TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Cosis Zorg voor cliënten verbeteren met nieuwe crisisaanpak

  Cosis ondersteunt mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Soms doen zich daarbij crisissituaties voor. Cosis wilde daar beter op voorbereid zijn, om de nadelige effecten voor cliënten en zorgverleners zo veel mogelijk te beperken. Samen met TwynstraGudde heeft Cosis daarom een nieuwe crisisaanpak ontwikkeld. De focus ligt op preventie.

  Als zich bij een cliënt met een verstandelijke of psychische beperking een crisis voordoet, heeft dat grote impact. Het is ingrijpend voor de cliënt, familie, vrienden, zorgverleners en leidinggevenden. Daarom wilde zorginstelling Cosis, actief op meer dan tweehonderd locaties in Groningen en Drenthe, de eigen aanpak en preventie van crisissen onder de loep nemen. Was het mogelijk de organisatie op dit punt beter in te richten? Kunnen crisissen bij cliënten daarmee voorkomen worden? Samen met de mensen van Cosis gingen we op zoek naar oplossingen.

  Projectaanpak van binnenuit

  Cosis heeft veel gedragskundige en medische expertise in huis. Die kennis wilden we benutten. Dat hebben we gedaan door een werkgroep samen te stellen met betrokkenen uit de hele organisatie. We kozen voor deze werkwijze omdat we een oplossing wilden vinden die werkt en die door medewerkers wordt gedragen. Hun kennis en betrokkenheid zorgen ervoor dat ons advies daadwerkelijk een concrete nieuwe crisisaanpak heeft opgeleverd. In die aanpak staat preventie centraal.

  Focus op preventie

  Een crisis voorkomen vraagt om het vroegtijdig signaleren van de eerste voortekenen. Dan kan een cliënt extra zorg en aandacht krijgen. Die eerste voortekenen zijn vaak subtiel: kleine gedragsveranderingen of een veranderend contact bijvoorbeeld. Hoe zorg je ervoor dat zorgverleners die veranderingen opmerken? Met dat doel hebben we bijeenkomsten georganiseerd. Het enthousiasme was groot: meer dan 95% van de medewerkers deed mee. Behalve crisissen beter herkennen, leerden zij ook wat zij vervolgens kunnen doen. Een crisisregisseur en het crisisinterventieteam inschakelen bijvoorbeeld.

  'Projectmatig werken doet TwynstraGudde bij Cosis succesvol door inhoudelijke expertise vanuit organisatie samen te brengen. Zo kwamen we tot een gedragen en werkende crisisopzet.'
  Lieke Ruijgers directeur Kind, Jeugd en Gezin en Albert Pranger, Leidinggevende ’t Rak en projectleider

  Nieuw: crisisregisseurs

  Crisisregisseur is een nieuwe taak bij Cosis. Met de werkgroep hebben we deze taak ontwikkeld om kennis over crisissen direct beschikbaar te hebben wanneer die nodig is. De crisisregisseur is het eerste contact voor gedragswetenschappers en leidinggevenden en schept handelingsperspectief bij de aanpak van een crisis of de eerste signalen daarvan. Er zijn nu twee crisisregisseurs bij Cosis. Het zijn gespecialiseerde gedragswetenschappers. Hun ondersteuning is erop gericht om direct mee te denken en een crisissituatie zo snel mogelijk te de-escaleren. Daarvoor kunnen zij onder andere het crisisinterventieteam inzetten. Dit team is ook nieuw bij Cosis.

  Crisisinterventieteam opgericht

  Het crisisinterventieteam is net als de crisisregisseur een uitkomst van de nieuwe crisisaanpak die we hebben ontwikkeld met de Cosis-werkgroep. Dit nieuwe team levert directe ondersteuning op locatie bij crisissituaties of de mogelijke voortekenen daarvan. Hun inzet kan bijvoorbeeld bestaan uit extra ondersteuning op locatie voor de cliënt, zodat het reguliere team minder belast wordt. Het crisisinterventieteam kan ook de interactie tussen cliënt en zorgverlener of tussen zorgverleners, gedragswetenschappers en leidinggevenden observeren en hierover adviseren. Ook hier is het doel steeds om crisissen voor te zijn.

  Effect nieuwe aanpak monitoren

  We hebben niet alleen geadviseerd over de inrichting van het nieuwe werkproces dat Cosis nu heeft ingericht voor crisispreventie. Ook de start ervan hebben we begeleid. We hebben een jaarplan helpen schrijven voor de nieuwe aanpak crisisregisseurs en het crisisinterventieteam. Ook hebben we ondersteuning gegeven bij de opzet van een effectmeting. Daarmee brengt Cosis in kaart wat de nieuwe aanpak daadwerkelijk bijdraagt aan het welzijn van cliënten en medewerkers. De crisisregisseurs en het crisisinterventieteam zijn gestart. Ze komen regelmatig in actie en de eerste ervaringen met de nieuwe crisisaanpak zijn goed.

  Waarom TwynstraGudde?

  Als adviseurs kennen we het zorgdomein door en door. We brengen veel ervaring en kennis mee uit de projecten die we doen, in de zorg en daarbuiten. Bij een advies vinden we het belangrijk dat het tot stand komt in samenwerking met medewerkers en andere betrokkenen. Daarbij zijn we gericht op draagvlak en ook kritisch wanneer we denken dat dit nodig is. Met onze constructief-kritische houding gaan we voor het best mogelijke resultaat. Het draagvlak zorgt ervoor dat ons advies tot een echte verbetering leidt waarmee medewerkers graag aan de slag willen.

  We bouwen graag mee aan de zorg van morgen. Heb je ook hulp nodig jullie ambities hierin te realiseren, neem vooral contact op met één van onderstaande adviseurs.

  Aan de slag met een crisisaanpak

  Alle mensen

  Aan de slag met een crisisaanpak

  Alle mensen