TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Waterschap Hollandse Delta Met vertrouwen keuzes maken voor toekomstig waterbeheer

  Zoals steeds meer organisaties wil Waterschap Hollandse Delta de eigen missie en taakopvatting verbinden met de grote opgaven van deze tijd. Hoe vertaal je thema's als klimaatverandering, de energietransitie of een circulaire economie in strategie en beleid? Wij begeleidden Waterschap Hollandse Delta bij het uitwerken van een toekomstvisie op basis van trends die helpt om heldere strategische keuzes te maken.

  Waterschap Hollandse Delta beheert zo'n 750 kilometer dijken en duinen. Dat maakt de impact van klimaatverandering zeer voelbaar in het werk wat zij doen. Rekening houden met een stijgende zeespiegel of met meer water dat door de rivieren stroomt, vereist aanpassingen in visie en beleid. Maar er is meer: als grote landschapsbeheerders zouden waterschappen een rol kunnen spelen in duurzame energieopwekking met windmolens of zonnepanelen. Waterzuivering zou er in een circulaire economie weleens heel anders uit kunnen gaan zien. Welke keuzes maak je als waterschap ten aanzien van dit soort mogelijke ontwikkelingen?

  Strategie bepalen of herijken

  Grip krijgen op de rol die je als organisatie in grote maatschappelijke opgaven wil spelen, vraagt allereerst om inzicht. Welke trends en ontwikkelingen komen op je af? Waar liggen mogelijkheden? Een nieuwe strategie ontwikkelen of een bestaande of een bestaande herijken gaat in onze ervaring het beste wanneer je als organisatie, afdeling of team even een stap terug zet. Dat geeft je gelegenheid om het gehele maatschappelijke speelveld waarin je functioneert te overzien. Vervolgens kan je de trends en ontwikkelingen benoemen die jou het meeste raken. Dit zijn de bouwstenen voor jouw toekomstvisie en strategie. Wij gebruiken daarvoor de Futuring-methode.

  'De uitkomsten van de toekomstverkenning kunnen direct worden toegepast als input voor zowel de omgevingsvisie als het waterbeheerprogramma.'
  Cees Jongejan, Senior beleidsadviseur Waterschap Hollandse Delta

  Onze aanpak: Futuring-methode

  Met de Futuring-methode bieden wij bedrijven en (semi)overheden een gestructureerde methode om de trends en ontwikkelingen te identificeren die voor hen het meest relevant zijn en op basis hiervan een (innovatie)strategie vorm te geven. Wij gaan daarbij op een co-creatieve manier te werk. Dat betekent dat we samen met medewerkers, zowel in workshops als plenair, een trendanalyse maken die resulteert in een toekomstvisie, waarop beleid en strategie kunnen worden gebaseerd. Bij Waterschap Hollandse Delta kwamen we gezamenlijk uit op een aantal verschillende toekomstbeelden voor het stedelijk en landelijk gebied waar Hollandse Delta actief is. De stad vraagt immers om heel andere aanpassingen dan het buitengebied.

  Direct toepasbare uitkomsten

  De toekomstverkenning die we samen met de collega’s van Waterschap Hollandse Delta hebben gemaakt, leverde direct bouwstenen voor hun visie en beleid. Zowel de Omgevingsvisie als het Waterbeheerprogramma van Hollandse Delta, zijn bijgesteld op basis van de trendanalyses die we met de Futuring-methode hebben gedaan. Bijkomend voordeel van onze co-creatieve aanpak is dat ook het strategisch aanpassingsvermogen van de eigen organisatie groeit. Medewerkers doen in workshops samen met ons systematisch onderzoek naar relevante trends en ontwikkelingen. Dit biedt inspiratie, maar helpt ook bij het implementeren van nieuw beleid in de organisatie, omdat er vanuit een gezamenlijk gevormde visie wordt gewerkt.  

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  Waarom TwynstraGudde?

  De adviseurs zijn ervaren inspirators en begeleiders van veranderprocessen, die weten hoe zij het strategisch denken binnen organisaties naar een optimaal niveau kunnen brengen. Dit doen zij niet door te vertellen wat volgens hen de beste oplossingen zijn of door standaardrecepten in te zetten. Zij doen dit door diepgaand te luisteren en samen met teams, afdelingen en individuele medewerkers een zoektocht te ondernemen naar welke toekomstbepalende trends op dit moment belangrijk zijn. Uit dit systematische onderzoek komt een verhaallijn die het beleid en de visie van de organisatie richting geeft, zodat die de toekomst met zelfbewustzijn en vertrouwen tegemoet kan zien.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen