TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Revalidatiecentra Samenwerking biedt revalidatiecentra toekomstperspectief

  De revalidatiesector in Nederland verkeert in zwaar weer. Instellingen worstelen met kosteninflatie, personeelstekorten en verouderd vastgoed. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn zij genoodzaakt hun blikveld te verruimen. Tegelijkertijd biedt het Integraal Zorg Akkoord ook een mooie kans om de zorg meer regionaal op te pakken. TwynstraGudde is gevraagd een verkenning uit te voeren met twee revalidatiecentra naar een mogelijke samenwerking in zorg en huisvesting.

  De twee revalidatiecentra – elk gevestigd in een ander verzorgingsgebied, maar nabij gelegen - hebben te maken met verouderde hoofdlocaties. Beide instellingen staan voor een vernieuwingsopgave van de kliniek, en zoeken naar mogelijkheden voor herhuisvesting. Daarbij moeten zij rekening houden met hun financiële situatie, de noodzakelijke toekomstige klinische capaciteit, maar ook met eisen rondom duurzaamheid. De nieuwe hoofdlocaties kunnen apart maar mogelijk ook gezamenlijk gerealiseerd worden.

  Zorgaanbod versterken

  Beide instellingen voelen de urgentie om te onderzoeken of en hoe zij elkaar in hun zorgaanbod kunnen versterken, en hoe dat zich kan vertalen naar de aankomende vastgoedinvesteringen. Vanuit de gedachte dat vastgoedkeuzes de visie op zorg volgen, onderzochten we kansen voor samenwerking op deze thema's. Kunnen beide instellingen elkaar in hun zorgaanbod versterken? In welke vorm zou dat kunnen en hoe kan dit bijdragen aan de vastgoedopgaven? Is dit het moment om – op onderdelen - samen verder te gaan?

  Quickscan

  Met als centrale vraag ‘hoe kunnen we elkaar versterken’ heeft TwynstraGudde partijen in de vorm van een quickscan bij elkaar gebracht. We onderzochten welke vormen van samenwerking er mogelijk zijn en welke vorm in deze situatie het meest geschikt is. Het onderzoek is enerzijds expertmatig vormgegeven aan de hand van onze kennis van de sector. Anderzijds is via meerdere werksessies gesproken met medewerkers en (medisch) specialisten. Op die manier kunnen mogelijkheden breed worden geïnventariseerd, en is er ook voldoende aandacht voor draagvlak.

  Vastgoed als strategische asset

  Uitgangspunt in de analyse van mogelijke vastgoedkeuzes waren de verschillende gebouwfuncties. Variërend van een beperkte tot een vergaande vorm is gekeken welke voordelen gezamenlijk vastgoed kan bieden en in welke mate dit past bij de ambities en gewenste autonomie van de samenwerkingspartners. Samenwerken is daarbij in onze optiek een strategische keuze en de voordelen moeten daarbij opwegen tegen de nadelen.

  Samenwerking biedt revalidatiecentra toekomstperspectief

  Vervolgrichtingen

  Het eindresultaat is een helder beeld van de samenwerkingsmogelijkheden rondom de zorgverlening en de vastgoedvraagstukken, met een duidelijk overzicht van vormen en mogelijkheden om de krachten te bundelen en de opgaven samen aan te gaan. De rapportage biedt een fundament om vervolgrichtingen te verkennen op de kansrijke thema’s en een tijdspad nader af te stemmen. Het resultaat laat ruimte voor beide partijen om zelf vervolg te geven op inhoud, vorm en intensiteit. Het biedt overzicht om zo beargumenteerde keuzes te maken rondom een vervolgstap.

  Waarom TwynstraGudde?

  Bij TwynstraGudde bundelen we onze kennis en kunde rondom samenwerkingskunde met ruime ervaring op het gebied van facility management, huisvesting en vastgoed in de zorg. Onze adviseurs zijn neutraal, onafhankelijk, expert op het gebied van samenwerking en zorgvastgoed en brengen ervaring vanuit elders in het land mee. Zo zijn we niet alleen procesbegeleider, maar kunnen we ook prikkelen en inspireren.

  In deze opdracht draaide alles om het verkennen van toekomstperspectieven, samenwerkingsmogelijkheden en het afstemmen van belangen en behoeften. We hebben in deze opdracht onze expertise op het gebied van samenwerking, efficiënte huisvesting en duurzaam vastgoed kunnen combineren.

  Wil je ook gebruikmaken van een quickscan rondom samenwerking en huisvesting?

  Ja, ik wil gebruikmaken van een quickscan

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen