TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  EnergieRijk Den Haag Dertig gebouwen klimaatneutraal in 2040. Hoe maak je dat inzichtelijk?

  ‘We hebben een ambitieuze doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn, gaan we die doelstelling halen?’ Deze vraag stelde EnergieRijk Den Haag aan TwynstraGudde. Een sturingsmodel voor de vastgoedportefeuille maakt inzichtelijk welke stappen bijdragen aan het behalen van de doelstelling, en waar versnelling kan plaatsvinden.

  EnergieRijk Den Haag (ERDH) is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en diverse (semi-) publieke en private partners. Doel van de samenwerking is de volledige verduurzaming van dertig publieke gebouwen in het centrumgebied van Den Haag. Onder het verduurzamingsprogramma vallen de kantoren van de ministeries, maar ook, het Binnenhof, Paleis Noordeinde en het Stadhuis van Den Haag. In totaal gaat het om zo’n 1,2 miljoen vierkante meter. De verduurzaming van het vastgoed gebeurt volgens de ontwerpfilosofie Trias Territoria, waarbij wordt gekeken naar gebouwmaatregelen, zoals isolatie, gebiedsmaatregelen, zoals het koppelen van warmte-koude bronnen en de inkoop van aanvullende (lokale) duurzame bronnen. 

  Twee vormen van verduurzaming in één model

  Om te sturen op de doelstelling in 2040 is inzicht in de huidige en toekomstige uitstoot een vereiste. De huidige uitstoot is gebaseerd op het huidig energiegebruik, vermenigvuldigd met de emissiefactor. Door gebouwen te verduurzamen vermindert het energiegebruik. De emissiefactor neemt af door het verduurzamen van bronnen, zoals duurzaam opgewekte elektriciteit door windmolens en duurzame warmte uit geothermie. Door beide vormen van verduurzaming te combineren in één sturingsmodel en verschillende scenario’s uit te werken, hebben wij de totale verduurzaming inzichtelijk gemaakt en wordt duidelijk welke stappen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

  Verduurzamingsscenario’s voor gebouwen

  Dit project kent vele uitdagingen. De gebouwen van EnergieRijk Den Haag zijn divers en verduurzaming zal altijd in samenhang moeten gebeuren. In de gebouwen van de ministeries werken soms duizenden mensen, die ook tijdens de werkzaamheden gehuisvest moeten worden. Daarnaast is het ene gebouw lastiger te verduurzamen dan het ander. Om de benodigde maatregelen in kaart te brengen zijn voor de panden een aantal verduurzamingsscenario’s opgesteld, variërend in de mate van energiebesparing die wordt behaald. Een monumentaal gebouw als Paleis Noordeinde kent een ander scenario dan de hoogbouw van een aantal ministeries of het Atrium van het Stadhuis.

  Meer flexibiliteit

  Door de verduurzaming te zien als een opgave op portefeuilleniveau ontstaat meer flexibiliteit. Complexe gebouwen kunnen tot een lager niveau worden verduurzaamd, mits dit gecompenseerd wordt door een ander gebouw tot een ambitieuzer niveau te verduurzamen. Daarnaast kan een slimme prioritering ervoor zorgen dat er snel veel CO2 wordt bespaard, en dat er leerervaringen worden opgedaan voor moeilijker te verduurzamen panden.

  Verduurzamingsscenario’s van bronnen

  Het verduurzamen van gebouwen zorgt vanzelfsprekend voor vermindering van de energievraag. Er zal in dit gebied echter altijd meer energie gebruikt worden dan er wordt opgewekt. Deze energie komt vanuit de energiebronnen op het elektriciteits- en stadswarmtenet. Veel van de deelnemende gebouwen zijn aangesloten op een warmtenet, dat (deels) nog afhankelijk is van aardgas. Op basis van de huidige wet- en regelgeving en de visie van de energieaanbieders kan voorspeld worden hoe duurzaam de gebruikte energie in de toekomst is. Dit hangt onder andere af van het aantal duurzame energiebronnen, zoals windparken en geothermie. Omdat het nog niet zeker is hoeveel energie daadwerkelijk duurzaam is (EnergieRijk Den Haag heeft hier zelf geen invloed op), is ook hiervoor een aantal scenario’s ontwikkeld. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als het lange tijd niet mogelijk blijft om in de winter de piekvraag naar warmte te verduurzamen?

  Dashboard laat effecten zien 

  De verschillende scenario’s voor het verduurzamen van de bronnen maken inzichtelijk wat de afhankelijkheid is van de bronnen voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling. Wij hebben de twee componenten gebouwverduurzaming en bronverduurzaming samengebracht in één dashboard, waarmee de opdrachtgever eenvoudig een scenario per gebouw en energiebron kan kiezen, om zo het effect hiervan inzichtelijk te krijgen. Daardoor is er nu inzicht in de benodigde maatregelen om de doelstelling ‘klimaatneutraal’ te halen.

   

  Zelf aan de slag?

  Sta jij zelf voor dezelfde opgave om jouw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen? Of zou je willen sparren over een dashboard voor jouw opgave? Laat hieronder je gegevens achter en ik neem snel contact met je op.

  Stel je vraag

  Zelf aan de slag met portefeuillesturing?

  Alle mensen

  Zelf aan de slag met portefeuillesturing?

  Alle mensen