Aanbesteden en contracteren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Aanbesteden en contracteren

Opdrachtgever zoekt opdrachtnemer. De twee hebben elkaar nodig. De één heeft iets wat de ander wil hebben en andersom. Hoe beter de samenwerking, hoe beter het resultaat voor beiden. Een goed contract bezegelt die samenwerking, maar garandeert allerminst een goed resultaat. Daar is meer voor nodig. Het gaat om verkennen, verbinden, verankeren en doen. Dat is de kunst van aanbesteden en contracteren.

Bij uw bouwproject is de samenwerking met andere partijen en het uitbesteden van werkzaamheden cruciaal voor een positief eindresultaat. In de voorbereiding op de realisatie staat het vormgeven van de juiste contractvorm en het selecteren van de juiste contractpartners centraal. Nadat gegund is, wordt contractmanagement in de uitvoering belangrijk. Wij helpen u en uw organisatie bij het maken van de keuzes, het opstellen van het contract- en aanbestedingsdossier, het begeleiden van uw aanbesteding en het uitvoeren van het contractmanagement. Wij nemen u werk uit handen of trainen uw medewerkers om zelf tot goede resultaten te komen.

Bepalen contract- en aanbestedingsstrategie

Wilt u uw project op de markt zetten en heeft u advies nodig bij het bepalen van de marktbenadering? Een deskundige blik helpt u bij het zoeken van de juiste contract- en aanbestedingsstrategie voor het vinden van de juiste samenwerkingspartner. Wij helpen u met het maken van keuzes op basis van onze rijke praktijkervaring.

Lees verder

Opstellen van uw contract

Een goed contract bezegelt de samenwerking binnen het project. Dat vraagt om een afgewogen verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s en zorgvuldige vertaling van technische en omgevingsaspecten in contracteisen. Wij helpen bij het samenbrengen van de verschillende disciplines, het opstellen van de juiste specificaties en voorwaarden en bij het schrijven of toetsen van het contractdossier.

Lees verder

Organiseren van uw aanbesteding

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of uitvoeren van de aanbesteding? Wij leveren praktisch advies bij het opstellen van de aanbestedingsstrategie en/of het aanbestedingsdossier, vaak in combinatie met strategisch advies over de te kiezen contractvorm. Ook helpen wij u graag bij het begeleiden van het aanbestedingsproces of het invullen van een projectrol tijdens de aanbesteding.

Lees verder

Organiseren van uw contractbeheersing

Contracteren houdt niet op bij het tekenen van het contract. Uw team wil tijdens de uitvoering het contract zo goed en efficiënt mogelijk beheersen. Wij kunnen u helpen bij het klaarstomen van uw projectteam, het opstellen van een contractbeheersplan en/of begeleiden van (systeemgerichte) contractbeheersing.

Lees verder

Inhuren van een contractmanager

Natuurlijk wilt u uw project succesvol voltooien met de hulp van een geschikte samenwerkingspartner met een goede aanbieding. Daarbij is een goed contract, de juiste aanbesteding en een gedegen contractbeheersingsplan de eerste stap. Een contractmanager van Twynstra Gudde helpt u bij het vormen en beheersen van uw contract en aanbesteding.

Lees verder

Advies bouw- en aanbestedingsrecht

De samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer wordt vastgelegd in juridisch houdbare overeenkomsten. Wij geven u juridisch advies bij het opstellen en beoordelen hiervan. Van intentieovereenkomsten t/m bouwcontracten. Wij koppelen kennis van bouw- en projectmanagement aan juridische kennis op het gebied van bouwrecht, aanbestedingsrecht en PPS.

Lees verder

Opleidingen, trainingen en spelsimulaties

Aanbesteden, contracteren en contractmanagement is mensenwerk en elk project kent zijn eigen dynamiek. Ook de regels blijven in beweging. Het is essentieel uw vakkennis en vaardigheden op niveau te brengen en te houden. Onze specifieke opleidingen, trainingen en spelsimulaties helpen u hierbij.

Lees verder

Mensen

Jeroen Moonen

Partner

Elske Schrijvers

Senior adviseur

Martin Hanse

Senior adviseur

Dik van Manen

Senior adviseur

Simone Wevers

Adviseur

Ruud Schrauwen

Adviseur

Anne de Jager

Adviseur

Leon Tammes

Adviseur

Cases

Marktbenaderingsstrategie aanleg Offshore Center Maasvlakte 2

Op de Maasvlakte komt het eerste Offshore Center van Europa: een terrein van 70 hectare voor een cluster van offshorebedrijven. Havenbedrijf Rotterdam heeft Twynstra Gudde gevraagd een strategie op te stellen om marktpartijen te vinden die het terrein kunnen aanleggen.

Lees de case

Wizard

Jeroen Moonen

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt