TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Waddinxveen Razendsnelle realisatie van tijdelijk schoolgebouw van hoge kwaliteit

  De gemeente Waddinxveen is de snelst groeiende gemeente van Nederland en wil zorgen voor een goed voorzieningenniveau voor haar inwoners. Dat geldt zeker voor onderwijs. Door de snelle stijging van het aantal inwoners moest er in korte tijd een schoolgebouw gerealiseerd worden. Het gebouw is bedoeld om de komende 10-15 jaar te voorzien in extra lesruimte voor basisschool Dick Bruna in Park Triangel. Ondanks het tijdelijke gebruik wilde de gemeente een duurzaam gebouw met de uitstraling en het comfort van een permanente school. De gemeente Waddinxveen vroeg TwynstraGudde om vanuit de gemeente aan dit project leiding te geven.

  Bij de start van het project was de scope beperkt tot een uitbreiding met 10 klaslokalen en de realisatie van een sporthal. Maar door de snelle groei binnen de gemeente werd het project al snel uitgebreid naar een project van 3 fases. Fase 1 gaat over de realisatie van de tijdelijke school met 10 lokalen. Fase 2 bestaat uit de realisatie van een permanente schoolvoorziening, een sporthal en een kinderopvang. Fase 3 betreft een gedeeltelijke herziening van het gerealiseerde schoolgebouw.

  3 fases tegelijk

  Er was dus behoefte aan snelle planontwikkeling en realisatie. De drie verschillende fases vullen elkaar aan. De ambitie is om de gebouwen kort na elkaar in gebruik te nemen. TwynstraGudde heeft de drie fases daarom parallel opgestart. Naast fase 1 hebben we tegelijkertijd de programma’s van eisen en ontwerpprocessen van fase 2 en 3 in gang gezet.

  Zo konden de volgende fases snel achter elkaar gerealiseerd worden. Voor het ontwerp vroegen we architectenbureau Topos een scenariostudie te maken, waarbij rekening werd gehouden met deze gefaseerde aanpak. Voor de start van dit schooljaar is het tijdelijke schoolgebouw (fase 1) opgeleverd en in gebruik genomen.

  Een tijdelijk schoolgebouw met een permanente kwaliteit

  Uitgangspunt voor de tijdelijke school was om een duurzaam gebouw te creëren met een hoogwaardige uitstraling en met de kwaliteit van een permanente school. Want ondanks dat het gaat om een tijdelijke schoollocatie, wil de gemeente Waddinxveen dat kinderen in een goed binnenklimaat les krijgen én dat het gebouw later ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

  De ambitie voor een hoogwaardig gebouw in combinatie met de gewenste snelle realisatie vroegen om een hands-on aanpak. Architectenbureau Topos stelde een vraagspecificatie op, waarin de kwaliteit van het gebouw werd vastgelegd en de plattegronden werden uitgewerkt. Zo kon de beoogde kwaliteit worden gewaarborgd.

  Ambitieuze planning leidt tot marktconsultatie

  Na de goedkeuring op het ontwerp vanuit directies, schoolbesturen en gemeente hebben we een meervoudige aanbesteding opgestart voor de tijdelijke school voor de bouwvak. De planning was ambitieus: de oplevering stond gepland voor het begin van het nieuwe schooljaar. Door de druk op de aannemersmarkt en schaarste aan mensen en materialen zagen de partijen de opdracht aanvankelijk niet zitten. Door een marktconsultatie te houden, hebben we in Algeco alsnog een partij gevonden die het schoolgebouw in hoog tempo kon realiseren.

  Besluitvorming managen

  Bij de realisatie van een nieuw schoolgebouw zijn veel partijen betrokken. Zoals de gemeente, de scholen, de omgevingsdienst en Park Triangel, die gedeeltelijk eigenaar is van de grond. Door rekening te houden met ieders belangen, eerlijke scenario’s te schetsen en de mogelijkheden en consequenties in tijd en geld inzichtelijk te maken, wisten we deze partijen op één lijn te krijgen.

  Door de besluitvorming goed te managen en dilemma’s aan de stuurgroep én de gemeentelijke organisatie helder te presenteren, konden ook lastige keuzes worden gemaakt. Door onze transparante aanpak kregen we de besluitvorming onder hoge druk voor elkaar.

  Razendsnelle realisatie

  Fase 1 is razendsnel gerealiseerd en was op tijd klaar voor het nieuwe schooljaar. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam schoolgebouw. Inmiddels gaan er 260 kinderen in het nieuwe gebouw naar school. Door de flexibele houding van alle partijen en de korte lijnen konden we het schoolgebouw zo snel realiseren. En doordat er is nagedacht over eventueel hergebruik in de toekomst hoeft het gebouw bovendien niet gesloopt te worden na gebruik.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Huisvestingsvraagstukken zijn één van de expertises van TwynstraGudde. Onze adviseurs zijn politiek sensitief, hebben strategisch inzicht en zijn sterk in projectmanagement. Deze combinatie geeft onze opdrachtgevers veel houvast. Door onze politieke sensitiviteit kunnen we project en politiek op één lijn krijgen. Bijvoorbeeld door duidelijke scenario’s te schetsen, inclusief de consequenties in tijd, geld en kwaliteit. Door strak projectmanagement weten we ook projecten met ambitieuze planningen tijdig te realiseren.

  Lees ook het artikel Duurzame uitstraling voor modulair gebouw Dick Brunaschool.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen