TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  InteraktContour Training over opdrachtgeverschap leidt tot eenduidigheid over projecten en programma’s

  Organisaties krijgen steeds meer te maken met specifieke uitdagingen. Opgaven die steeds anders zijn en om een integrale aanpak vragen. Ook bij InteraktContour, een zorginstelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, neemt het aantal projecten en programma’s toe. Om de unieke opgaven efficiënt, gestructureerd en eenduidig uit te voeren, hebben zij TwynstraGudde gevraagd een basis te leggen voor het managen van projecten en een invulling te geven aan de rol van de opdrachtgever.

  Door het nieuwe strategisch plan van InteraktContour wordt het werken aan projecten en programma’s voor hen steeds relevanter. Tegelijkertijd zijn er veel verschillende werkwijzen binnen de organisatie. Dit kan een transparante en beheerste uitvoering van trajecten in de weg zitten en tot onvoorspelbare uitkomsten leiden. Daarom zijn een duidelijke besluitvorming en een heldere rolafbakening tussen opdrachtgever en project- of programmaleider van groot belang.

  Training opdrachtgeverschap

  Om structuur te creëren in projecten en programma’s ontwikkelde TwynstraGudde voor het managementteam van InteraktContour een training op maat over opdrachtgeverschap. De training bestond uit interactieve werksessies, waarin theorie en praktijkvoorbeelden werden gecombineerd.

  De principes van projecten en programma’s werden bijvoorbeeld uitgelegd door het programma E-Health van InteraktContour uit te werken. Wat is de doelstelling van het programma? Welke werkvorm past hierbij? Wat zou de rolverdeling moeten zijn? En wie heeft welke verantwoordelijkheden? Door dit soort vragen te beantwoorden over een concrete casus ontstond een gezamenlijk begrip over de invulling van projecten en programma’s.

  De Manager van InteraktCountour geeft aan: ‘Voorheen waren we meer doelgericht, maakten we niet altijd de beoogde resultaten concreet, gingen we eerder vanuit een doel (te snel) aan de slag met een project. Nu maken we, veel meer aan de voorkant van een project of programma, scherp wat we concreet verwachten aan resultaten van de projectleider.’ 

  'Voorheen maakten we niet altijd de beoogde resultaten concreet. Nu maken we bij de start van een project of programma scherp wat we concreet verwachten aan resultaten van de projectleider.'

  Persoonlijke aanpak

  Daarnaast werd per managementteamlid aandacht besteed aan zijn of haar voorkeursstijl van opdrachtgeverschap. Door een model over voorkeursstijlen toe te passen en hierover in gesprek te gaan, werden de verschillende voorkeursstijlen en de bijbehorende sterke punten en valkuilen benoemd. Zo ontstond meer inzicht in elkaar als opdrachtgevers, maar ook in de verschillende stijlen binnen het managementteam. Daarbij kregen de leden meer inzicht in de type projecten en programma’s en welke project- en programmaleiders daar het beste bij passen.

  ‘We hebben beter geleerd om als opdrachtgever niet te veel in de inhoud te gaan, maar meer aan de projectleider over te laten.’
  Manager InteraktContour

  Gemeenschappelijke taal en praktische tools

  De training leverde concrete aandachtspunten, tools en interventies op. Zo is er bijvoorbeeld ingegaan op het inzetten van de ‘Gouden driehoek’, waarbij de balans tussen tijd, geld en kwaliteit wordt bewaakt. Daarnaast heeft het managementteam van InteraktContour helderheid gekregen in het verschil tussen projecten en programma’s. Daardoor is er nu een gemeenschappelijke taal ontstaan. Dit is cruciaal om de projecten en programma’s goed te kunnen aansturen.

  ‘Het inschatten van de nodige capaciteit voor een project was iets wat nog te vaak bleef liggen, niet expliciet en concreet gemaakt werd.' Aldus de Manager van InteraktContour. 'Daar is nu meer aandacht voor, en het dwingt je als opdrachtgever om aan de voorkant keuzes te maken en haalbare resultaatafspraken te maken met de projectleider.’ 

  ‘Het vooraf inschatten van de nodige capaciteit voor een project, dwingt je als opdrachtgever om aan de voorkant keuzes te maken en haalbare resultaatafspraken te maken.'

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Project- en programmamanagement zijn kernactiviteiten van TwynstraGudde. Tijdens een training zorgen onze adviseurs voor professionele begeleiding en stimuleren zij een veilige leeromgeving met inhoudelijke kennis, praktische voorbeelden en voldoende scherpte. Door het gesprek aan te gaan en voorbeelden uit te werken, komen we in korte tijd tot eenduidigheid over projecten en programma’s en bijbehorend opdrachtgeverschap.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen