Gemeente Amsterdam Een nóg breder interventierepertoire bij de Gemeente Amsterdam

Het Bureau Interim en Advies (BIA) heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van duurzame veranderingen bij de gemeente Amsterdam. Met hun kennis en expertise op het gebied van veranderkunde en verandermanagement worden zij ingezet bij complexe vraagstukken in de stad. Om de eigen adviseurs en interimmanagers - juist in coronatijd - te blijven verbinden en ontwikkelen, worden periodiek interne bijeenkomsten georganiseerd. Met vakmensen onder elkaar is hard gebouwd aan de ‘body of knowlegde’, ook wel het interventierepertoire dat zij gebruiken. De bevlogen adviseurs van TwynstraGudde voegden daar een belangrijk ‘kijkglas’ aan toe: met een online interventietest én Het Groot Interventieboek.

Voor een veranderkundige gaat interveniëren vaak onbewust: de keuze valt meestal op de interventies waar iemand al vertrouwd mee is of ‘iets’ mee heeft. Bij BIA zijn ze zich daar als veranderprofessionals terdege van bewust. Regelmatig reflecteren op de eigen invulling van het vak is dan ook een vast onderdeel van het werk. Vorig jaar ontstond er vanwege het vele thuiswerken een sterke behoefte aan meer vakinhoudelijke verbinding, nieuwe inzichten en het delen van verschillende perspectieven. Bovendien waren er in korte tijd verschillende nieuwe collega’s bijgekomen die ook weer nieuwe perspectieven inbrengen. Hoe stem je dat allemaal af? BIA zocht naar een manier om zich meer bewust te worden van het bestaande interventierepertoire van de medewerkers. Waarin ze kunnen groeien én wat ze kunnen leren. Of zoals ze bij BIA zeggen: ze wilden zich bewuster worden van hun ‘body of knowledge’.

‘Ik heb meteen vijf interventieboeken besteld. Bij het programmeren van heidagen, pakken we het boek erbij voor nieuwe handvatten.’
Marion de Groot, Gemeente Amsterdam, Bureau Interim en Advies

Laagdrempelige interventietest op basis van het kleurendenken

TwynstraGudde verzorgde een inspiratiesessie, waarbij via een interventietest inzicht werd gegeven in het repertoire van de adviseurs van BIA. De interventies zijn onder andere geordend op basis van het kleurendenken van De Caluwé en Vermaak. Handig, want daar bleek BIA erg vertrouwd mee te zijn, ze konden dus snel aan de slag. De deelnemers gaven op een memobord aan met welke interventies zij al bekend zijn of waar ze - al dan niet - meer van wilden weten. Deze werkvorm sloeg aan: de sessie werd ervaren als laagdrempelig en zeer verbindend. Het Groot Interventieboek (met daarin 99 interventies) fungeerde als springplank: er ontstond een boeiend gesprek over het huidige repertoire, de opgaven waarvoor BIA staat en de eventuele noodzaak om het repertoire op te rekken en hier verder op in te gaan: ‘Uit de interventietest kwam naar voren dat BIA sterk is in het aanbrengen van structuur en goed afspraken kan maken in een warboel van verandering. Dit biedt vertrouwen en zelfinzicht.’ Eén uur was te kort om alle vragen uit te diepen: was er bij de deelnemers echt minder affiniteit met ‘gele interventies’ of waren hier ook andere factoren bij betrokken? En wat is nou eigenlijk the blind spot, worden er interventies over het hoofd gezien waar BIA nog meer nieuwsgierig naar is?

Hoewel het ging om een korte sessie, was het enthousiasme van de adviseurs groot. BIA sprak de wens uit om in een volgende sessie dieper in te willen gaan op een goede diagnose van het repertoire van BIA. Daarbij is voorgesteld om aan een aantal interventies concrete praktijkvoorbeelden te koppelen. Ook op individueel niveau zijn er nog allerlei mogelijkheden voor samenwerken: denk aan sessies die erop gericht zijn om uit je comfortzone te komen of te oefenen met specifiek interventierepertoire. Er kwam zelfs een idee naar boven om vakgenoten bij sessies te betrekken van buiten de Gemeente Amsterdam. Hoe interessant zou dat zijn: een landelijke kennisuitwisseling van veranderprofessionals die werkzaam zijn voor grote steden in Nederland.

‘Dankzij Het Groot Interventieboek kunnen we aan de hand van een nieuwe vorm met elkaar in gesprek over ons eigen interventierepertoire, nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven.’
Annemiek Stolk, Gemeente Amsterdam, Bureau Interim en Advies

Interventietest

Interventietest TwynstraGuddeDe inspiratiesessie heeft nog iets bijzonders opgeleverd. Op basis van de zelftest interventielijst uit Het Groot Interventieboek is de interventietest ontwikkeld. De interventietest bestaat uit een selectie van 35 interventies. Hoe bewust zijn jouw interventies? Vaak zijn we geneigd om instrumenten in te zetten waarmee we bekend zijn of die ons in het verleden en dienst hebben bewezen. Maar is die interventie ook het meest effectief voor jouw huidige opgave? Gebruik de interventietest om er achter te komen hoe jouw interventierepertoire er uit ziet en hoe je dit kunt vergroten.

Waarom TwynstraGudde?

Met meer dan 50 jaar veranderhistorie en ruim 300 adviseurs die zich actief bezighouden met interveniëren, heeft TwynstraGudde een schat aan ervaring in huis. De 99 interventies uit Het Groot Interventieboek zijn slechts een kleine greep uit ons repertoire. Wij hebben kennis van veranderen én van interveniëren: we bieden concrete tools en werkvormen die jouw opdracht verder helpen. Het veranderkundige gedachtengoed is wetenschappelijk onderbouwd, pragmatisch beschreven en praktisch toepasbaar gemaakt. Een belangrijke basis voor iedere veranderaar of organisatieadviseur. En bovendien een stevig fundament om succesvol mee te kunnen bouwen aan de complexe veranderopgaven van morgen.

Bewust beweging creëren met interventies

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.