TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant MKBA 'light' laat meerwaarde campusontwikkelingsorganisatie zien

  Bij een onderzoek naar de ontwikkelkansen van de Brainport Industries Campus in Eindhoven hebben we de MKBA-systematiek toegepast. De gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant wilden weten of investeren in een campusontwikkelingsorganisatie maatschappelijk gerechtvaardigd zou zijn, gezien de benodigde investeringen. Onze conclusie: deze maatschappelijke investering verdient zichzelf terug.

  De Brainport Industries Campus in Eindhoven huisvest hightech-maakbedrijven op een terrein van zo'n 200 hectare. De campus is in 2017 van start gegaan en het eerste cluster van zo'n 80.000 vierkante meter is inmiddels gerealiseerd. De ontwikkeling van de tweede cluster is in voorbereiding. De campus is opgezet om de onderlinge samenwerking tussen hooggespecialiseerde maakbedrijven te stimuleren via een uniek huisvestingsconcept en ecosysteem-management. Ook kennisuitwisseling met onderwijs- en onderzoeksinstellingen is een belangrijke doelstelling. De innovatieve bedrijven op de campus concurreren wereldwijd, daarom is het belangrijk dat zij elkaar zoveel mogelijk versterken en aanvullen.

  Toegevoegde waarde zo groot mogelijk maken

  De gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant willen de toegevoegde waarde van de Brainport Industries Campus voor de regio zo groot mogelijk te maken. Daarom vroegen zij ons hoe groot de bijdrage van deze campus aan de regionale economie is bij volledige doorontwikkeling. Wij berekenden dat de potentiële bijdrage de Brainport Industries Campus aan de regionale economie 5 tot 6 procent is. Daarnaast stelden gemeente en provincie ons de vraag of zij er goed aan zouden doen te investeren in een campusontwikkelingsorganisatie. De belangrijkste doelstelling van zo'n organisatie is het bewaken van het campusconcept door de juiste mix van bedrijven aan te trekken. Voor het antwoord op deze vraag hebben we een MKBA 'light' uitgevoerd.

  'De MKBA 'light' van TwynstraGudde heeft ons geholpen om de besluitvorming over de publieke investeringen succesvol te ondersteunen'
  Manon Silverentand, senior projectmanager, gemeente Eindhoven

  MKBA 'light' inzetten bij onderzoek

  De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een instrument dat meestal wordt gebruikt om voor fysieke projecten, bijvoorbeeld de aanleg van een weg, woonwijk of recreatiegebied, te bepalen of de inzet van publiek geld gerechtvaardigd is. Bij de Brainport Industries Campus hebben we de MKBA-systematiek gebruikt om het maatschappelijk rendement van een campusontwikkelingsorganisatie te onderzoeken. Uit deze MKBA 'light' blijkt dat de maatschappelijke investering zichzelf terugverdient. Daarmee versterkt dit onderzoek een overtuiging die wij al hadden: een campusontwikkelingsorganisatie is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van bedrijvencampussen.

  Campusontwikkeling: cruciale schakel voor succes

  Innovatieve bedrijvencampussen zijn geen gewone bedrijventerreinen. Hun toegevoegde waarde hangt in hoge mate af van de samenwerking die tussen bedrijven op de campus ontstaat. Het aantrekken en stimuleren van de juiste bedrijven is daarom cruciaal. Een campusontwikkelingsorganisatie is hierop volledig gericht en doet er alles aan om op de campus de gewenste kruisbestuiving te laten ontstaan. Denk hierbij niet alleen aan acquisitie van passende bedrijven, maar ook aan start-up-programma's, business-development, marketing, branding en sociale activiteiten. De campusontwikkelingsorganisatie bewaakt hiermee het concept van een campus op langere termijn.

  Waarom TwynstraGudde?

  De adviseurs van TwynstraGudde zijn bij een groot aantal campussen en scienceparken in Nederland betrokken. Vanuit die ervaring komt onder andere onze overtuiging dat een campusontwikkelingsorganisatie een noodzakelijke voorwaarde is voor een succesvolle bedrijvencampus. Dit geldt zowel in de ontwikkelingsfase als tijdens de exploitatie van een campus. Met de MKBA 'light'-methodiek zijn we nu ook in staat de meerwaarde van een campusontwikkelingsorganisatie aan te tonen op basis van onderzoek. De uitkomsten van zo'n onderzoek bieden een duidelijk afwegingskader voor het besluit om al dan niet in een organisatie voor campusontwikkeling te investeren.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen