als gemeenteraadslid om inhoudelijke basiskennis.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Masterclass Samenwerken - 'Tweebenig samen werken': in 3 stappen naar een succesvolle samenwerking

start: donderdag en vrijdag 20-21 september, incl. avondprogramma en overnachting

Wil jij succesvoller worden in het samenwerken met andere partijen? Volg dan de masterclass Tweebenig samen werken van Twynstra Gudde! Deze masterclass is gebaseerd op ons boek ‘Tweebenig samen werken’ dat in februari door Vakmedianet uitgegeven is.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Opleidingen

Masterclass gemeentelijke herindelingen

Donderdag 11 oktober 2018 te Amersfoort - van 14.30-17.30 uur

Samenwerking, fusies en herindelingen zijn niet meer weg te denken uit het lokaal openbaar bestuur. Het zijn belangrijke instrumenten die worden ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen, de bestuurskracht te versterken en/of (nieuwe) taken adequaat uit te voeren. Met name gemeentelijke herindelingen hebben veel impact, niet alleen op de betrokken inwoners, bestuurders en medewerkers maar ook op de regio. Een herindeling is een dynamisch en omvangrijk proces en wij vinden het belangrijk om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Niet alleen onze kennis en ervaring, maar juist ook die van gemeenten en provincies in Nederland die te maken hebben of hebben gehad met een herindeling.

GemeentenProvincies en regio's VerandermanagementOrganisatieontwikkelingStrategievormingProjectmanagementSamenwerken
Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Neem contact op

Vind de expert in uw markt