Netbeheer Nederland Investeringsplannen netbeheerders versnellen de energietransitie

De energietransitie in Nederland vraagt om een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet in de komende tien jaar. TwynstraGudde heeft de netbeheerders geholpen hiervoor investeringsplannen te maken.

Betrouwbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid spelen bij de distributie van energie een grote rol. Tegelijkertijd moeten de netten voldoende capaciteit hebben om de transitie naar een duurzame energievoorziening te realiseren: meer windturbines, meer zonneparken, meer warmtepompen en meer laadpalen voor elektrische auto’s. In de komende tien jaar is dubbel zoveel capaciteit voor het transport van elektriciteit nodig. Met de investeringen in de netten zijn miljarden euro’s gemoeid.

Investeringsplan

Omdat de energie-infrastructuur zo belangrijk is, willen politiek en maatschappij meer inzicht hebben in wat netbeheerders van plan zijn. Mede daarom is in november 2018 de regeling ‘Investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas’ vastgesteld. De regeling schrijft voor dat alle negen netbeheerders in ons land iedere twee jaar een investeringsplan opstellen. De netbeheerders beschrijven daarin de benodigde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het gas- en elektriciteitsnet en kijken daarbij tien jaar vooruit. Wettelijk toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op de doelmatigheid van de investeringen en toetst de investeringsplannen. Na toetsing door de ACM stelt iedere netbeheerder haar eigen plan vast.

Gelijkvormig en transparant

Brancheorganisatie Netbeheer Nederland heeft TwynstraGudde gevraagd de netbeheerders te helpen om zo goed mogelijk aan de nieuwe regeling te voldoen. Belangrijke aandachtspunten zijn samenhang en uniformiteit: hoe borgen we dat alle netbeheerders gelijksoortige investeringsplannen qua vorm en inhoud opleveren? Verder moeten de investeringsplannen bijdragen aan de transparantie van de activiteiten en uitnodigen tot dialoog.

Gezamenlijke interpretatie

Onder aanvoering van TwynstraGudde is een projectteam met afgevaardigden van alle netbeheerders geformeerd. De wettelijke regeling geeft concrete aanwijzingen, maar laat ook nog veel ruimte voor interpretatie. Om tot een werkbare invulling te komen heeft het projectteam daarom eerst gekeken op welke punten interpretatieruimte kan zijn. Daarover is binnen het projectteam en met de ACM in verschillende sessies discussies gevoerd. Welke interpretatie is wenselijk en werkbaar? Op basis van de uitkomsten is in het projectteam een template ontwikkeld. De netbeheerders hebben deze template vervolgens gebruikt voor het maken van het eigen investeringsplan. Dit gehele proces hebben wij van A tot Z gefaciliteerd. Van het organiseren van sessies tot het uitwerken van de communicatie met externe partijen.

Vóór de deadline klaar

Op basis van het template hebben de netbeheerders de negen investeringsplannen afgerond en vóór de wettelijke deadline van 1 juli 2020 aangeboden aan de ACM. De plannen hebben een vergelijkbare look-and-feel en vertonen een grote mate van samenhang. De opzet van de investeringsplannen is in het voortraject besproken met de ACM. De plannen zijn transparant en bieden veel inzicht in de scenario’s en investeringen van de netbeheerders. Politiek en samenleving kunnen hiermee zien wat de netbeheerders doen om de ambitieuze energiedoelen in Nederland mogelijk te maken.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Waarom TwynstraGudde?

TwynstraGudde heeft ervaring met projectleiding van soortgelijke complexe energietransitie projecten. Door een kritische, onafhankelijke blik, gedegen inhoudelijke kennis, een oplossingsgerichte houding en organiserend vermogen hebben onze projectleiders de autoriteit om projecten en programma’s te helpen sturen en om teams te verbinden.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.