MBO Amersfoort MBO Amersfoort anticipeert op toekomst via brede verkenning

MBO Amersfoort leidt studenten op voor de horeca- en hospitality-branche. Met zijn eigen Leerhotel Het Klooster, waar studenten de praktijk onder de knie krijgen, zijn het gewilde opleidingen. Maar wat doe je als door de coronapandemie de hele sector stilligt en de vraag rijst of er wel genoeg nieuwe inschrijvingen zullen zijn voor het nieuwe studiejaar? En of er in de toekomst nog gebruik gemaakt wordt van vergaderfaciliteiten en congresruimte? MBO Amersfoort pakte deze vragen voortvarend op. TwynstraGudde begeleidde de toekomstverkenning.

MBO Amersfoort biedt hoogwaardige en praktijkgerichte beroepsopleidingen aan en wil studenten een opstap bieden naar een volwaardige rol in de maatschappij. Het hanteert daarbij het uitgangspunt ‘lerend werken en werkend leren’. Om die ambitie waar te maken heeft het MBO Amersfoort een aantal eigen onderwijsbedrijven, waaronder Leerhotel Het Klooster.

Dit hotel in een jong-monumentale omgeving in Amersfoort is sinds 2007 een levendige en realistische omgeving voor studenten om het horeca- en hospitalityvak te leren. Van keuken tot bediening, van frontoffice tot back of the house. Een 8,8 waardering (2021 Booking.com) weerspiegelt de kwaliteit die gerealiseerd wordt. Naast hotel is het oude klooster ook een vergaderlocatie, congrescentrum en restaurant. Op al die gebieden begeleiden ervaren professionals de studenten.

Verandering door corona

De coronapandemie zorgde afgelopen jaar echter voor de nodige veranderingen. Men zag dat online werken, vergaderen en ontmoeten een vlucht nam. Wat betekent dit voor de toekomst en de inkomsten van het Leerhotel? En zouden horeca-gerelateerde opleidingen door de coronapandemie minder in trek zijn? Minder studenten betekent immers ook minder bekostiging. Dit samen was reden genoeg om de huidige activiteiten van het Leerhotel tegen het licht te houden en een toekomstverkenning uit te voeren.

Toekomstverkenning

Een brede toekomstverkenning moest antwoord geven op twee kernvragen: welke factoren zijn van invloed op de toekomst van de bedrijfsvoering van het Leerhotel? En welke mogelijkheden (lees: proposities) kunnen dit wellicht ondervangen? Door op deze manier met de vraagstukken en onzekerheden aan de gang te gaan, anticipeerde het MBO Amersfoort op toekomstige ontwikkeling in plaats van af te wachten wat er gaat gebeuren.

Brainstorm en kansrijke ideeën

We hebben een brede groep mensen betrokken bij de eerste fase van de toekomstverkenning. Mensen uit de theaterwereld, andere mbo’s en horeca die geen relatie hadden met het Leerhotel en vrijuit konden brainstormen. Hieruit kwamen verschillende proposities die een nieuwe invulling gaven aan het gebouw. De proposities bouwden enerzijds voort op het bestaande Leerhotel, anderzijds werden nieuwe concepten, samenwerkingsverbanden en verdienmodellen gepresenteerd. Zo kwamen onder andere een zorghotel en een evenementenbureau uit de brainstorm. Vier kansrijke ideeën zijn vervolgens in werksessies met interne medewerkers en externe experts uitgewerkt in een business canvas en een SWOT-analyse. Bij deze uitwerkingsfase was een tekenaar aanwezig die de samenhang van alle ideeën visualiseerde. De ideeën zijn voorgelegd aan het college van bestuur.

Resultaat: versterkt businessmodel

Twee proposities zijn door MBO Amersfoort gekozen om het huidige businessmodel verder te versterken. Eén daarvan richt zich op het meer inkomsten generen aan de commerciële zijde, daar wordt nog volop ruimte voor gezien.
Ook zal het Leerhotel zich gaan richten op ‘een leven lang leren’, waarbij men zich richt op mensen die al in de sector werkzaam zijn en hun vaardigheden willen verbreden of verdiepen. Hiermee gaat MBO Amersfoort het Leerhotel nog beter benutten en wordt een nieuwe inkomstenbron gecreëerd.

Waarom TwynstraGudde?

Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring in het onderwijsveld en kennis van de vele verschillende onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het gebruik en de bekostiging van huisvesting en vastgoed in het onderwijs. We helpen onderwijsinstellingen regelmatig met het maken van strategische portefeuilleplannen en hebben ervaring in procesbegeleiding om die plannen tot uitvoer te brengen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.