Wageningen Academy Met heldere tools zelf aan de slag met portfoliomanagement

Wageningen Academy maakt deel uit van de Universiteit Wageningen. Ze ontwikkelen en organiseren trainingen en cursussen voor professionals. Wageningen Academy werkt al een tijdje met portfoliomanagement. Zij wilden hierin nu de volgende stap zetten en dit verder professionaliseren. TwynstraGudde heeft hen hierin begeleidt. 

Een portfolio is een geheel van processen, projecten, programma’s en activiteiten. Portfoliomanagement helpt om hier keuzes in te maken: wat doen we nu, later of niet (meer)? Het gaat over de balans tussen wat je wilt (activiteiten) én wat je kunt (middelen). Wageningen Academy is bezig om de strategie en de richting voor de komende jaren uit te denken. Portfoliomanagement kan hier een belangrijke rol in spelen.

Doelen-Inspanningen-Netwerk en afwegingskader

Om portfoliomanagement verder vorm te geven zijn we met de manager en medewerkers van de Wageningen Academy twee dagen bij elkaar gekomen. We gingen samen op een interactieve manier aan de slag met de theorie, praktijkvoorbeelden vanuit TwynstraGudde en de toepassing daarvan op de praktijk van de Wageningen Academy. In groepen werkten we vervolgens aan een eerste versie van een Doelen-Inspanningen-Netwerk en een afwegingskader.

In het Doelen-Inspanningen-Netwerk brachten we de lange termijn ambitie, strategische doelen, concrete baten en vereiste inspanningen in beeld. Om weloverwogen keuzes te maken en prioriteiten te kunnen stellen in deze doelen en inspanningen, is een afwegingskader essentieel. Om tot een afwegingskader te komen, stelden we gezamenlijk de belangrijke factoren vast om nieuwe projecten en programma’s op te beoordelen.

'De sessies werden heel goed begeleid. Zonder deze externe frisse blik en de scherpe vragen van de adviseurs, was het niet gelukt om tot zulke heldere modellen te komen.'
Geurt Heimensen, teammanager Wageningen Academy

Alle neuzen dezelfde kant op

Na de eerste sessie plaatsten we het concept van het Doelen-Inspanningen-Netwerk en het afwegingskader in Miro, een online whiteboard waarin je kunt samenwerken. Het team kon hier met post-its opmerkingen en ideeën aan toevoegen. Uiteindelijk zijn er zo’n 100 post-its toegevoegd. Ter voorbereiding op de tweede bijeenkomst hebben wij deze post-its gestructureerd en samengebracht tot één Doelen-Inspanningen-Netwerk en één afwegingskader. Het hielp Wageningen Academy dat wij met onze externe blik knopen konden doorhakken en bepaalde doelstellingen samenvoegden. In de tweede sessie legden we samen de laatste hand aan de modellen. Zo ontstonden er twee modellen, waar iedereen zich in kon vinden en die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Portfoliomanagement in de praktijk

Wat helpt in het afwegingsproces is een periodiek overleg, waarin je de voortgang van het portfolio bespreekt en nieuwe projecten en programma’s afweegt. Wij spreken vaak over ‘de portfoliotafel’. In de tweede sessie oefenden we hier samen met het team mee. Hier hebben we direct de rolverdeling in meegenomen. Aan de hand van het opgestelde Doelen-Inspanningen-Netwerk en het afwegingskader beoordeelden we twee echte cases van de Wageningen Academy. Zo werd gelijk duidelijk hoe zij dit in de praktijk kunnen toepassen.

Aan de slag met portfoliomanagement

De werksessies hebben geleid tot een concreet Doelen-Inspanningen-Netwerk, een afwegingskader én een doorkijkje naar de inrichting van portfoliomanagement. Voor de inrichting van portfoliomanagement werkten we uit wat effectief portfoliomanagement vraagt van de medewerkers en management, de ondersteunende systemen én in houding en gedrag. De Wageningen Academy werkt inmiddels zelf met de aangereikte tools voor portfoliomanagement. Zo organiseert het team nu met regelmaat een portfoliotafel waarin zij het Doelen-Inspanningen-Netwerk en afwegingskader toepassen.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Portfoliomanagement is één van de expertises van TwynstraGudde. Met onze inhoudelijke kennis over en ervaring met verschillende projecten en programma’s weten we theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, verdieping te zoeken en modellen in de praktijk toe te passen, kunnen we een organisatie in korte tijd alle tools en handvatten geven om portfoliomanagement binnen de organisatie zelf in te richten en te professionaliseren.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.