TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rekenkamercommissie Schagen Effectievere opzet gemeentelijk woningbouwbeleid

  Woningbouwbeleid is voor veel gemeenten geen eenvoudige opgave. De gemeentelijke kaders en doelen moeten voldoende woningen opleveren van de juiste kwaliteit. In Schagen vroeg de rekenkamercommissie daarom aan TwynstraGudde de effectiviteit van het Schagense woningbouwbeleid te onderzoeken. Met onze adviezen heeft de gemeente Schagen vervolgens haar woningbouwbeleid aangescherpt.

  De Schagense rekenkamercommissie wilde een evaluatie van het gemeentelijke woningbouwbeleid over een langere periode. Op hun verzoek maakten we daarom een beleidsreconstructie over de jaren 2013 tot 2020. Daaruit komt naar voren dat het woonbeleid in Schagen een logische ontwikkeling laat zien. Ook de samenwerking met woningbouwcorporaties en marktpartijen is constructief. Toch zagen we enkele verbetermogelijkheden. We deden zeven aanbevelingen, die de gemeenteraad overnam in een speciaal belegde raadsvergadering. We lichten er twee toe.

  Kwalitatieve doelen meetbaar maken

  De gemeente Schagen had in haar woningbouwbeleid 'SMART' gedefinieerd hoeveel nieuwbouwwoningen zij wilde opleveren in de periode tot aan 2020. Doordat dit kwantitatieve doelen zijn, kon het college op concrete aantallen worden bevraagd en aangesproken. De kwalitatieve doelen van het woonbeleid waren echter minder scherp uitgewerkt, viel ons op. Dit maakt het voor de gemeenteraad lastig om vast te stellen of deze doelen zijn gehaald. Een voorbeeld van zo'n kwalitatief doel is 'voldoende starterswoningen realiseren'. Als in het woonbeleid niet is uitgewerkt wat starterswoningen precies zijn en hoeveel ‘voldoende’ is, kan de raad niet vaststellen of dit doel gehaald is. Met scherper omschreven kwalitatieve doelen, heeft de raad meer zicht op deze dimensie van het beleid.

  Eenduidige monitoring opzetten

  In Schagen werden voor de monitoring van de aantallen gebouwde woningen meerdere systemen gebruikt, zagen wij ook. Dit leverde verschillende tellingen op die niet met elkaar overeenkwamen. Daardoor kon het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen niet met zekerheid worden vastgesteld. Daarom is een van onze adviezen om een eenduidige systematiek te gebruiken voor het monitoren van de hoeveelheid gebouwde woningen. Tegelijkertijd is ons advies om dit vernieuwde monitoringssysteem ook uit te breiden met elementen die nu nog ontbreken, zoals kwalitatieve doelen. Dan kan ook hierover eenduidig gerapporteerd worden. Dit vergroot de transparantie van de resultaten die met het woningbouwbeleid behaald worden en maakt effectievere sturing mogelijk.

  Waarom TwynstraGudde?

  De adviseurs van TwynstraGudde doen veel rekenkameronderzoeken, vanuit de visie dat deze onderzoeken hun grootste waarde ontlenen aan de verbeterkansen die ze opleveren. Het verleden kan niet veranderd worden, daarom zijn wij na een grondige analyse vooral gericht op de verbeteringen die in de toekomst mogelijk zijn. Daarvoor formuleren we concrete, werkbare adviezen, die niet zelden integraal worden overgenomen door opdrachtgevers. Als verbeterkansen optimaal benut worden, weten wij dat we ons werk goed hebben gedaan. Daarbij stellen we ons onafhankelijk op. We maken duidelijk welke feiten we constateren, hoe betrokkenen hiernaar kijken en wat ons eigen oordeel is. We luisteren zorgvuldig en vragen door als het nodig is om tot de kern te komen, want daar zijn de oplossingen te vinden.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen