Programmamanagement

U wilt veranderingen tot stand brengen en doelen bereiken met uw eigen organisatie, zoals meer klanttevredenheid of een hogere leefbaarheid in de wijk. U merkt dat bestaande werkwijzen tekort schieten en wilt meer grip op de realisatie van die doelen. Misschien wilt u hierbij wel samenwerken met andere organisaties. Programmamanagement kan dan uitkomst bieden. Onze adviseurs en managers helpen u samenhang, samenwerking en synergie in uw veranderopgaven te realiseren via programmamanagement.

Kennismaken met programmamanagement

U vraagt zich af wat programmamanagement is, of het bij uw organisatie past en hoe uw organisatie er beter in wordt. Wij begeleiden u in de kennismaking, besluitvorming en ontwikkeling van uw mensen.

Lees verder

Uw programma van een passende aanpak voorzien

Programma’s vragen om een inhoudelijke aanpak, die op maat gemaakt is bij de onderliggende opgave. Het bedenken van zo’n aanpak vraagt om inhoudelijke kennis en ervaring. Wij ondersteunen u zodat u daarna tot doelgerichte actie over kunt gaan.

Lees verder

Inrichten van uw slagvaardige programmaorganisatie

U heeft gekozen voor de programma-aanpak om een doelgerichte opgave te realiseren. Nu nog een slagvaardige programmaorganisatie inrichten. Wij helpen u te komen tot een goede invulling met heldere rollen.

Lees verder

Uw ingewikkelde programma laten managen

U staat voor een lastige opgave, met veel activiteiten, ambitieuze doelstellingen, groot afbreukrisico, onoverzichtelijke context en groot aantal belanghebbenden. Wij begeleiden uw programmamanager of stellen deze beschikbaar.

Lees verder

Samenwerking voor uw programma vormgeven

In uw programma is samenwerking belangrijk, tussen mensen binnen uw eigen organisatie en met mensen in andere organisaties. Wij begeleiden u in het vormgeven van een doelgericht samenspel.

Lees verder

Grip leren houden op uw programma

Programma’s zijn gericht op concrete effecten in een organisatie of daarbuiten. Tijdens de looptijd van het programma wilt u weten hoe u ervoor staat en bij kunnen sturen. Wij richten de besturing van uw programma met u in.

Lees verder

Uw programma door de besluitvorming loodsen

Uw programma vindt plaats in een complex speelveld met veel belanghebbenden, van binnen én buiten de organisatie. U moet uw programma daar doorheen zien te loodsen en intussen wilt u ook draagvlak creëren. Wij helpen u met het besluitvormingsproces.

Lees verder

Cases

Programmamanagement bij het COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft in 2014 voor meerdere jaren een aantal speerpunten benoemd om de organisatie verder in ontwikkeling te brengen en te veranderen. Twynstra Gudde heeft ondersteund bij het vertalen van deze speerpunten naar doelgerichte programma’s.

Lees de case

Actuele opleidingen

Workshop Project en Program Canvas

Dinsdag 26 september

In deze workshop leert u werken met het Program Canvas, een nieuw instrument om snel en in samenwerking de kern van een programma te ontwikkelen. Na deze dag bent u in staat zelfstandig met het canvas te werken in uw eigen programma.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Tweedaagse training Programmamanagement voor waterprofessionals

woensdag 1 en donderdag 2 november 2017

Tijdens deze tweedaagse staan wij stil bij de essenties van programmamanagement en zoomen daarbij specifiek in op de opgaven voor het waterdomein. Vraagstukken als klimaatadaptatie en samenwerking in de waterketen vragen om een programmatische aanpak, maar hoe organiseer je dat programma zodat je de vaak meervoudige doelen van deze opgaven realiseert? En hoe stuur je op resultaat als je afhankelijk bent van andere partijen bij de uitvoering van je programma? En hoe werk je effectief samen?

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Opleidingen

Tweedaagse training Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)

Deze training is vol: donderdag 30 november en vrijdag 1 december, nieuwe data (2018) volgen

In deze tweedaagse training maakt u kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). U vergroot uw kennis en versterkt uw vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot u uw handelingsrepertoire en bent u in staat SOM in uw eigen opgave toe te passen.

Strategisch omgevingsmanagementProgrammamanagement
Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Björn Prevaas

Partner Project- & Programmamanagement en Organisatieontwikkeling

Neem contact op

Vind de expert in uw markt