TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  EnergieRijk Den Haag Stadsbatterij oplossing voor netcongestie

  Het elektriciteitsnet is overvol. Daarom experimenteert EnergieRijk Den Haag (ERDH) vanaf eind oktober 2023 met de inzet van een stadsbatterij, die onder andere wordt gevoed door zonnepanelen. De stadsbatterij voorziet het overheidsgebouw Rijnstraat 8 in Den Haag van duurzame elektriciteit en ontlast daarmee het elektriciteitsnet. TwynstraGudde is hiervoor thematrekker en leidde drie jaar lang dit innovatieprogramma.  

  Door onder andere een sterke groei van lokale opwekking kan het elektriciteitsnetwerk in Nederland de productie niet aan. Er ontstaat zogeheten netcongestie. Dat wil zeggen dat er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnetwerk om nieuwe aansluitingen te realiseren, bijvoorbeeld voor hernieuwbare energieopwekking. Om die reden is het belangrijk kennis en ervaring op te doen over het uitwisselen van energie, zodat het net zo nuttig mogelijk kan worden ingezet. Met de stadsbatterij kan duurzame energie worden gebruikt op andere momenten dan dat die worden opgewekt. Elektriciteit kan worden geladen wanneer deze ruim - dus goedkoop - voorhanden is, bijvoorbeeld bij veel wind of overvloedige zonneschijn. Daarnaast worden pieken en dalen in het lokale elektriciteitsnet met de stadsbatterij opgevangen en wordt het net daarmee ontlast.

  Energiepiek opvangen

  Concreet: Rijnstraat 8 is een groot overheidsgebouw waar 3.500 mensen werken en waar onder andere de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat huizen. Wanneer de ambtenaren om 9.00 uur het gebouw betreden ontstaat er een enorme piek in het energieverbruik, doordat massaal lichten, laptops en liften aangaan. De batterij zorgt dat er gestuurd kan worden in de energievraag van het gebouw. Om het net te ontlasten kan de stadsbatterij een deel van die energiepiek opvangen. Het effect hiervan is dat het energiegebruik van het gebouw geoptimaliseerd wordt en dat het gebouw bovendien een actieve rol kan spelen in het optimaliseren van de energie-infrastructuur in de omgeving. Met de inzet van de stadsbatterij wil ERDH die kennis opdoen en tegelijkertijd het elektriciteitsnet ontlasten.

  Aanjager van samenwerking

  TwynstraGudde was de trekker voor het thema Innovatie & Smart Buildings, onderdeel van ERDH. In die rol waren wij de centrale partij en aanjager van de samenwerking. Het realiseren van de batterij vereist een nauwe samenwerking, openheid en afstemming tussen alle betrokken partijen en eigenaren, zoals Rijksvastgoedbedrijf, BAM, Invesis, E-ATEPS en TROEF.

  Op onderstaande foto nemen Directeur-Generaal Rijksvastgoedbedrijf Yvonne van der Brugge en Staatssecretaris Vivianne Heijnen de stadsbatterij in gebruik. 

  Blogstadsbatterij
  Vlnr: DG Rijksvastgoedbedrijf Yvonne van der Brugge, staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen, wethouder duurzaamheid van de gemeente Den Haag Arjen Kapteijns, BAM-directeur Nederland Joost Nelis, opdrachtgever ERDH André Weimar, ERDH directeur Frans Deeleman.

  Leerdoelen opgesteld

  Met de ingebruikname van de stadsbatterij wordt ervaring opgedaan met energieopslag in de stad. Aan de batterij zijn vijf leerdoelen gekoppeld: 

  1. Sturen op dynamische tarieven: de batterij zal worden gebruikt om energie voor het gebouw in te kopen op momenten dat de prijs van een kilowattuur (kWh) laag is. De opgeladen batterij wordt weer ontladen op het moment dat de prijs per eenheid hoog is. Dit proces resulteert in een kleinere behoefte in het aankopen van elektriciteit tegen hoge tarieven.
  2. Sturen op piekreductie: door de batterij op te laden op momenten dat het gebouw weinig elektriciteit gebruikt en te ontladen wanneer de vraag van het gebouw maximaal is kan de piekbelasting op het net worden verlaagd. Hiermee kan een goedkopere aansluiting bij de netbeheerder worden gerealiseerd.
  3. Sturen op congestiemanagement: de batterij wordt beschikbaar gesteld voor de netbeheerder om het net te ontlasten waardoor lokale congestie gereduceerd kan worden. Hierdoor kunnen meer partijen aangesloten worden en kan het elektriciteitsnet beter gebruikt worden.
  4. Sturen op balancering: de batterij levert een bijdrage aan het stabiel houden van het energienetwerk, zodat er geen kolen- of gascentrales voor balancering hoeven te worden ingezet.
  5. CO2-reductie: de batterij zal worden ingezet om de CO2-emissie van het gebouw te reduceren. De batterij wordt geladen op het moment dat er veel hernieuwbare energie wordt opgewekt en wordt ontladen op het moment dat er weinig hernieuwbare energie wordt opgewekt.

  De batterij biedt meer zekerheid in de energievoorziening en draagt bij aan klimaatneutraliteit. Op de wat langere termijn zouden batterijen zoals de stadsbatterij ook ingezet kunnen worden in zogenaamde Smartgrids.

  Aan de uitvoering van het programma werken vier bureaus (Rebel, Witteveen+Bos en DWA), waaronder TwynstraGudde, die samen optrekken in het consortium Motion2040+.

  Energierijk Den Haag is een samenwerkingsverband tussen Rijk, Provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en diverse (semi-)publieke en private partners. Zij richten zich op de volledige verduurzaming van de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen