Provincie Gelderland Hoe willen en kunnen we werken na corona?

Dat was de vraag die provincie Gelderland zich voor haar eigen organisatie stelde. Gaan we terug naar het oude normaal of kiezen we voor een hybride werkvorm? Wat betekent dat voor de manier van (samen)werken en voor de huisvesting? TwynstraGudde heeft samen met de provincie Gelderland en adviesbureau Veldhoen+Company vier scenario’s geschetst die een helder perspectief geven.

Foto: Gerard Burgers

Bij provincie Gelderland werken ruim 1.500 medewerkers samen aan een beter en mooier Gelderland. Zij zijn gehuisvest in het Huis der Provincie in Arnhem, de districtskantoren in Herveld en Warnsveld en negen steunpunten in de provincie. Net als overal, werkten de medewerkers ten gevolge van de coronamaatregelen noodgedwongen vanuit huis. Maar wat nu als de beperkingen worden opgeheven? Het overgrote deel van de medewerkers wil post-corona op z’n minst gedeeltelijk blijven thuiswerken. Wat betekent dat voor de organisatie, het management en de faciliteiten? Welke keuzes moeten we maken?

Brede samenwerking

De afdeling Facilitaire Dienstverlening van de provincie zag deze vragen al snel aankomen en vroeg TwynstraGudde te helpen structuur in de discussie aan te brengen en mee te denken over een toekomstperspectief. Voor een goed inzicht moet het vraagstuk vanuit verschillende kanten worden bekeken. We hebben in een breed samenwerkingsverband met inhoudsdeskundigen van provincie Gelderland en adviesbureau Veldhoen+Company aan dit toekomstbeeld gewerkt.

Interactieve dialoog

Het projectteam heeft verschillende gesprekken gevoerd en een enquête uitgezet in de gehele organisatie om de wensen van de medewerkers goed scherp te krijgen. Onder leiding van TwynstraGudde zijn verdiepende gesprekken gevoerd met medewerkers uit verschillende geledingen en hebben we leidinggegeven aan online workshops en brainstormsessies. Daarin hebben we veel leerervaringen opgehaald. Wat wil je uit de coronatijd meenemen? Wat absoluut niet? Mensen hebben ervaren dat je op afstand kunt samenwerken, overleggen, vergaderen, sparren, brainstormen, kletsen, ontspannen en ervaringen delen. Maar het beeldscherm kan fysieke ontmoetingen niet altijd vervangen. Ook dat is helder. Met behulp van de futuring-methode hebben we relevante trends in beeld gebracht. In een interactieve dialoog is daarna een gezamenlijk perspectief op de toekomst ontwikkeld.

Wenkend perspectief

Deze gezamenlijke aanpak heeft voor input gezorgd voor het formuleren van vier scenario’s die ruimte bieden aan verschillende ontwikkelingen rondom corona. Hiermee is een wenkend perspectief geschetst waar bovendien een breed draagvlak voor is. Terug naar het oude normaal is geen optie. Er is meer enthousiasme voor een vorm van hybride werken. We hebben aangegeven welke stappen daarvoor moeten worden gezet: nieuwe faciliteiten, ook om het thuiswerken te ondersteunen, nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe leiderschapsvaardigheden. Tot slot hebben we een groeipad geschetst om die nieuwe manier van werken coronaveilig en stap voor stap te realiseren.

Waarom TwynstraGudde?

TwynstraGudde heeft het proces als onafhankelijk adviesbureau begeleid. Onze adviseurs hebben veel ervaring op het gebied van huisvestingsvraagstukken en het uitvoeren van interventies in uiteenlopende organisaties. Wij hebben bovendien ervaring met de futuring-methode als instrument om op een gestructureerde en onderbouwde manier tot werkbare scenario’s te komen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.