TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeenten helpen bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

  Hoe krijg je maatschappelijk vastgoed in 2050 energieneutraal en aardgasvrij? TwynstraGudde heeft bijgedragen aan de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed van de VNG en een praktisch rekenmodel gemaakt. Het is een handreiking zodat gemeenten concrete stappen kunnen zetten. Door aan de slag te gaan met het verduurzamen van het eigen vastgoed kunnen gemeenten een voorbeeldfunctie vervullen in de energietransitie.

  Gemeenten hebben in 2019 het Klimaatakkoord onderschreven. Zij hebben zich daarmee gecommitteerd aan het stapsgewijs CO2-arm maken van hun maatschappelijk vastgoed. In 2050 moet dat zijn geregeld. De vraag is alleen: hoe? Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed wordt op dit moment nog vaak gezien als een technische opgave: een extra taak waar bovendien te weinig budget of capaciteit voor beschikbaar is. Het ontbreekt bij veel gemeenten aan een goede organisatie, een strategie en een concrete aanpak.

  Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ons gevraagd bij te dragen aan de sectorale routekaart voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Een hoofd Vastgoed van een gemeente of adviseur Duurzaamheid moet die kunnen gebruiken om een gemeentelijke portefeuilleroutekaart op te stellen. Daarin laten gemeenten dan op portefeuilleniveau zien hoe zij het einddoel in 2050 gaan bereiken en welke concrete projecten zij in de eerstkomende vier jaar gaan uitvoeren.

  Wij organiseren binnenkort een Kennissessie over portefeuilleroutekaart maatschappelijk vastgoed. Ben jij geïnteresseerd? Vul het veld hieronder in en we houden je op de hoogte. 

  Geen beleidstaal

  Duurzame ambities van gemeenten zijn in het algemeen hoog en worden door gemeentelijke vastgoedafdelingen regelmatig als niet concreet genoeg ervaren. Daarentegen is ‘vastgoed’ er vaak niet op ingericht om antwoorden voor een langere termijn te geven. Verduurzaming is een strategisch vraagstuk. In de gemeentelijke routekaart moeten gemeenten daarom oog hebben voor relevante beleidsontwikkelingen zoals het Accommodatiebeleid, de Transitievisie Warmte of Wijkuitvoeringsplannen. Aan de andere kant moet de routekaart niet verzanden in beleidstaal, maar concrete handvatten bieden aan vastgoedmedewerkers om het juiste gesprek te kunnen voeren met collega’s van Duurzaamheid en de andere diensten van een gemeente.

  ‘Wij zijn blij met de expertise van TwynstraGudde bij de totstandkoming van de sectorale routekaart. Gemeenten kunnen hiermee vervolgstappen zetten in de verduurzamingsopgave, bestuurlijke urgentie creëren en de kengetallen gebruiken.’
  Inka Vogelaar, Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Gestoeld in de praktijk

  Namens de VNG hebben wij de aanpak in de routekaart getoetst, onder andere tijdens presentaties op bijeenkomsten gericht op vastgoedprofessionals en duurzaamheidsmanagers en bij een klankbordgroep van gemeenten. We kregen tips en hebben gezien en ervaren waar vastgoedprofessionals in de praktijk tegenaan lopen. Gewapend met deze kennis hebben we bijgedragen aan een stappenplan om de sectorale routekaart maximaal aan te laten sluiten bij het werk van vastgoedafdelingen. De verduurzamingsaanpak voor de sector met 36.000 maatschappelijke gebouwen is vertaald in een uitvoerbare aanpak voor individuele gemeenten. Vervolgens hebben we in opdracht van de VNG een praktisch toepasbaar rekenmodel voor gemeenten gemaakt, waarmee de financiële impact van verduurzaming op de gemeentelijke vastgoedportefeuille snel inzichtelijk wordt. Dit model hebben we gevalideerd bij tien gemeenten en voorzien van een complete handleiding waar gemeenten direct zelf mee aan de slag kunnen.

  Voorbeeldrol waarmaken

  De Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed is in 2020 door de VNG gepubliceerd. In aansluiting daarop is het rekenmodel online beschikbaar gemaakt. De routekaart en het rekenmodel geven vastgoedprofessionals meer grip en concrete handvatten. Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is geen abstracte ambitie meer, maar een opgave met een beginpunt, een aantal stappen en een eindpunt. Vastgoedprofessionals hebben hiermee de gegevens om binnen hun gemeente partij te zijn bij de invulling van het klimaatbeleid. Gemeenten kunnen hun voorbeeldrol waarmaken en laten zien welke stappen zij zetten om de klimaatdoelen te realiseren.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs hebben kennis van duurzaamheid in relatie tot gemeentelijk vastgoed. We begrijpen wat duurzaamheid in brede zin voor gemeenten betekent. Het is niet alleen een technisch vraagstuk, maar heeft ook alles te maken met samenwerking en participatie. We weten wat de eisen uit het Klimaatakkoord betekenen voor gemeenten en zijn in staat om de verbinding te leggen met het werk vastgoedprofessionals die er uiteindelijk mee aan de slag moeten. Met gevoel voor beide kanten, leggen wij de verbinding tussen beleid en uitvoering.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen