TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  TenneT Energie-infrastructuur verdubbelen in drie jaar tijd

  De grootste verbouwing van Nederland, zo wordt de energietransitie ook wel genoemd. Met ruim 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen is TenneT verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet in Nederland en een deel van Duitsland. Om de klimaatdoelstellingen mogelijk te maken, moet TenneT de investeringen in de energie-infrastructuur binnen drie jaar verdubbelen. TwynstraGudde ondersteunt TenneT Nederland en Duitsland bij het prioriteren en uitvoeren van initiatieven, die gericht zijn op de groei en het versnellen van het onderhouds- en projectenportfolio.

  De ontwikkelingen in de energietransitie gaan snel. Windparken (op zee en op land) worden in hoog tempo gebouwd en zonneparken worden aangelegd. Om de duurzaam opgewekte energie te kunnen transporteren naar de klanten, moeten deze nieuwe energiebronnen aangesloten worden op het nationale hoogspanningsnet. Dit vraagt om veel aanpassingen, zoals het bouwen van nieuwe hoogspanningsleidingen en stations.

  Portfolio-overzicht van versnellingsinitiatieven

  Om de energie-infrastructuur in drie jaar te verdubbelen, zijn er bij TenneT diverse initiatieven gestart die gericht zijn op het vergroten en versnellen van het investeringsniveau en de onderhoudsactiviteiten. Maar wat zijn ‘de juiste’ initiatieven? Om dit inzichtelijk te maken, hebben we deze in een portfolio-overzicht in kaart gebracht, geanalyseerd en geordend. Welke initiatieven leveren snel resultaat op? Welke zorgen voor de grootste productiviteitswinst? En staan tijdbesteding en kosten in verhouding tot het geplande resultaat?

  Door deze vragen te beantwoorden, zijn erheldere keuzes gemaakt en samen met TenneT prioriteiten gesteld. Van de verbeterinitiatieven is er een top 20 van gemaakt. De focus van TenneT kom op deze 20 initiatieven te liggen. Het portfolio-overzicht geeft zo meer grip op de versnellingsopgave. Het tempo wordt verhoogd en de impact vergroot. Daarnaast laat het zien welke kansen er liggen.

  Internationale consultancy online

  Samen met onze Duitse partner Horváth & Partners is er volledig digitaal en op afstand een internationaal veranderprogramma doorgevoerd. We hebben samengewerkt met vrijwel alle afdelingen van TenneT, zowel in Nederland als in Duitsland. Een belangrijk onderdeel van dit traject is het delen en harmoniseren van werkwijzen en inzichten tussen de Nederlandse en Duitse afdelingen.

  Inzicht en transparantie

  Onze aanpak heeft gezorgd voor inzicht in hoe TenneT met de huidige initiatieven de investeringsopgave succesvol en tijdig kan uitvoeren. Hierdoor is nu voor iedereen duidelijk waar TenneT op dit moment staat, wat er in de komende drie jaar moet gebeuren en welke verdere maatregelen nodig zijn.

  Door het programma als veranderprogramma te benaderen, is ook samenwerking tussen de verschillende afdelingen en landen gestimuleerd en een cultuurverandering op gang gebracht. Hierdoor worden werkwijzen nu beter afgestemd. Zo is er een flinke productiviteitsslag gemaakt in de manier van werken én heeft TenneT concrete handvatten aangereikt gekregen om het investeringsniveau in de energie-infrastructuur in drie jaar tijd daadwerkelijk te verdubbelen.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Portfolio- en verandermanagement zijn expertises van TwynstraGudde. Met onze inhoudelijke kennis over en ervaring met verschillende projecten en programma’s weten we mensen te verbinden. Zo helpen we organisaties om processen te organiseren, prioriteiten te stellen, veranderingen door te voeren en uiteindelijk de doelstellingen te bereiken. Door te sturen op het portfolio van veranderinitiatieven kunnen organisaties weloverwogen en goed onderbouwde keuzes maken.

  Wij hebben een whitepaper geschreven over de grondbeginselen van succesvol portfoliomanagement. Aan de hand van tien succesfactoren en praktijkcases heb je praktische handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan. Download hieronder het whitepaper.

  Download

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen