TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Hecht Haalbaarheidsstudie en uitvoering renovatie hoofdlocatie Hecht

  Voordat de vestiging van Hecht verbouwd kon worden, zodat de vastgoedportefeuille beter aan zou sluiten op de nieuwe behoeften van de organisatie, moesten van initiatieffase tot ontwerp en voorbereiding heel wat knopen worden doorgehakt. Een uitdagend project, waarvan het succes afhing van een strakke organisatie, snelle voorbereiding, goede samenwerking en nauwkeurige planning. Inmiddels is de uitvoering gestart.

  Hecht bestaat uit GGD Hollands Midden, GHOR Hollands Midden, RAV Hollands Midden en ZVH Hollands Midden.

  Een van de locaties van Hecht ligt aan de Parmentierweg 49 in Leiden. Begin 2021 schreef TwynstraGudde al een strategisch vastgoedplan voor alle kantoorlocaties in de vastgoedportefeuille. Uit de gesprekken die we voerden kwam een aantal knelpunten naar voren. Zo was er gebrek aan overleg- en vergaderruimten en werd het pand aan de Parmentierweg als hokkerig ervaren, waardoor er maar beperkte zichtbaarheid en vindbaarheid was. Ook was er een te lage werkplekbenutting en werd het klimaat in het gebouw als verbeterpunt benoemd. 

  De organisatie heeft een tijdelijke tweede vestiging aan de Schipholweg in Leiden. Deze vestiging moet worden afgestoten en moet plaatsmaken voor drie grote woontorens. 

  Studie naar haalbaarheid

  TwynstraGudde werd gevraagd om een haalbaarheidsstudie te doen naar de opties renoveren of verhuizen naar een andere locatie. Ook hebben wij het ontwerpproces, de renovatie en verhuizing naar tijdelijke huisvesting begeleid. Parallel hieraan werd ook een kleine verbouwing op een nieuwe locatie in Alphen aan den Rijn in goede banen geleid. 

  Op basis van de beleidskaders voor vastgoed en werkomgeving heeft TwynstraGudde allereerst in een haalbaarheidsstudie de benodigde werkplekcapaciteit berekend en de verhoudingen en spreiding tussen de verschillende afdelingen. 

  Uit de studie bleek dat uitbreiding en renovatie een betere optie was, dan het huren of kopen van een nieuwe locatie. Het pand aan de Parmentierweg heeft voldoende capaciteit om aan de toekomstige behoeften te voldoen. Voordelig is dat het pand in eigendom is, waardoor de kosten relatief laag zijn. Bovendien verkeert het casco van het pand in goede bouwkundige staat en is het met het OV goed bereikbaar. Tijdens dit proces hebben we voortdurend medewerkers van de verschillende afdelingen binnen Hecht betrokken, is de ondernemingsraad geïnformeerd en zijn ook de belangen van de stuurgroep in de besluitvorming meegenomen. Hecht organiseerde zelf een enquête over kantoorwerken en thuiswerken. Ook die resultaten zijn meegenomen in de uitgangspunten voor het ontwerp.

  Ontwerp begeleid en besproken

  Vervolgens zijn wij in samenwerking met VVKH architecten en HVM installatieadviseurs tot een evenwichtig ontwerp gekomen. In het ontwerp wordt hybride en flexibel werken gefaciliteerd. Dit betekent dat de werkplekken afhankelijk zijn van de activiteiten. Ook zal het gebouw transparanter zijn, waardoor medewerkers elkaar gemakkelijker vinden. Verder is er rekening gehouden met een vernieuwde publieksomgeving, vergaderfaciliteiten, samenwerkplekken, teambelplekken en ca. 190 flexibele Arbo-werkplekken. Bovendien zal energieverbetering plaatsvinden van label A naar A++. Ook is er specifiek nagedacht over beveiligingsschillen, werkplekken in de publieksomgeving, inrichting van de behandelkamers en toegankelijkheid voor mindervaliden. De architect i.c.m. de projectgroep heeft gedurende het ontwerpproces de medewerkers secuur meegenomen in de overwegingen om tot een gebalanceerd ontwerp te komen. Hierin kwamen zaken aan bod als goede oriëntatie, vindbaarheid, concentratie en privacy. Medewerkers konden in drie rondes feedback geven op het ontwerp.

  'Het project is door TwynstraGudde naar een hoger niveau getrokken. Zij hebben ons goed geholpen met het proces en duidelijke kaders en richtlijnen gegeven.'
  Jeffrey de la Rambeljé, HR & Facility manager Hecht

  Precisie vereist bij verhuizing

  Tijdelijke huisvesting werd gevonden aan de Schipholweg, in de vestiging die wordt afgestoten. Wij maakten een plan voor de verhuizing van zowel de medewerkers als ook uiterst kwetsbare apparatuur, zoals röntgenapparaten. Dit luistert nauw, moet gecertificeerd gebeuren en zeer precies worden gepland. In de week voor de start van de werkzaamheden waren alle medewerkers en benodigde apparatuur verhuisd. Ook de bouw zelf hebben we in samenspraak met de aannemer strak gepland. De uitvoering moet binnen planning klaar. Immers, eind 2023 loopt het huurcontract voor de Schipholweg af.

  Deelproject: duurzaam verbouwen in Alphen aan den Rijn

  Tegelijkertijd liep een deelproject in Alphen aan den Rijn. Hecht heeft hier een nieuwe extra locatie gehuurd. Wij hebben de kleine verbouwing begeleid. Speciaal in deze deelopdracht was dat in het ontwerp rekening gehouden moest worden met circulariteit en energiebesparing. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft ons, de architect en de aannemer uitgedaagd, zoveel mogelijk tussenwanden opnieuw te gebruiken. We hebben de verlichting vervangen door LED-verlichting, kabelgoten laten zitten en het plafondhangsysteem, bandrasters en bestaande wanden zo veel mogelijk laten staan. Hier werd een flexibele denkwijze en uitvoering gevraagd. Hecht heeft in Alphen aan den Rijn nu 32 werkplekken en aparte vergaderfaciliteiten.

  Resultaat

  De Parmentierweg 49 Leiden wordt een prettige, veilige en gezonde werkomgeving die de werkzaamheden van Hecht ondersteunt. Duurzaamheid is heel belangrijk (label A++), met een prettig en goed binnenklimaat. Er komen beveiligingsschillen tussen de werkomgeving en de publieksomgeving. Door de rationele benadering zijn nut en de noodzaak duidelijk geworden, waardoor de hoofdlocatie na de renovatie efficiënter benut zal worden. 

  Het gebouw krijgt een optimale werkplekmix. Door onze ervaring met grote huisvestingsprojecten en facilitaire uitdagingen hebben we de voorbereiding en planning goed en binnen afzienbare tijd kunnen begeleiden, zodat het project op tijd aanving. Eind juni 2023 wordt het vernieuwde pand opgeleverd. Daarna wordt de verhuizing van de Schipholweg terug naar de gerenoveerde locatie aan de Parmentierweg ingezet. In september wordt het kantoor in gebruik genomen.  

  ‘Het project is door TwynstraGudde naar een hoger niveau getrokken. Zij hebben ons goed geholpen met het proces en duidelijke kaders en richtlijnen gegeven. De kennis en flexibiliteit van TwynstraGudde wordt zeer gewaardeerd. Zij vullen de rol van kennispartner goed in.’ ~ Jeffrey de la Rambeljé, HR & Facility manager Hecht.

  Waarom TwynstraGudde?

  De professionals van TwynstraGudde hebben ruime ervaring op het gebied van facility management, huisvesting en vastgoed. In deze opdracht draaide alles om voorbereiding en precieze planning, maar ook om het betrekken van medewerkers en het afstemmen van belangen en behoeften. We hebben in deze opdracht onze expertise op het gebied van efficiënte huisvesting en duurzaam vastgoed kunnen combineren.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen