TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO Zicht op kansen voor zero-emissie long-haul vrachtverkeer

  Hoe ontwikkelt zich het Europese zero-emissie vrachtverkeer? Waar liggen kansen voor Nederland en welke knelpunten zijn er? Het Rijk wil een verscherpt zicht hebben op de transitiestrategie voor zwaarder vrachtverkeer op de Europese snelwegen. Wij maakten een technologische systeemanalyse.

  Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De transitie naar duurzaam internationaal heavy duty vrachtverkeer is belangrijk om die doelstelling te kunnen halen. Nederland kan daarbij een sleutelrol spelen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO hebben ons daarom gevraagd wat de belangrijkste kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen zijn. Men wil de handvatten hebben voor strategische keuzes om kansen te verzilveren en de ontwikkeling van zero-emissie vrachtverkeer snelheid te geven.

  Ecosysteembenadering

  Deze transitie vraagt om meer dan alleen technologische innovaties op het gebied van aandrijftechnologie. Het gaat ook om vernieuwing van infrastructuur, van beleid, draagvlak en de ontwikkeling van businessmodellen. In onze visie is een ecosysteembenadering daarom cruciaal. Alleen dan krijg je zicht op het hele innovatielandschap voor zero-emissie long-haul vrachtverkeer.

  Technologische innovatie systeemanalyse

  Aan de hand van een zogenoemde technologische innovatie systeemanalyse hebben we de belangrijkste ontwikkelingen op de Europese markt in kaart gebracht. Met bureauonderzoek, interviews en een workshop met Europese sleutelspelers hebben we zicht gekregen op Europese beleidsontwikkelingen, technologische innovaties en inzichten vanuit de internationale transportsector. Daarbij hebben we gekeken naar drie relevante transitiepaden: zero-emissie op basis van waterstofverbranding (ICE-H2), toepassing van de brandstofcel (FCEV) en batterij-elektrische aandrijving (BEV).

  Vervolgstappen

  We hebben onze bevindingen in een adviesrapport samengevat. Hierin hebben we drie zero-emissie oplossingsrichtingen helder uitgewerkt: van beleid tot en met businessmodellen voor de transportsector. Welke kansen liggen er voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven en hoe kan de rijksoverheid ontwikkelingen opschalen en versnellen? Onze ecosysteembenadering heeft zicht geboden op concrete vervolgstappen en strategische keuzes die de transitie kunnen versnellen.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Onze adviseurs hebben inhoudelijke kennis van de energietransitie en hebben ruime ervaring met het maken van een technologische innovatie systeemanalyse. Hiermee helpen we overheden en bedrijven een strategie voor duurzame technologische ontwikkeling te bepalen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen