Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO Zicht op kansen voor zero-emissie long-haul vrachtverkeer

Hoe ontwikkelt zich het Europese zero-emissie vrachtverkeer? Waar liggen kansen voor Nederland en welke knelpunten zijn er? Het Rijk wil een verscherpt zicht hebben op de transitiestrategie voor zwaarder vrachtverkeer op de Europese snelwegen. Wij maakten een technologische systeemanalyse.

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De transitie naar duurzaam internationaal heavy duty vrachtverkeer is belangrijk om die doelstelling te kunnen halen. Nederland kan daarbij een sleutelrol spelen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO hebben ons daarom gevraagd wat de belangrijkste kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen zijn. Men wil de handvatten hebben voor strategische keuzes om kansen te verzilveren en de ontwikkeling van zero-emissie vrachtverkeer snelheid te geven.

Ecosysteembenadering

Deze transitie vraagt om meer dan alleen technologische innovaties op het gebied van aandrijftechnologie. Het gaat ook om vernieuwing van infrastructuur, van beleid, draagvlak en de ontwikkeling van businessmodellen. In onze visie is een ecosysteembenadering daarom cruciaal. Alleen dan krijg je zicht op het hele innovatielandschap voor zero-emissie long-haul vrachtverkeer.

Technologische innovatie systeemanalyse

Aan de hand van een zogenoemde technologische innovatie systeemanalyse hebben we de belangrijkste ontwikkelingen op de Europese markt in kaart gebracht. Met bureauonderzoek, interviews en een workshop met Europese sleutelspelers hebben we zicht gekregen op Europese beleidsontwikkelingen, technologische innovaties en inzichten vanuit de internationale transportsector. Daarbij hebben we gekeken naar drie relevante transitiepaden: zero-emissie op basis van waterstofverbranding (ICE-H2), toepassing van de brandstofcel (FCEV) en batterij-elektrische aandrijving (BEV).

Vervolgstappen

We hebben onze bevindingen in een adviesrapport samengevat. Hierin hebben we drie zero-emissie oplossingsrichtingen helder uitgewerkt: van beleid tot en met businessmodellen voor de transportsector. Welke kansen liggen er voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven en hoe kan de rijksoverheid ontwikkelingen opschalen en versnellen? Onze ecosysteembenadering heeft zicht geboden op concrete vervolgstappen en strategische keuzes die de transitie kunnen versnellen.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Onze adviseurs hebben inhoudelijke kennis van de energietransitie en hebben ruime ervaring met het maken van een technologische innovatie systeemanalyse. Hiermee helpen we overheden en bedrijven een strategie voor duurzame technologische ontwikkeling te bepalen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.