TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Rijswijk Woonfonds RijswijkBuiten maakt nieuwe huurwoningen voor middeninkomens mogelijk

  De behoefte aan betaalbare woningen is groot. Door het hele land werken gemeenten aan creatieve oplossingen om de bouw van het middensegment te stimuleren. TwynstraGudde en Programmabureau RijswijkBuiten hebben samen onderzocht óf en op welke manier de gemeente dit kon doen. 

  Ook in Rijswijk is de nood aan woningen hoog. Betaalbare huurwoningen zijn schaars en de ontwikkeling van middenhuur blijft achter. Middeninkomens vallen hierdoor tussen wal en schip. Gemeente Rijswijk wilde hier ruimte voor creëren in de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten, maar zag dat zowel woningcorporaties als marktpartijen het bouwen van middenhuurwoningen onvoldoende oppakten. De gemeenteraad besloot daarom te onderzoeken of zij hier zelf een actieve rol in konden spelen. Het resultaat is de oprichting van het Woonfonds RijswijkBuiten, oftewel: de gemeente in de rol van een belegger.

  Financiële en juridische risico’s

  Voordat dit plan daadwerkelijk werd uitgerold, was flink wat onderzoek nodig. Want is het aanbieden van middenhuurwoningen wel een kerntaak van de overheid? Wat zijn de andere mogelijkheden? En wat zijn de financiële en juridische risico’s van zo’n fondsenaanpak?

  Samen met het programmabureau RijswijkBuiten heeft TwynstraGudde onderzocht waar de grenzen liggen van wat een gemeente mag en hoe zij kunnen voldoen aan de financiële randvoorwaarden. Zowel van de markt als van de gemeente. We hebben daarnaast juridisch advies gezocht over bijvoorbeeld de staatssteunregels, marktinterventies, de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden. Zo kwamen we tot een uitgebreide risicoanalyse.

  Een goed onderbouwd voorstel

  Uit het onderzoek kwam een variant van het woonfonds als meest kansrijke oplossing naar voren, waarin de gemeente zelf participeert: de gemeente treedt samen met anderen op als belegger in een portefeuille middenhuur woningen. We hebben een goed onderbouwd voorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd, waarmee zij de belangen en risico’s kon afwegen. De gemeenteraad is uiteindelijk met een grote meerderheid akkoord gegaan met het voorstel.

  Woonfonds Rijswijk

  Het resultaat is het Woonfonds RijswijkBuiten, waarbij de gemeente één van de investeerders is. Het fonds dient de gemeentelijke beleidsdoelen en daarnaast behaalt de gemeente een rendement op haar inleg. Het financiële risico van de deelname van de gemeente in het fonds is beperkt.

  Dura Vermeer is de bouwer en een professionele fondsbeheerder beheert het fonds. De gemeente staat door de gekozen constructie op enige afstand van het project: de dagelijkse exploitatie van de woningen wordt door de fondsbeheerder uitgevoerd. Van een nieuw gemeentelijk woonbedrijf is dus geen sprake.

  'TwynstraGudde heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Woonfonds RijswijkBuiten.'
  Jan Brugman, directeur Programmabureau RijswijkBuiten

  100 duurzame middenhuurwoningen

  Dit woonfonds met een gemeentelijke deelname is een nieuwe oplossing, die nog niet eerder is toegepast. Wat begon als een vraag in de raad heeft niet alleen geleid tot een antwoord, maar tot een pasklaar voorstel dat inmiddels wordt uitgevoerd. De gemeente kan dankzij dit project 100 duurzame middenhuurwoningen realiseren in de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. De gemeente Rijswijk ziet het woonfonds als een pilot, waarmee de komende jaren ervaring wordt opgedaan. Naar verwachting ontvangen de eerste huurders in het tweede kwartaal van 2023 de sleutels van hun nieuwe huis.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  De adviseurs van TwynstraGudde begrijpen de dynamiek en complexiteit van de woningmarkt als geen ander. Onze adviseurs begeleiden dagelijks woningbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Wij begrijpen het publieke en private domein en weten publiek en privaat goed met elkaar te verbinden. We onderzoeken waar de grenzen liggen van wat een gemeente mag én creëren een oplossing die voldoet aan de financiële randvoorwaarden van zowel markt als gemeente. Met onze integrale blik helpen we gemeenten om woningbouw te versnellen en goed onderbouwde keuzes te maken.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen