TenneT Energie-infrastructuur verdubbelen in drie jaar tijd

De grootste verbouwing van Nederland, zo wordt de energietransitie ook wel genoemd. Met ruim 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen is TenneT verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet in Nederland en een deel van Duitsland. Om de klimaatdoelstellingen mogelijk te maken, moet TenneT de investeringen in de energie-infrastructuur binnen drie jaar verdubbelen. TwynstraGudde ondersteunt TenneT Nederland en Duitsland bij het prioriteren en uitvoeren van initiatieven, die gericht zijn op de groei en het versnellen van het onderhouds- en projectenportfolio.

De ontwikkelingen in de energietransitie gaan snel. Windparken (op zee en op land) worden in hoog tempo gebouwd en zonneparken worden aangelegd. Om de duurzaam opgewekte energie te kunnen transporteren naar de klanten, moeten deze nieuwe energiebronnen aangesloten worden op het nationale hoogspanningsnet. Dit vraagt om veel aanpassingen, zoals het bouwen van nieuwe hoogspanningsleidingen en stations.

Portfolio-overzicht van versnellingsinitiatieven

Om de energie-infrastructuur in drie jaar te verdubbelen, zijn er bij TenneT diverse initiatieven gestart die gericht zijn op het vergroten en versnellen van het investeringsniveau en de onderhoudsactiviteiten. Maar wat zijn ‘de juiste’ initiatieven? Om dit inzichtelijk te maken, hebben we deze in een portfolio-overzicht in kaart gebracht, geanalyseerd en geordend. Welke initiatieven leveren snel resultaat op? Welke zorgen voor de grootste productiviteitswinst? En staan tijdbesteding en kosten in verhouding tot het geplande resultaat?

Door deze vragen te beantwoorden, zijn erheldere keuzes gemaakt en samen met TenneT prioriteiten gesteld. Van de verbeterinitiatieven is er een top 20 van gemaakt. De focus van TenneT kom op deze 20 initiatieven te liggen. Het portfolio-overzicht geeft zo meer grip op de versnellingsopgave. Het tempo wordt verhoogd en de impact vergroot. Daarnaast laat het zien welke kansen er liggen.

Internationale consultancy online

Samen met onze Duitse partner Horváth & Partners is er volledig digitaal en op afstand een internationaal veranderprogramma doorgevoerd. We hebben samengewerkt met vrijwel alle afdelingen van TenneT, zowel in Nederland als in Duitsland. Een belangrijk onderdeel van dit traject is het delen en harmoniseren van werkwijzen en inzichten tussen de Nederlandse en Duitse afdelingen.

Inzicht en transparantie

Onze aanpak heeft gezorgd voor inzicht in hoe TenneT met de huidige initiatieven de investeringsopgave succesvol en tijdig kan uitvoeren. Hierdoor is nu voor iedereen duidelijk waar TenneT op dit moment staat, wat er in de komende drie jaar moet gebeuren en welke verdere maatregelen nodig zijn.

Door het programma als veranderprogramma te benaderen, is ook samenwerking tussen de verschillende afdelingen en landen gestimuleerd en een cultuurverandering op gang gebracht. Hierdoor worden werkwijzen nu beter afgestemd. Zo is er een flinke productiviteitsslag gemaakt in de manier van werken én heeft TenneT concrete handvatten aangereikt gekregen om het investeringsniveau in de energie-infrastructuur in drie jaar tijd daadwerkelijk te verdubbelen.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Portfolio- en verandermanagement zijn expertises van TwynstraGudde. Met onze inhoudelijke kennis over en ervaring met verschillende projecten en programma’s weten we mensen te verbinden. Zo helpen we organisaties om processen te organiseren, prioriteiten te stellen, veranderingen door te voeren en uiteindelijk de doelstellingen te bereiken. Door te sturen op het portfolio van veranderinitiatieven kunnen organisaties weloverwogen en goed onderbouwde keuzes maken.

Wij hebben een whitepaper geschreven over de grondbeginselen van succesvol portfoliomanagement. Aan de hand van tien succesfactoren en praktijkcases heb je praktische handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan. Download hieronder het whitepaper.

Download

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.