FMHaaglanden Nulmeting voor duurzame dienstverlening

Duurzaamheid is één van de speerpunten van FMHaaglanden: één van de grootste facilitaire dienstverleners voor het Rijk. TwynstraGudde brengt in samenwerking met PHI Factory de footprint in beeld en laat zien aan welke knoppen kan worden gedraaid om te komen tot een econeutrale bedrijfsvoering.

FMHaaglanden werkt iedere dag aan een prettig werkklimaat en goede voorzieningen voor 30.000 rijksambtenaren in Den Haag. De concerndienstverlener wil de negatieve impact van haar producten en diensten op de aarde verkleinen. Zowel direct als indirect via de ketenpartners. Maar wat is de milieu-impact van al die verschillende facilitaire diensten en producten? Op welke aspecten moet je letten en wat zijn dan de consequenties? Wij hebben in opdracht van FMHaaglanden de huidige footprint in kaart gebracht, inclusief de verborgen impact van alle grondstofstromen. Daarbij hebben we samengewerkt met het bureau PHI Factory.

Concreet en actiegericht

In samenspraak met FMHaaglanden hebben we gekozen voor een stappenplan op basis van The Natural Step Framework. Dit is een methode om het brede begrip ‘verduurzaming’ concreet en actiegericht te maken. Om de visie voor een econeutrale bedrijfsvoering vervolgens te verstevigen, hebben we ons laten inspireren door het model van Kate Raworth: De Donuteconomie. Dit is een model waarin de ecologische grenzen van onze aarde en het maatschappelijk fundament worden gerespecteerd. Het doel is de behoeftes van iedereen te vervullen binnen de draagkracht van de aarde.

Grootste milieu-impact

Met deskresearch, interviews en twee quickscans hebben we alle producten en diensten van FMHaaglanden in kaart gebracht. Op grond hiervan hebben we een selectie gemaakt van acht producten en diensten waar de milieu-impact het grootst is. Voorbeelden zijn catering, vergaderservice, de werkomgeving en schoonmaak. Bij de selectie van deze acht hebben we vervolgens een nulmeting gedaan. Daarbij hebben we de impact gedurende vijf fasen van de productcyclus in beeld gebracht: winnen, fabricage, transport, gebruik en einde gebruik. De milieu-impact is daarbij uitgedrukt in CO2-equivalenten.

Nulmeting voor duurzame dienstverlening

Knoppen om aan te draaien

De nulmeting geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie en van de ‘knoppen’ waaraan FMHaaglanden kan draaien om stappen te zetten richting een econeutrale dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van refurbished meubilair, plantaardig en lokaal voedsel, inzet van emissieloze voertuigen en duurzame schoonmaakmiddelen. Het vervolg op de nulmeting is om te bepalen welke maatregelen effectief zijn, welke consequenties die hebben voor de klanten en hoe groot de bijdrage is aan een econeutrale bedrijfsvoering. Deze vervolgstap maakt de ambities van FMHaaglanden operationeel. Daardoor is het mogelijk hierover het gesprek met klanten aan te gaan, concrete acties te implementeren en de resultaten te monitoren.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

TwynstraGudde

Het is vernieuwend dat een facilitaire dienstverlener de milieu-impact van al haar producten en diensten zo duidelijk in kaart brengt. Zeker op de schaal van FMHaaglanden. TwynstraGudde heeft hierbij kunnen helpen dankzij de combinatie van inhoudelijke kennis op het gebied van duurzaamheid, kennis van facilitair management en bekendheid met de rijksoverheid. We hebben samengewerkt met PHI Factory als specialist in duurzaamheidsvraagstukken binnen het facilitaire werkveld.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.