TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  EnergieRijk Den Haag Innovatief programma maakt overheidsgebouwen Den Haag duurzaam

  EnergieRijk Den Haag is een ambitieus, innovatief programma dat de grote Haagse kantoorgebouwen verduurzaamt. Verschillende (semi)overheden, hoge colleges van staat en bedrijven werken gezamenlijk aan deze complexe, gebiedsgerichte opgave. TwynstraGudde coördineert het programma en stuurt het deelthema innovatie aan. Zo houdt het programma snelheid en vinden we tegelijkertijd uit welke innovaties bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

  Foto: Rijksvastgoedbedrijf, Corné Bastiaansen

  Het programma EnergieRijk Den Haag bestaat sinds 2018 en heeft als doelstelling dat zo'n dertig (semi)overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag uiterlijk in 2040 klimaatneutraal zijn. In de gebiedsgerichte aanpak van het programma ligt de focus niet op individuele gebouwen, maar op het ontwikkelen van een herhaalbare en schaalbare aanpak. EnergieRijk Den Haag wil daarmee een voorbeeld zijn voor de verduurzaming van Nederland. Aan de uitvoering van het programma werken vier bureaus, waaronder TwynstraGudde, die samen optrekken in het consortium Motion2040+.

  Innovatieve oplossingen vinden

  De partners van EnergieRijk Den Haag willen vooruitlopen op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarom zoeken zij actief naar innovatieve oplossingen. TwynstraGudde speelt niet alleen een belangrijke rol in de coördinatie van het programma, maar is ook verantwoordelijk voor het deelthema Innovatie & Smart Buildings. Daarin onderzoeken we innovaties, bijvoorbeeld energieopwekking in de gevel van gebouwen. Het onderzoek hiernaar levert inzicht op in de technische mogelijkheden daarvan in bestaande gebouwen. De lessen hieruit leggen we vast en delen we, net als de lessen over het vernieuwende werkproces van het deelthema innovaties. We hebben bijvoorbeeld al gewerkt vanuit een minimum viable partnership: precies op tijd de benodigde mensen betrekken en een project klein houden om tempo te blijven maken.

  ‘EnergieRijk Den Haag kent een complexe context met veel belangen en verschillende stakeholders. De adviseurs van TwynstraGudde handelen met gevoel voor deze complexe omgeving, zijn slagvaardig, to-the-point en oplossingsgericht.’
  Frans Deeleman, programmadirecteur EnergieRijk Den Haag

  Stakeholders betrokken houden

  In een groot gebiedsgericht programma als EnergieRijk Den Haag werken bijzonder veel mensen samen, afkomstig uit een zeer diverse groep organisaties. Niet alleen de Rijksoverheid, provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag doen mee, maar ook veel semi-overheidsorganisaties en verschillende bedrijven. Wij ondersteunen het programma bij alle technische, financiële en organisatorische vragen die daarbij komen kijken. De uitgangspunten daarbij zijn: hoe ga je het samen slim organiseren? Hoe zorg je dat stakeholders zich betrokken blijven voelen en er een gemeenschappelijke aanpak ontstaat met een gedeelde visie? Samen met alle betrokkenen, onder wie de eigenaren, de beheerders en de gebruikers van de gebouwen, bewaken we zo de programmadoelstellingen en de voortgang.

  Kennisdeling tussen stakeholders over gebiedsgerichte aanpak

  De duurzaamheidsambities van EnergieRijk Den Haag zijn bijzonder door de schaal van het programma. Tientallen grote kantoorgebouwen in een gebied tegelijk verduurzamen vereist een doordachte, gebiedsgerichte aanpak waar in Nederland nog weinig ervaring mee is. Daarom stimuleren we kennisdeling tussen stakeholders. Niet alleen over technische innovaties, maar juist ook over de gebiedsgerichte aanpak zelf. Bij de vernieuwing die het werken op gebiedsniveau vraagt, laten we bijvoorbeeld zien dat de opgave ook te benaderen is vanuit de ontwikkelingen bij de gebruikers van een gebouw en de ervaring van de mensen die er dagelijks werken. Op die manier is het mogelijk financiële of technische uitdagingen vanuit een nieuw duurzaamheidsperspectief te bekijken.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  Waarom TwynstraGudde?

  In het ambitieuze verduurzamingsprogramma dat EnergieRijk Den Haag is, staan de einddoelen vast, maar is de weg daarnaartoe nog niet altijd zeker. Dat maakt afstemming met betrokkenen en inspelen op de ontwikkelingen des te belangrijker. Uit de zeer diverse groep stakeholders betrekken wij de juiste mensen op het juiste moment. Dat op zichzelf is al uitdagend bij een grote, gebiedsgerichte opgave met zoveel verschillende betrokkenen. De uitdaging wordt nog groter doordat er tegelijkertijd een vooruitstrevende innovatie-agenda is vastgesteld, waarbij nog niet zonneklaar is welke innovaties uiteindelijk effectief en toepasbaar zijn. Op dit steeds veranderende speelveld brengen wij rust en overzicht, zonder dat het momentum verloren gaat of kansen onbenut blijven. Daarbij komt onze kennis en ervaring op gebied van programmamanagement, verduurzaming van vastgoed en innovatie goed van pas.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen