InteraktContour Training over opdrachtgeverschap leidt tot eenduidigheid over projecten en programma’s

Organisaties krijgen steeds meer te maken met specifieke uitdagingen. Opgaven die steeds anders zijn en om een integrale aanpak vragen. Ook bij InteraktContour, een zorginstelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, neemt het aantal projecten en programma’s toe. Om de unieke opgaven efficiënt, gestructureerd en eenduidig uit te voeren, hebben zij TwynstraGudde gevraagd een basis te leggen voor het managen van projecten en een invulling te geven aan de rol van de opdrachtgever.

Door het nieuwe strategisch plan van InteraktContour wordt het werken aan projecten en programma’s voor hen steeds relevanter. Tegelijkertijd zijn er veel verschillende werkwijzen binnen de organisatie. Dit kan een transparante en beheerste uitvoering van trajecten in de weg zitten en tot onvoorspelbare uitkomsten leiden. Daarom zijn een duidelijke besluitvorming en een heldere rolafbakening tussen opdrachtgever en project- of programmaleider van groot belang.

Training opdrachtgeverschap

Om structuur te creëren in projecten en programma’s ontwikkelde TwynstraGudde voor het managementteam van InteraktContour een training op maat over opdrachtgeverschap. De training bestond uit interactieve werksessies, waarin theorie en praktijkvoorbeelden werden gecombineerd.

De principes van projecten en programma’s werden bijvoorbeeld uitgelegd door het programma E-Health van InteraktContour uit te werken. Wat is de doelstelling van het programma? Welke werkvorm past hierbij? Wat zou de rolverdeling moeten zijn? En wie heeft welke verantwoordelijkheden? Door dit soort vragen te beantwoorden over een concrete casus ontstond een gezamenlijk begrip over de invulling van projecten en programma’s.

De Manager van InteraktCountour geeft aan: ‘Voorheen waren we meer doelgericht, maakten we niet altijd de beoogde resultaten concreet, gingen we eerder vanuit een doel (te snel) aan de slag met een project. Nu maken we, veel meer aan de voorkant van een project of programma, scherp wat we concreet verwachten aan resultaten van de projectleider.’ 

'Voorheen maakten we niet altijd de beoogde resultaten concreet. Nu maken we bij de start van een project of programma scherp wat we concreet verwachten aan resultaten van de projectleider.'

Persoonlijke aanpak

Daarnaast werd per managementteamlid aandacht besteed aan zijn of haar voorkeursstijl van opdrachtgeverschap. Door een model over voorkeursstijlen toe te passen en hierover in gesprek te gaan, werden de verschillende voorkeursstijlen en de bijbehorende sterke punten en valkuilen benoemd. Zo ontstond meer inzicht in elkaar als opdrachtgevers, maar ook in de verschillende stijlen binnen het managementteam. Daarbij kregen de leden meer inzicht in de type projecten en programma’s en welke project- en programmaleiders daar het beste bij passen.

‘We hebben beter geleerd om als opdrachtgever niet te veel in de inhoud te gaan, maar meer aan de projectleider over te laten.’
Manager InteraktContour

Gemeenschappelijke taal en praktische tools

De training leverde concrete aandachtspunten, tools en interventies op. Zo is er bijvoorbeeld ingegaan op het inzetten van de ‘Gouden driehoek’, waarbij de balans tussen tijd, geld en kwaliteit wordt bewaakt. Daarnaast heeft het managementteam van InteraktContour helderheid gekregen in het verschil tussen projecten en programma’s. Daardoor is er nu een gemeenschappelijke taal ontstaan. Dit is cruciaal om de projecten en programma’s goed te kunnen aansturen.

‘Het inschatten van de nodige capaciteit voor een project was iets wat nog te vaak bleef liggen, niet expliciet en concreet gemaakt werd.' Aldus de Manager van InteraktContour. 'Daar is nu meer aandacht voor, en het dwingt je als opdrachtgever om aan de voorkant keuzes te maken en haalbare resultaatafspraken te maken met de projectleider.’ 

‘Het vooraf inschatten van de nodige capaciteit voor een project, dwingt je als opdrachtgever om aan de voorkant keuzes te maken en haalbare resultaatafspraken te maken.'

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Project- en programmamanagement zijn kernactiviteiten van TwynstraGudde. Tijdens een training zorgen onze adviseurs voor professionele begeleiding en stimuleren zij een veilige leeromgeving met inhoudelijke kennis, praktische voorbeelden en voldoende scherpte. Door het gesprek aan te gaan en voorbeelden uit te werken, komen we in korte tijd tot eenduidigheid over projecten en programma’s en bijbehorend opdrachtgeverschap.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.