TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  UMC Utrecht Van bits en bytes naar bestuurlijke besluitvorming

  De samenwerking tussen een digitaal bureau en een organisatieadviesbureau leidt tot data gedreven advies. De synergie van slimme datatechnologie en doortastend huisvestingsadvies levert een waardevolle bijdrage aan afgewogen besluitvorming. TwynstraGudde en digitaal bureau Innovattic werkten samen in een huisvestingsopdracht voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

  Het UMC Utrecht is gestart met een meerjarige renovatie van haar gebouwen. Om medewerkers tijdens deze werkzaamheden onderdak te bieden, is voor een langere periode tijdelijke huisvesting gehuurd. In het gehuurde pand is - op enkele plekken na - geen gebouwgebonden klimaatinstallatie aanwezig. En dus diende de vraag zich aan hoe het binnenklimaat zich verhoudt tot het gebruik van de ruimten en de invloed van de buitentemperatuur. Concreet: is een investering in de luchtbehandelingsinstallatie nodig? Tegelijkertijd wilde men een inventarisatie van de ervaringen van medewerkers over het gebruik van het pand.

  Onderzoek kwaliteit binnenklimaat

  Het UMC Utrecht legde een duidelijke opdracht bij ons neer: maak inzichtelijk wat de temperatuur, CO en de luchtvochtigheid zijn in de werk- en vergaderruimten, over een periode van drie maanden. Daarnaast werd ons gevraagd om de resultaten uit een eerder bij medewerkers afgenomen enquête over de belevenis van de werkomgeving mee te nemen in onze analyse. De objectieve metingen en de interpretatie van de enquêteresultaten moesten tezamen een goed beeld geven van zowel de kwaliteit van als de perceptie over het binnenklimaat.

  ‘Door het onderzoek heb ik data gedreven managementinformatie in handen waarmee ik mijn directie kan overtuigen van het belang van slimme gebouwtechnologie.’
  Sjoerd Memelink, programmamanager kantoren UMC Utrecht

  Onze aanpak, samenwerking met een digitaal bureau

  Voor het uitvoeren van de meting van temperatuur, CO en luchtvochtigheid werkten we samen met digitaal bureau Innovattic. Samen maakten we een sensorplan waarin een verdeling van de sensoren over de verschillende ruimten en etages werd bepaald. De verzamelde data werden uitgelezen en gepresenteerd via een dashboard. Het technische gedeelte, waaronder het plaatsen en uitlezen van sensoren, het maken van een koppeling met de cloud en het creëren van een dashboard, werd gedaan door Innovattic.

  Resultaat: van data naar besluitvorming 

  TwynstraGudde leverde aan het einde van de meetperiode een bondig eindadvies aan met daarin verwerkt de managementinformatie vanuit Innovattic. De toegevoegde waarde van Innovattic zat vooral in het concreet en leesbaar maken van de verzamelde data in de door hen ontwikkelde software. Onze toegevoegde waarde zat met name in het vertalen van de managementinformatie naar adviezen voor verbetering. Want data zonder duiding zijn niet meer dan bits en bytes. Onze adviseurs bieden die analysekracht om van bits en bytes te komen naar bestuurlijke besluitvorming. Zij kennen de bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit en combineren dat met vakkennis op het gebied van facility management, huisvesting en vastgoed. We adviseerden het UMC Utrecht onder andere de capaciteit van ruimten met te hoge CO-waarden te verkleinen (of de ruimte te vergroten), medewerkers te wijzen op de mogelijkheden van natuurlijke ventilatie op de gezondheid en productiviteit en CO-melders te plaatsen.

  'Samenwerken doen we het liefst met bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben, zoals TwynstraGudde.'
  Dennis Blom, business development manager Innovattic

  Waarom TwynstraGudde?

  De professionals van TwynstraGudde hebben ruime ervaring op het gebied van facility management, huisvesting en vastgoed. In deze opdracht werkten we samen met Innovattic, waardoor we bewerkte data en managementinformatie - zoals grafieken - konden verbinden aan beleid en bestuurlijke keuzes. Door data gedreven huisvestingsoptimalisaties uit te werken, ontstaan mooie verbeterkansen die zowel bedrijfsmatig aantrekkelijk zijn als ook een duurzame en gedragen verbeterslag mogelijk maken.

  ‘Als Innovattic zetten wij onze expertise in voor de gebouwde omgeving en dragen op deze manier bij aan een positieve impact op de samenleving. Door digitale oplossingen verminderen wij het energieverbruik en de totale CO-uitstoot in de gebouwde omgeving. Samenwerken doen we het liefst met bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben, zoals TwynstraGudde.’ – Dennis Blom, business development manager Innovattic

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen