TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Voorst Succesvolle ruimtelijke herontwikkeling en samenwerking in Wilp-Achterhoek

  In Wilp-Achterhoek leidden verschillende ruimtelijke ambities tot een interessante samenwerkingsvraag. TwynstraGudde begeleidde de onderhandelingen tussen meerdere partijen en beklonken de uiteindelijke dealmaking. De verbreding van de snelweg leidde uiteindelijk tot een gezamenlijk akkoord met meerwaarde voor wonen, werken en mobiliteit.

  Fotografie: Christi Wijnen

  Wilp-Achterhoek ligt pal naast de A1 tussen Apeldoorn en Deventer. Rijkswaterstaat wilde hier de snelweg verbreden, waarbij twee viaducten tijdelijk zouden verdwijnen en weer worden teruggeplaatst. Een actieve en kundige bewonersgroep deed een tegenvoorstel om één viaduct te laten vervallen en de gerealiseerde besparing te besteden aan de leefbaarheid in het dorp: het beter afschermen van de A1 en het uitkopen van een veevoederfabriek in het centrum. Daarmee zou de locatie van de fabriek beschikbaar komen voor woningbouw, een lang gekoesterde wens van zowel bewoners als gemeente, die mede vanwege de hindercirkels van de fabriek lange tijd niet in vervulling kon gaan. De grote afvalverwerker Attero heeft een unieke positie aan de andere kant van de snelweg en wilde de grond onder het te vervallen viaduct kopen om zodoende twee terreinen die het reeds in eigendom had, met elkaar te verbinden. De gemeente en de Cleantech Regio (inmiddels omgedoopt in Regio Stedendriehoek) tenslotte, wilden de thema’s uit hun beleidsagenda realiseren, zoals verbetering van woon- en leefklimaat, de ruimtelijke kwaliteit en de opwekking van duurzame energie. 

  Alle betrokken partijen waren al een aantal jaren gezamenlijk aan het werk om het project te realiseren. Inmiddels was duidelijk dat de gerealiseerde besparing van het viaduct niet ten goede zou komen aan het dorp, dus moest een andere businesscase worden opgesteld. Het financieel en ruimtelijk rijmen van deze verschillende en deels tegenstrijdige belangen was complex. TwynstraGudde bleek de ervaren bruggenbouwer die op zoek ging naar gedeelde ambities, de weg begeleidde naar het opzetten van de nieuwe businesscase en stappen zette op weg naar overeenstemming.

  Onderhandelingen en dealmaking

  We hebben tien maanden lang intensief samengewerkt met alle betrokken partijen. We voerden veel gesprekken en richtten een proces van ‘rekenen-en-tekenen’ in waarbij we allereerst de hardheid van de onderhandelingsvoorwaarden en de verschillende ruimtelijke scenario’s met financiële businesscases hebben verkend. Dit hebben we verwerkt in een intentieverklaring. Vervolgens startten de onderhandelingen en de dealmaking met de individuele stakeholders en met het collectief. Een spannend proces waarbij keuzes werden gemaakt met grote consequenties voor alle partijen en waarbij joint factfinding een belangrijke rol speelde: praten we eigenlijk wel over hetzelfde? Alle partijen waren zeer professioneel, goed onderlegd, maar ook welwillend om uiteindelijk tot een gezamenlijk hoofdlijnenakkoord te komen.

  Hans de Haan, voorzitter projectteam Algemeen Belang Wilp-Achterhoek: 'We hadden als gezamenlijke partijen een duidelijke richting voor ogen, maar wisten niet of die ook echt praktisch realiseerbaar was. De mensen van TwynstraGudde konden met hun brede expertise de benodigde concretiseringsslagen maken. Ze hebben gezorgd voor verheldering op de individuele onderdelen zodat er knopen doorgehakt werden, zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen. TwynstraGudde was daarmee een belangrijke factor in het succes van het project.'

  'TwynstraGudde heeft gezorgd voor verheldering op de individuele onderdelen zodat er knopen doorgehakt werden, zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.'
  Hans de Haan, voorzitter projectteam Algemeen Belang Wilp-Achterhoek

  Hoofdlijnenakkoord

  In het hoofdlijnenakkoord zijn we overeengekomen dat de veevoederfabriek wordt uitgekocht en dat de gemeente op deze locatie nieuwe woningen mag bouwen. Ook was er ruimte in de businesscase voor de gewenste extra geluidsschermen en de gemeente kon grond onder de toeritten van het viaduct verkopen aan de afvalverwerker. Verder werd ook een veilige fietsroute in de plannen meegenomen. 

  Waarom TwynstraGudde?

  Deze opdracht was TwynstraGudde op het lijf geschreven. Spannend en interessant door het samenspel met meerdere opdrachtgevers en omdat onze adviseurs veel verschillende expertises konden inzetten. Zoals hun kennis over de inhoud van ruimtelijke ordening en het perspectief van decentrale overheden, hun specifieke expertise op het gebied van ruimtelijk-financiële businesscases, kennis van processeninrichting en regie tijdens onderhandelingen en dealmaking. Het eindresultaat was een win-win situatie, waarbij iedereen kreeg wat hij wilde en met een glimlach van de onderhandelingstafel stapte. Daarmee is dankzij TwynstraGudde in Wilp-Achterhoek een fysieke brug vervallen en een nieuwe brug tussen de partijen gebouwd. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen