TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  COA Gericht innoveren met nieuwe innovatiestrategie

  Het COA is gewend om snel en adequaat te reageren op veranderende omstandigheden. Is de instroom van asielzoekers hoog? Dan kunnen zij snel schakelen om voldoende huisvesting te bieden. Inherent aan deze manier van werken, is wel dat de focus vaak op de korte termijn ligt. Tegelijkertijd wil het COA werken aan toekomstige uitdagingen en duurzame verbeteringen. Innovatie is daarvoor essentieel. Om gerichter te kunnen innoveren, vroeg de afdeling Vastgoed & Facilitair van het COA ons om een innovatiestrategie en een innovatieagenda op te stellen.

  De afdeling Vastgoed & Facilitair heeft al verschillende innovatieprojecten lopen. Veel van deze projecten werden gestart door enthousiaste medewerkers of vanuit technologische mogelijkheden. De gezamenlijke ambitie en doelstellingen waren alleen nog onvoldoende beschreven en er was behoefte aan duidelijkere kaders. Waar gaan we ons op richten? Wat levert het meeste op? En waar moeten we in investeren? 

  Innovatiestrategie en -agenda

  In de innovatiestrategie leggen we uit waarom het voor de afdeling Vastgoed & Facilitair belangrijk is om te werken aan innovatie, wat ze willen bereiken en vooral hoe ze dat kunnen doen. In de innovatieagenda geven we richting aan de inhoudelijke innovatieopgaven waar Vastgoed & Facilitair voor staat: welke innovaties zijn nodig om een stabiele, duurzame en doelmatige vastgoedportefeuille te realiseren? Maar ook: welke toffe projecten hebben ze al gedaan? De innovatieagenda laat dus ook zien waar de afdeling mee bezig is. 

  Ideesprint, van idee naar business

  Workshops, research en interviews

  Om tot een innovatiestrategie en -agenda te komen, hebben we via workshops en interviews input opgehaald uit de organisatie. In de interviews vroegen we medewerkers waar zij tegenaan lopen op het gebied van innovatie. Wat zijn drempels en drijfveren? En hoe zouden we innoveren makkelijker kunnen maken? Op basis van de input hebben we een concept gemaakt en dit getoetst binnen de organisatie. 

  De innovatieagenda is een doorvertaling van de meerjarenstrategie van COA en de visie op vastgoed: een duurzame, stabiele en doelmatige vastgoedportefeuille. In drie workshops onderzochten we wat de uitdagingen zijn om deze visie te realiseren en wat voor innovaties ze zoeken. De input uit de interviews en workshops hebben we gebundeld tot twee documenten. De innovatiestrategie is voor intern gebruik en de agenda is ook voor externe publicatie.

  'Met onze innovatiestrategie en -agenda maken we duidelijk welke thema’s voor ons belangrijk zijn. Het geeft richting aan al onze activiteiten om te verbeteren en vernieuwen.'
  Frank Lobbezoo, teamhoofd Vastgoedexploitatie, COA

  Een mooie showcase

  Met de innovatiestrategie kan de afdeling Vastgoed & Facilitair de volgende stap zetten naar een nog professionelere aanpak, waarmee innovatie structureel onderdeel is van de manier van denken en doen. De strategie maakt het duidelijker en transparanter waar zij wel en niet in investeren. De innovatieagenda is een mooi vormgegeven brochure, die Vastgoed & Facilitair makkelijk kan delen. De publicatie is een goede showcase van waar de afdeling mee bezig is. Hiermee kan Vastgoed & Facilitair marktpartijen, kenniscentra en andere overheden uitnodigen om mee te denken over innovatieopgaven. Maar deze innovatieagenda is ook een uitnodiging aan alle medewerkers van het COA, die een goed idee hebben binnen een van de thema’s uit de agenda. Zo wil de afdeling kennis en ideeën van binnen en buiten de organisatie beter benutten.
   
  'Met onze innovatiestrategie en -agenda maken we duidelijk welke thema’s voor ons belangrijk zijn. Het geeft richting aan al onze activiteiten om te verbeteren en vernieuwen en is een duidelijk signaal naar onze partners binnen én buiten onze organisatie, over de innovatieopgaven waar ze ons op kunnen versterken. Innoveren doe je tenslotte samen!', aldus Frank Lobbezoo, teamhoofd Vastgoedexploitatie.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Businessinnovatie is één van de expertises van de adviesgroep Innovatie van TwynstraGudde. Onze adviseurs verdiepen zich in de organisatie én in de medewerkers. Zo zorgen we ervoor dat de innovatiestrategie en -agenda goed aansluiten bij wat de mensen in de organisatie belangrijk vinden en bij de visie van de organisatie. We werken samen met Vastgoed & Facilitair aan een strategie en een agenda en zorgen ervoor dat iedereen een tof eindproduct in handen krijgt, waar ze trots op kunnen zijn. Zo kan Vastgoed & Facilitair succesvol en gericht innoveren.  

  Benieuwd naar de innovatieagenda die we voor COA hebben gemaakt? Bekijk de innovatieagenda

  Aan de slag met jouw innovatiestrategie

  Alle mensen

  Aan de slag met jouw innovatiestrategie

  Alle mensen