EnergieRijk Den Haag Innovatief programma maakt overheidsgebouwen Den Haag duurzaam

EnergieRijk Den Haag is een ambitieus, innovatief programma dat de grote Haagse kantoorgebouwen verduurzaamt. Verschillende (semi)overheden, hoge colleges van staat en bedrijven werken gezamenlijk aan deze complexe, gebiedsgerichte opgave. TwynstraGudde coördineert het programma en stuurt het deelthema innovatie aan. Zo houdt het programma snelheid en vinden we tegelijkertijd uit welke innovaties bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

Foto: Rijksvastgoedbedrijf, Corné Bastiaansen

Het programma EnergieRijk Den Haag bestaat sinds 2018 en heeft als doelstelling dat zo'n dertig (semi)overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag uiterlijk in 2040 klimaatneutraal zijn. In de gebiedsgerichte aanpak van het programma ligt de focus niet op individuele gebouwen, maar op het ontwikkelen van een herhaalbare en schaalbare aanpak. EnergieRijk Den Haag wil daarmee een voorbeeld zijn voor de verduurzaming van Nederland. Aan de uitvoering van het programma werken vier bureaus, waaronder TwynstraGudde, die samen optrekken in het consortium Motion2040+.

Innovatieve oplossingen vinden

De partners van EnergieRijk Den Haag willen vooruitlopen op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarom zoeken zij actief naar innovatieve oplossingen. TwynstraGudde speelt niet alleen een belangrijke rol in de coördinatie van het programma, maar is ook verantwoordelijk voor het deelthema Innovatie & Smart Buildings. Daarin onderzoeken we innovaties, bijvoorbeeld energieopwekking in de gevel van gebouwen. Het onderzoek hiernaar levert inzicht op in de technische mogelijkheden daarvan in bestaande gebouwen. De lessen hieruit leggen we vast en delen we, net als de lessen over het vernieuwende werkproces van het deelthema innovaties. We hebben bijvoorbeeld al gewerkt vanuit een minimum viable partnership: precies op tijd de benodigde mensen betrekken en een project klein houden om tempo te blijven maken.

‘EnergieRijk Den Haag kent een complexe context met veel belangen en verschillende stakeholders. De adviseurs van TwynstraGudde handelen met gevoel voor deze complexe omgeving, zijn slagvaardig, to-the-point en oplossingsgericht.’
Frans Deeleman, programmadirecteur EnergieRijk Den Haag

Stakeholders betrokken houden

In een groot gebiedsgericht programma als EnergieRijk Den Haag werken bijzonder veel mensen samen, afkomstig uit een zeer diverse groep organisaties. Niet alleen de Rijksoverheid, provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag doen mee, maar ook veel semi-overheidsorganisaties en verschillende bedrijven. Wij ondersteunen het programma bij alle technische, financiële en organisatorische vragen die daarbij komen kijken. De uitgangspunten daarbij zijn: hoe ga je het samen slim organiseren? Hoe zorg je dat stakeholders zich betrokken blijven voelen en er een gemeenschappelijke aanpak ontstaat met een gedeelde visie? Samen met alle betrokkenen, onder wie de eigenaren, de beheerders en de gebruikers van de gebouwen, bewaken we zo de programmadoelstellingen en de voortgang.

Kennisdeling tussen stakeholders over gebiedsgerichte aanpak

De duurzaamheidsambities van EnergieRijk Den Haag zijn bijzonder door de schaal van het programma. Tientallen grote kantoorgebouwen in een gebied tegelijk verduurzamen vereist een doordachte, gebiedsgerichte aanpak waar in Nederland nog weinig ervaring mee is. Daarom stimuleren we kennisdeling tussen stakeholders. Niet alleen over technische innovaties, maar juist ook over de gebiedsgerichte aanpak zelf. Bij de vernieuwing die het werken op gebiedsniveau vraagt, laten we bijvoorbeeld zien dat de opgave ook te benaderen is vanuit de ontwikkelingen bij de gebruikers van een gebouw en de ervaring van de mensen die er dagelijks werken. Op die manier is het mogelijk financiële of technische uitdagingen vanuit een nieuw duurzaamheidsperspectief te bekijken.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Waarom TwynstraGudde?

In het ambitieuze verduurzamingsprogramma dat EnergieRijk Den Haag is, staan de einddoelen vast, maar is de weg daarnaartoe nog niet altijd zeker. Dat maakt afstemming met betrokkenen en inspelen op de ontwikkelingen des te belangrijker. Uit de zeer diverse groep stakeholders betrekken wij de juiste mensen op het juiste moment. Dat op zichzelf is al uitdagend bij een grote, gebiedsgerichte opgave met zoveel verschillende betrokkenen. De uitdaging wordt nog groter doordat er tegelijkertijd een vooruitstrevende innovatie-agenda is vastgesteld, waarbij nog niet zonneklaar is welke innovaties uiteindelijk effectief en toepasbaar zijn. Op dit steeds veranderende speelveld brengen wij rust en overzicht, zonder dat het momentum verloren gaat of kansen onbenut blijven. Daarbij komt onze kennis en ervaring op gebied van programmamanagement, verduurzaming van vastgoed en innovatie goed van pas.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.