TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Vier luchtvaartprojecten in één programma coördineren

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert vier grote luchtvaartprojecten uit binnen één programma. In de projectteams is voldoende deskundigheid aanwezig om de projecten uit te voeren, maar sturing op tijd en risico’s was nog onvoldoende ontwikkeld. TwynstraGudde ondersteunde op het gebied van beheersing.

  De krimp of groei van Schiphol, de opening van luchthaven Lelystad, de Luchtruimherziening en het opstellen van de Luchtvaartnota. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht de uitvoering van deze vier grote projecten onder een paraplu samen. In de hoop dat efficiënt werd samengewerkt, afgesproken resultaten werden gehaald, het totale programma volgens planning zou verlopen en de omgeving op juiste wijze werd betrokken. 

  Plannen en beheersen

  De Directie Luchtvaart van het ministerie erkende echter dat specifieke kennis op het gebied van sturing op tijd en risico’s onvoldoende aanwezig is. Bovendien is de opgave te groot om er de mensen mee te belasten die met de inhoud van het programma bezig zijn. De medewerkers zijn voornamelijk beleidsmakers die bestuurlijke processen en politieke dynamiek kennen, maar het plannen, begeleiden en beheersen van dergelijke grote projecten is niet hun dagelijks werk. TwynstraGudde wordt gevraagd deze deskundigheid in te brengen en te borgen in de organisatie, zoals we dat eerder deden bij programma’s van Rijkswaterstaat. 

  Grip op de uitvoering 

  Het is belangrijk dat vanuit het programma betrouwbare informatie wordt aangeleverd aan de opdrachtgever van het programma en de politiek, zodat er besluiten kunnen worden genomen en de beloofde voortgang in beleidsvorming en uitvoering wordt gerealiseerd. Plannings- en risico-informatie helpt hierbij. Om expertise op het gebied van beheersing en omgevingsmanagement toe te voegen aan de project en overzicht en daarmee meer grip op de uitvoering te krijgen, werd een PMO (program management office) in het leven geroepen.

  Dashboard en scenario’s

  Vanuit deze coördinerende club wordt stuurinformatie uit de projecten opgeleverd en samengevoegd. Dit doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een toegankelijk en leesbaar dashboard. Zo’n dashboard ziet eruit als een cockpit van een vliegtuig en geeft een overzicht van de voortgang, het omgevingsmanagement, de financiën en de risico’s. Allemaal bij elkaar in één scherm. Ook werken we met diverse scenario’s, waarbij afhankelijk van de besluiten een pad gekozen kan worden. Zo brengen we onzekerheden in beeld. Wij halen dus niet alleen informatie op, maar zorgen ook dat we iets te brengen hebben. 

  Horen en begrijpen van de klant

  Wij doen altijd mee in de projecten. We leggen niet van buitenaf een advies neer, maar willen de klant horen en begrijpen. We duiken erin en snappen de inhoud waardoor we scherpe vragen kunnen stellen en goede analyses kunnen maken. TwynstraGudde werkt samen met de klant aan passende oplossingen. We weten de vertaalslag te maken van informatie naar relevante stuurinformatie. We kennen de organisatie en de context. Naast de inhoud snappen we heel goed hoe de organisatie werkt en kunnen ook acteren op de ‘zachte’ kant. Weerstand wegnemen, tegemoetkomen aan zorgen, bespreekbaar maken van dilemma's, bijdragen aan verbeteren van samenwerking. Waar zitten raakvlakken in teams, waar heeft iedereen last van, waar kunnen we efficiënte acties uitvoeren?

  Resultaat: zelfverzekerd aan tafel

  Door onze inzet heeft de opdrachtgever een beter gezamenlijk beeld van de opgave. Overzicht en inzicht. Mensen in de teams weten wat ze wanneer moeten doen, zijn voorbereid op mogelijke knelpunten en kunnen deze tijdig signaleren. De klant heeft een robuuste basis waarmee hij zelfverzekerd en met voldoende bagage bij bestuurders aan tafel zit en met vertrouwen toezeggingen kan doen. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen