W/E adviseurs Groei en professionalisering door leiderschapstraject

W/E adviseurs is een kleine maar sterk groeiende organisatie in een innovatieve markt. De rol van teamleider is nieuw, maar noodzakelijk om verdere groei mogelijk te maken. TwynstraGudde heeft de teamleiders in deze rol houvast gegeven.

Stichting W/E adviseurs is een adviesbureau met een lange traditie in duurzaam bouwen en ontwikkelen. Het is een sociale onderneming met als doel: impact creëren. De sfeer is open, informeel en collegiaal, medewerkers zijn gemotiveerd en zeer betrokken en er is veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De organisatie groeit de laatste jaren sterk en er leeft een brede wens om meer te professionaliseren. Daarbij gaan teams zich focussen op specifieke segmenten in de markt. De rol van teamleider die daaruit voortkomt, is nieuw. W/E adviseurs vroeg TwynstraGudde de teamleiders hierin sterker te maken.

Leren loslaten

Ontwikkeling als teamleider betekent groei als persoon, groei als leidinggevende in relatie tot anderen en groei in relatie tot de context en de opgave. In onze programma’s besteden we aandacht aan deze drieslag. De teamleiders binnen W/E adviseurs hebben er in die rol taken bij gekregen, maar moesten ook leren om taken los te laten. In dit programma hebben we daarom accent gelegd bij de eerste twee perspectieven: ‘ken jezelf’ en ‘ken jezelf als teamleider in relatie tot anderen’.

Jaarprogramma

Vooraf hebben we met alle teamleiders een persoonlijke intake gehad. Waar loop je tegenaan? Wat wil jij ontwikkelen? Deelnemers hebben op ons verzoek ook feedback bij collega’s opgehaald. Zo konden we maximaal inspelen op ieders leerbehoefte. We hebben een jaarprogramma opgezet waarin we de deelnemers stap voor stap hebben meegenomen in de beweging van intern (persoonlijk leiderschap) naar extern leidinggeven aan een effectief team met oog voor context en markt. Er was ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een veilige en continue leeromgeving. De deelnemers kregen inzicht in verschillende soorten teams die er zijn en welk soort leiderschap daarbij hoort. Zij kregen tools om met hun eigen team zelfstandig aan de slag te gaan. Aan het eind van het traject is op verzoek van de deelnemers een aantal specifieke leiderschapsthema’s verdiept.

Beter toegerust

De training heeft de teamleiders steviger gemaakt in hun rol. De mensen hebben van en met elkaar geleerd en geven aan zich beter toegerust te voelen om hun team te begeleiden. Ook de samenwerking tussen directie en teamleiders is verbeterd: de directie kan meer dingen loslaten en de teamleiders pakken dat op. Andersom worden teamleiders door de directie meer betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. Zonder de open en collegiale sfeer van de organisatie te verliezen, is er ruimte ontstaan voor professionalisering en verdere groei.

Onze toegevoegde waarde

Onze adviseurs werken vanuit een solide theoretische basis en brede ervaring in teamontwikkeling. Toch zijn maatwerk en persoonlijke aanpak onze voornaamste troeven. We hebben aandacht voor elke individuele deelnemer en we zijn scherp in de spiegeling. Daarnaast kijken we ook met de brede blik van TwynstraGudde naar de context en de ontwikkeling van de organisatie.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.