TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Zuid-Holland & gemeente Goeree-Overflakkee Publiek-private samenwerking brengt waterstofambities H2GO dichterbij

  Op Goeree-Overflakkee (een eiland en gemeente in de provincie Zuid-Holland) werken publieke en private partijen onder naam H2GO samen aan de ontwikkeling van waterstofprojecten en de aansluiting van hun groene energieproductie op het waterstofnetwerk van Gasunie. TwynstraGudde begeleidde het samenwerkingsproces tussen provincie, gemeenten, netbeheerders, ondernemers en energiebedrijven. 

  De energietransitie is in volle gang. Om van ons oude fossiele systeem over te stappen naar een nieuw systeem dat drijft op duurzame energie zijn nieuwe samenwerkingsverbanden en coalities nodig. Gezamenlijke draagkracht heeft zowel op financieel gebied als inhoudelijk gebied meerdere voordelen. Private en publieke organisaties trekken daarom samen op om relevante projecten voor de energietransitie te realiseren.

  Waterstof is één van de oplossingen voor de energietransitie. Door elektrolyse waarbij groene stroom wordt gebruikt, ontstaat groene waterstof. Waterstof kan worden opgeslagen en worden ingezet wanneer de productie van groene stroom door zon- of windenergie niet toereikend is, bijvoorbeeld in de wintermaanden. Met name de industrie en (zware) mobiliteit zijn belangrijke toekomstige afnemers van waterstof.

  Regie en sturing

  Meerdere marktpartijen werken aan concrete plannen voor waterstofproductie- en afname op het eiland Goeree-Overflakkee. Het eiland heeft een grote groene stroomproductie door zon en wind. Een deel van deze stroomproductie kan worden benut voor de productie van waterstof. Mits alle plannen worden gerealiseerd, dan bestaat er een lokaal overschot aan groene waterstof. De ambitieuze gemeente wil het overschot graag inzetten bij andere afnemers in het havengebied van Rotterdam. En daarvoor is aansluiting op het nationale waterstofnetwerk Hynetwork Services, onderdeel van Gasunie essentieel. Maar Gasunie richt zich vooralsnog op de aansluiting van vijf grote industriële regio’s, en daarna op het zesde cluster. Met het H2GO programma wil de gemeente Goeree-Overflakkee zich op de kaart zetten en prioritering van aansluiting op het netwerk bespoedigen. De samenwerking tussen deelnemende partijen vraagt regie en sturing.

  Bij het inrichten van de publiek-private samenwerking maakten we gebruik van een door TwynstraGudde ontwikkelde samenwerkingsmethode voor transitieopgaven. Deze methode geeft handvatten voor het verkennen, analyseren en opzetten van een samenwerking en governance tussen overheden onderling en/of overheden en bedrijfsleven.

  PPS-methode-figuur2Publiek-private samenwerking methode van TwynstraGudde

  Rollen en verantwoordelijkheden gevat in businesscase

  Onze samenwerkingsaanpak was verdeeld over drie fasen. In fase 1 hebben we een verkenning van de commerciële behoeften uitgevoerd door interviews en een werksessie. We hebben de bereidheid onder belanghebbenden gepeild om gezamenlijk toe te werken naar aansluiting op het netwerk en gevraagd wat hun bijdrage (o.a. financieel) hierin zal zijn. In fase 2 hebben we de publiek-private samenwerking vormgegeven. Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat de belangen en verwachtingen van de verschillende partijen zijn en zijn afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden. Afsluitend is er in fase 3 een businesscase opgesteld, die dient als vertrekpunt voor de verdere samenwerking. Voor het vervolgtraject is een plan van aanpak en governance-structuur gemaakt.

  Propositievoorstel ondersteunt gesprekken

  Het traject voor H2GO heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen de deelnemende partijen duidelijk is, wat de behoeften zijn, wat de scope is van de samenwerking en hoe de businesscase er op hoofdlijnen uitziet. Wij hebben met die uitkomsten een propositievoorstel geschreven voor Hynetwork Services om de aansluiting op het nationale netwerk te bespoedigen. Dit voorstel ondersteunt de samenwerkende partijen in gesprekken met de netbeheerder en zorgt voor een sterkere onderhandelingspositie, waardoor prioritering voor aansluiting dichterbij komt.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde heeft ervaring in het opzetten van publiek-private samenwerkingen en kent het domein van waterstofontwikkeling. Daardoor hebben we goed inzicht in de belangen van de verschillende betrokken stakeholders, zowel van de commerciële partijen als de publiek partijen. We kunnen behendig bewegen tussen al die belangen en zorgen dat het juiste beoogde resultaat wordt bereikt.

  Sta je als programmamanager van een gemeente of provincie ook aan het begin van grote energietransitietrajecten en wil je ondersteuning bij het inrichten van proces en samenwerking? Laat hieronder je gegevens achter en ik neem snel contact met je op.

  Stel je vraag

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen