TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Strakke sturing voor succesvolle invoering vrachtwagenheffing in 2026

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in 2026 de vrachtwagenheffing invoeren. Een programma waarbij meer komt kijken dan je denkt. Om de deadline te halen en binnen de gestelde kaders te werken, is strakke sturing essentieel. Dat vraagt om continu zicht op de voortgang bij alle betrokken clusters. De programmadirecteur wordt hierbij ondersteund door een team van specialisten op het gebied van beheersing, ingezet vanuit TwynstraGudde. 

  Met de invoering van de vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer betalen voor het gebruik van de Nederlandse snelwegen en sommige N-wegen. De hoogte van het tarief wordt bepaald door de milieu-eigenschappen en de gewichtsklasse van de vrachtwagen. Hoe lichter en schoner, hoe lager het tarief. Andere Europese landen hebben al langer een vrachtwagenheffing. Uniek aan de Nederlandse heffing is dat de opbrengsten in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd en ingezet voor verduurzaming en innovatie van de sector, denk daarbij aan elektrificatie, waterstof en logistieke efficiëntie. Aan de invoering gaat een complex en meerjarig traject vooraf, waarbij de besluitvorming door de politiek en opdrachtgever gelijk moet lopen met de ontwikkeling en aanbesteding van systemen en producten van het heffingssysteem in de verschillende clusters. Het gaat dan concreet om de inzet van camera’s, detectiepoorten, kastjes, maar ook om de administratieve afhandeling, handhaving en boetesystemen. 

  Zicht op planning, risico’s, financiën

  De uitvoering van de vrachtwagenheffing is belegd bij vier publieke uitvoeringsorganisaties. In zijn rol als opdrachtgever wordt van de programmadirecteur verwacht dat hij vanuit alle clusters en onderdelen betrouwbare informatie kan overleggen aan de politiek, op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen. Hij moet zicht hebben op planning, risico’s, financiën en kwaliteit. Die opgave is te groot om zelf te doen. TwynstraGudde heeft een team van vijftien specialisten samengesteld om de programmadirecteur en de manager programmabeheersing te ondersteunen op het gebied van beheersing en sturing. In het team zitten onder andere een planner, financiële adviseurs, een risicomanager en een informatiemanager. 

  'Met de deskundige en verfrissende inbreng van de adviseurs van TwynstraGudde houden we grip op de invoering van de vrachtwagenheffing.'
  Tomas de Laat, Programmadirecteur Invoering Vrachtwagenheffing

  Vertaalslag naar stuurinformatie

  Het team werkt vooral met en bij de opdrachtgever en heeft veel overleg met de inhoudelijke clusters. We maken gebruik van veel verschillende methoden. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld een dashboard waarop alle informatie in samenhang is terug te zien. En schrijven de verschillende specialisten rapportages die de vertaalslag maken van informatie naar stuurinformatie. Zo ondersteunen we de programmateamleden met informatie en het leggen van verbanden. We halen dus niet alleen informatie op, maar hebben ook iets te brengen. 

  Ook de zachte kant

  Wij brengen onze deskundigheid op het gebied van beheersing mee en zorgen dat zaken goed geregeld worden. We duiken in een opdracht en snappen de inhoud waardoor we scherpe vragen kunnen stellen, maar ook goede analyses kunnen maken. We vertalen informatie naar relevante stuurinformatie. Typisch TwynstraGudde: behalve de inhoud snappen we heel goed hoe de organisatie werkt en kunnen we ook acteren op de ‘zachte’ kant. Weerstand wegnemen, tegemoetkomen aan zorgen, bespreekbaar maken van dilemma's, bijdragen aan verbeteren van de samenwerking, kritisch meedenken over de projectorganisatie.  

  Rust en vertrouwen

  Onze bijdrage aan het Programma Vrachtwagenheffing brengt rust en vertrouwen. De programmadirecteur heeft een vast aanspreekpunt. Zaken worden tijdig gesignaleerd en met de informatie die het team aanreikt heeft hij de basis op orde en ziet hij geen dingen over het hoofd. Daardoor zit hij zelfverzekerd aan tafel bij bestuurders en kan met vertrouwen laten zien dat de invoering van de vrachtwagenheffing op beheerste wijze verloopt. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen