Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Provincie Noord-Brabant Escape Room helpt om de dilemma’s van boeren te begrijpen

  Het werk van boeren wordt steeds ingewikkelder. Enerzijds door veranderende wetgeving, anderzijds door de steeds kritisch wordende houding van consumenten en belangenbehartigers. Boeren staan voor veel grote uitdagingen en voor veel van hen is de toekomst onzeker. De provincie Noord-Brabant wil meer bewustwording creëren rondom de positie van boeren. Daarom hebben zij TwynstraGudde gevraagd om een Escape Room te ontwikkelen, die consumenten, studenten, politici en beleidsmakers zelf de dagelijkse dilemma’s van boeren laat ervaren.

  De provincie Noord-Brabant wil boeren helpen in de transitie naar een duurzame en vitale landbouwsector. Door middel van FoodUp heeft de provincie onderzocht wat de belangrijkste vragen zijn voor boeren in Noord-Brabant. Waar lopen zij dagelijks tegenaan? Voor welke keuzes staan zij en wat zijn de consequenties daarvan? Om de positie van de boer te verbeteren, vindt de provincie het belangrijk om de inzichten te delen, bewustwording te creëren en aan te zetten tot actie.

  Henri’s Escape Room

  Samen met de provincie Noord-Brabant en een aantal Brabantse boeren heeft TwynstraGudde Henri’s Escape Room ontwikkeld om burgers, politici en beleidsmakers te laten beleven wat de positie van boeren zo lastig maakt. Tijdens het spel kruipen deelnemers in een boerenoverall voor één uur in de huid van boer Henri. Zo ervaren zij wat een boer dagelijks meemaakt, wat het effect van regelgeving is en hoe moeilijk het is om een toekomstbestendig bedrijf te realiseren.

  De Escape Room bestaat uit vijf spellen met de thema’s wet- en regelgeving, de voedselketen, consumentenkeuzes, externe factoren en de invloed van de media. In de Escape Room moeten twee teams eerst wegwijs worden in de ingewikkelde regelgeving. Daarna brengen de spelers de route van de aardappel van het land tot de friet op je bord in kaart. Vervolgens moeten keiharde keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld over nieuwe investeringen of het verkrijgen van een kwaliteitslabel duurzaamheid. Elke keuze leidt tot een kettingreactie van gevolgen. Vaak zijn deze gevolgen onwenselijk, maar dat besef je pas achteraf. Exact zoals het er in werkelijkheid aan toe gaat.

  ‘Een collega-boer die samen met beleidsmakers het spel had gespeeld, gaf aan dat dit spel wel heel goed de realiteit weergeeft en het geen spelletje is.’
  Boer Henri van Boomen

  Social design

  De vijf thema’s in de Escape Room kwamen in beeld door een empathisch onderzoek. Hiervoor heeft TwynstraGudde gebruik gemaakt van social design, een effectieve methode die helpt om grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Door met de boeren in gesprek te gaan, werd duidelijk waar zij dagelijks tegenaan lopen in hun bedrijf, waar zij van wakker liggen en hoe zij de toekomst zien. Zo konden de kernproblemen van de boeren in de Escape Room verwerkt worden.

  Een middel om het gesprek aan te gaan

  Het resultaat is een mobiele Escape Room, die het gesprek tussen boeren, burgers, bestuurders en ambtenaren faciliteert. Het spel wordt begeleid door één van de boeren, die tips geeft als de deelnemers vastlopen en met hen napraat.

  Door de Escape Room te spelen met burgers, politici en beleidsmakers, zullen zij meer weloverwogen keuzes maken. Zo maken consumenten bijvoorbeeld juist nu een andere keuze als zij boodschappen doen en houden politici en beleidsmakers de positie van boeren in hun achterhoofd als zij besluiten nemen. Inmiddels is de mobiele Escape Room geadopteerd door de boeren, die met dit instrument alle partijen blijven opzoeken om de bewustwording en betrokkenheid te vergroten.

  Het spel wordt nu ook gespeeld op directieniveau en door het College van Gedeputeerde Staten om de impact van het eigen beleid te beleven.

  ‘De Escape Room geeft een heel realistisch beeld van de dagelijkse dilemma’s van boeren. Dat maakt het heel krachtig.’
  Wim Coenraadts, Provincie Noord-Brabant

  Toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Het bij elkaar brengen van partijen is één van de expertises van TwynstraGudde, ook in creatieve projecten. We hebben veel ervaring met het inzetten van Escape Rooms om maatschappelijke bewustwording te creëren. Doordat onze Escape Rooms draaien om de inhoud, gaan de deelnemers gegarandeerd met een aantal wijze lessen naar buiten. Zo creëren we niet alleen bewustwording, maar maken we ook impact op het gedrag van mensen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen