Veiligheid

Veiligheid

Innoveren en beter samenwerken om Nederland veiliger te maken

Hoe bescherm je de samenleving optimaal tegen misdaad zoals ondermijning, terrorisme en fraude? Hoe werk je samen bij incidenten en crises zoals de coronacrisis? Hoe signaleer je als overheid vroegtijdig de veiligheidsrisico’s en zorg je voor effectieve risicobeheersing, bijvoorbeeld bij evenementen? Politie, brandweer, veiligheidsregio’s, gemeenten, omgevingsdiensten, zorg- en veiligheidshuizen, RIEC’s, ministeries en andere partijen staan voor ingewikkelde opgaven die bovendien voortdurend van karakter veranderen. Wij helpen ontwikkelingen te begrijpen en bedenken oplossingen. Onze adviseurs en managers doen onderzoek en vertalen nieuwe inzichten naar de meest effectieve manieren van organiseren, samenwerkingsvormen en technieken en helpen deze te realiseren bijvoorbeeld via project- of programmamanagement.

Veiligheid

Innoveren en beter samenwerken om Nederland veiliger te maken

Hoe bescherm je de samenleving optimaal tegen misdaad zoals ondermijning, terrorisme en fraude? Hoe werk je samen bij incidenten en crises zoals de coronacrisis? Hoe signaleer je als overheid vroegtijdig de veiligheidsrisico’s en zorg je voor effectieve risicobeheersing, bijvoorbeeld bij evenementen? Politie, brandweer, veiligheidsregio’s, gemeenten, omgevingsdiensten, zorg- en veiligheidshuizen, RIEC’s, ministeries en andere partijen staan voor ingewikkelde opgaven die bovendien voortdurend van karakter veranderen.Wij helpen ontwikkelingen te begrijpen en bedenken oplossingen. Onze adviseurs en managers doen onderzoek en vertalen nieuwe inzichten naar de meest effectieve manieren van organiseren, samenwerkingsvormen en technieken en helpen deze te realiseren bijvoorbeeld via project- of programmamanagement.

Lees meer
Effectiviteit vergroten door beter organiseren en samenwerken

Effectiviteit vergroten door beter organiseren en samenwerken

Veiligheidsorganisaties werken steeds vaker samen met elkaar, burgers, bedrijven, de belastingdienst of partijen in het sociale domein. Wij helpen die samenwerking efficiënt te organiseren en te versterken.

Lees meer
Slagvaardigheid vergroten door nieuwe methoden in te zetten in een bruikbare organisatie-inrichting

Slagvaardigheid vergroten door nieuwe methoden in te zetten

Nieuwe methoden en technieken zijn cruciaal. Welke innovaties zijn mogelijk en wat betekenen die bijvoorbeeld voor opsporing, crisisbestrijding, preventie en handhaving? Wij werken continu aan verandering en organisatieontwikkeling en gebruiken daarbij de nieuwste inzichten.

Lees meer
Meer inzicht verkrijgen in het effect van handelen

Meer inzicht verkrijgen in het effect van handelen

Wat zijn de concrete resultaten van je werk? Wat is het effect van preventie of vervolging op de samenleving? Is er draagvlak voor de vernieuwing? Via onderzoek en (beleids)evaluatie zorgen wij voor inzicht, begrip en handelingsperspectief en helpen deze te realiseren.

Lees meer

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Meer expertises

Programmamanagement

Maatschappelijke doelen realiseren in een dynamische context

Samenwerken

Het antwoord op de grote uitdagingen van deze tijd

Projectmanagement

Alles wat nodig is om projecten tot een succes te maken

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.