TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Lansingerland, provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter, Metropoolregio Rotterdam Den Haag Horti Science Park kansrijk als internationale hotspot

  Het Horti Science Park is een gebied in Lansingerland waar glastuinbouwbedrijven, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheden samenwerken. TwynstraGudde onderzocht hoe dit gebied kan doorgroeien tot een internationale hotspot. Het advies vormde een belangrijke basis voor de gemeenteraad om 3,6 miljoen euro te investeren in Horti Science.

  Het gebied nabij ns-station Lansingerland-Zoetermeer is kennisintensief met internationaal leidende bedrijven in de teelt van groenten, bloemen en planten en onderzoeklocaties van Delphy en de Wageningen Universiteit & Research (WUR). Veel potentie, veel ondernemerschap en een welwillende overheid. De gemeente, de WUR, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en InnovationQuarter hebben TwynstraGudde gevraagd te adviseren over de volgende stap in de ontwikkeling van het Horti Science Park.  

  Krachten bundelen 

  In onze visie moet de ontwikkeling niet van bovenaf komen. Klein beginnen en zoveel mogelijk de agenda van het bedrijfsleven volgen, is ons devies. Bundeling van krachten kan helpen om het ecosysteem van ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheden te versterken. Vervolgens kunnen publieke investeringen de aanjager zijn van groei. Een duidelijk profiel van het Horti Science Park is daarbij bepalend voor succes: de stip op de horizon moet zo concreet mogelijk zijn.  

  Vier opties 

  We hebben een studie gedaan naar trends en ontwikkelingen in de glastuinbouw. Via 20 interviews spraken we met stakeholders in het gebied om de kansen voor doorontwikkeling van het Horti Science Park te verkennen. De uitkomsten werkten we uit tot verschillende ontwikkelstrategieën, waarbij de agenda van het bedrijfsleven voor ons leidend is. We adviseerden om in te zetten op zowel de fysieke ontwikkeling van het gebied (de hardware) als de programmatische ontwikkeling, waar een incubator onderdeel van is (de software).  

  Figuur fysieke ontwikkeling en programmatische ontwikkeling

  Concretisering ontwikkelstrategie 

  Om de ontwikkeling aan te jagen, hebben we geadviseerd in te zetten op twee kansen. Zo overweegt de WUR de bestaande onderzoeksfaciliteiten te herontwikkelen, een miljoeneninvestering. Dat biedt kansen voor ruimte voor startups, inclusief incubator en flexplekken. Ook vanuit de TU Delft blijkt hiervoor belangstelling. Voor de middellange termijn wordt, mede door de sterke groei van het aantal jongeren in Lansingerland, een forse groei van de mbo-opleiding verwacht. Juist jongeren die een baan op fietsafstand zoeken.  

  'Het advies onderstreept en verrijkt de potentie van deze regio voor onze organisatie.'
  Eric Poot, Wageningen University & Research

  Resultaat 

  De gemeenteraad van Lansingerland heeft in januari 2021 besloten om 3,6 miljoen euro te investeren in Horti Science. Ons adviesrapport was een belangrijke bouwsteen voor dit besluit. De gemeente positioneert zich daarmee als aantrekkelijke samenwerkingspartner voor de WUR en de mbo-scholen. Ook biedt dit een handreiking naar nieuwe partners, zoals het TU Delft Agtech Instituut, voor het opzetten van nieuwe samenwerkingen.   

  'TwynstraGudde heeft met veel deskundigheid een reëel advies geschreven.'
  Samir Amghar, gemeente Lansingerland

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde is marktleider in campus en innovation districts en heeft aan meer dan 25 campussen in Nederland bijgedragen, waaronder Brainport Industries Campus, Leerpark Dordrecht, de High Tech Campus en Novio Tech Campus. Onze adviseurs hebben bovendien ruime kennis van de land- en tuinbouwsector. Door deze combinatie van expertises kunnen we een effectieve intermediair zijn tussen de belangen van kennisinstellingen en publieke en private organisaties.

  Podcast over campusontwikkeling in stedelijke regio’s

  In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'Eindhoven koppelt kennis aan daadkracht' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op campusontwikkeling in stedelijke regio’s en specifiek over Brainport Industries Campus Eindhoven. Luister hieronder de podcast.

   

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen