Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gemeente Almere Organisatieadvies programma duurzaamheid Almere

  De gemeente Almere heeft hoge duurzaamheidsambities. Door middel van het programma ‘Groene en Gezonde Stad’ geeft Almere hier uitvoering aan. TwynstraGudde heeft advies gegeven over het organisatiemodel van het programma, vooral over de aansturing en de rol van de lijnafdelingen in de uitvoering.

  De gemeente Almere heeft het programma ‘Groene en Gezonde Stad’ ingericht als een coördinatieprogramma. Dat houdt in dat het programmateam zelf relatief weinig mensen, budget en doorzettingsmacht tot haar beschikking heeft. De uitvoering van het programma ligt voornamelijk bij de gemeentelijke lijnafdelingen, zoals openbare ruimte, stadsontwikkeling en economie. De programmacoördinator houdt met zijn team het overzicht over de verschillende programmadoelen. Daarnaast zorgt hij voor coaching, monitoring en afstemming tussen de betrokken afdelingen. Zo schept hij de randvoorwaarden voor een succesvol programma en een goede samenwerking.

  Draagvlak en helderheid

  Bij governance- en organisatievraagstukken is helderheid over de strategie leidend voor het inrichten van de organisatie. Om inzicht te krijgen in de huidige strategie hebben wij de structuur, de inhoud en de organisatiewijze van het programma geanalyseerd. De analyses bestonden uit een combinatie van desk research en gesprekken en sessies met betrokkenen op verschillende niveaus.

  Het uitgangspunt van het coördinatiemodel is dat de betrokken afdelingshoofden verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Daarom is draagvlak voor het programma en voor het coördinatiemodel cruciaal. Om de verschillende gemeentelijke afdelingen bij het proces te betrekken hebben we drie presentaties gegeven aan de ‘Duurzaamheidstafel’. Een periodiek overleg, waarin de betrokken afdelingshoofden bij elkaar komen. Tijdens deze presentaties zijn de bevindingen gepresenteerd en teruggelegd bij de betrokkenen. Door alle partijen continu op de hoogte te houden, konden wij uiteindelijk een breed gedragen advies uitbrengen.

  'De aanpak van TwynstraGudde heeft geleid tot draagvlak voor het coördinatiemodel in de volle breedte van de organisatie.'
  Sander van Voorn, Programmamanager Groene en Gezonde Stad

  Concrete handvatten

  Het coördinatiemodel is voor het programma ‘Groene en Gezonde Stad’ inderdaad een goed aansturingsmodel. Door de praktijk en de theorie van programmasturing te verbinden, hebben we concrete handvatten gegeven om de aansturingsvorm effectief te laten functioneren. In een uitgebreid rapport hebben we geadviseerd om de monitoring van het programma versneld in te richten en aangestuurd op een strategische inrichting van het opdrachtgeversoverleg. Daarnaast hebben we laten zien hoe de opdrachtgever proactief kan sturen op de voortgang en kwaliteit van het programma, terwijl hij wel in zijn rol blijft.

  ‘We zijn echt een stap verder gekomen in het vormgeven van het organisatiemodel. De rapportage helpt enorm om dit scherper in beeld te hebben en hier vasthoudender op aan te sturen.'
  Jaap Meindersma, Concerndirecteur gemeente Almere

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  TwynstraGudde heeft veel ervaring met het organiseren van omvangrijke programma’s. Dit combineren we met kennis van de inhoudelijke en procesmatige complexiteit van duurzaamheidsopgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Onze adviseurs kunnen de ervaring met programmamanagement dus goed toepassen op duurzaamheidsprogramma’s.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen