TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Barneveld Portfoliomanagement testen en uitproberen met pilots

  Gemeente Barneveld staat voor een grote groeiopgave. Naar verwachting groeit de gemeente van 60.000 naar 85.000 inwoners. Dit leidt tot uitdagingen op diverse thema’s. Gemeente Barneveld wil beter kunnen kiezen en prioriteren tussen de velen projecten en daar vervolgens op sturen. Portfoliomanagement helpt daarbij. Nadat de gemeente vorig jaar samen met TwynstraGudde een portfolio-ontwerp en een implementatieplan had opgesteld, vroegen zij ons om hen ook te begeleiden bij de implementatie. 

  Portfoliomanagement is het continue vaststellen van de optimale balans tussen activiteiten en het gebruik van de (schaarse) middelen, om de strategische doelstellingen van de organisatie te bereiken.

  Drie pilots

  Portfoliomanagement raakt de basis van een organisatie. Het gaat over structuur en rolverdeling. Wie gaat waarover? En hoe lopen de lijnen? Dat maakt het complex om portfoliomanagement in één keer door de hele organisatie in te voeren. Daarom was het advies aan de gemeente Barneveld om te starten met drie pilots, zodat zij het werken volgens de principes van portfoliomanagement kunnen testen en ervaren. De drie pilots gingen over uiteenlopende onderwerpen: informatievoorziening, bouwopgaven en het sociaal domein.

  Portfolio-overzicht en inrichting

  Samen met een kernteam vanuit de gemeente heeft TwynstraGudde geholpen om de pilots op te zetten en uit te voeren. Wij hadden hierin een adviserende rol en konden praktische handvatten aanreiken. Bijvoorbeeld voor het creëren van een portfolio-overzicht en het opstellen van een afwegingskader. We dachten ook na over de rolverdeling en de inrichting van het proces en de portfoliotafel, de koppeling tussen goed projectmatig werken en opdrachtgeverschap.

  Scherp evalueren

  Een pilot is eigenlijk altijd een succes, mits je ervan leert. Daar hoort dus ook een scherpe evaluatie bij. De leerpunten uit deze pilots hebben we gebundeld in een adviesrapport voor de organisatieleiding. De pilot laat zien hoe portfoliomanagement kan bijdragen aan de opgaven binnen de gemeente Barneveld en wat daarin de knelpunten, randvoorwaarden en succesfactoren zijn.

  ‘Het belangrijkste inzicht is dat gezamenlijk inzicht in je portfolio je al veel stappen verder brengt.’
  Wim Gijsbertse, Gemeente Barneveld

  Conclusie: portfoliomanagement kan veel brengen voor de gemeente

  Gedurende de pilots heeft gemeente Barneveld ervaren dat de methodiek en het gedachtengoed van portfoliomanagement veel toevoegt. Vooral met betrekking tot de volgende onderwerpen en onderdelen:

  • Inzicht in de samenhang tussen doelen en inspanningen.
  • Inzicht in de werkvoorraad.
  • Een afwegingskader op basis van duidelijke criteria.
  • Inzicht in de benodigde en beschikbare capaciteit voor projecten en andersoortige activiteiten.
  • Een helder proces waarin ieders rol duidelijk is benoemd. En waarin het programma of project enerzijds en de vertegenwoordigers van de (thuis)teams anderzijds elkaar structureel vinden.

  Hoe nu verder?

  Twee van de drie pilots binnen gemeente Barneveld worden na afronding van de pilots als structurele portfoliotafel overgedragen aan de staande organisatie. Op tactisch niveau gaan de instrumenten van portfoliomanagement ingezet worden in de opgaven en programma's. Parallel wordt onderzoek gedaan naar de inrichting van portfoliomanagement op strategisch niveau.

  New call-to-action

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Portfoliomanagement zorgt voor meer overzicht, grip en sturing op de projecten en programma’s en daarmee op de organisatiedoelen. Het is een van de expertises van TwynstraGudde. We helpen opdrachtgevers bij gemeenten, in de zorg en in het onderwijs met portfoliomanagement. Opdrachtgevers ervaren ons als onafhankelijke adviseurs die naast hen staan en vanuit de methode scherp meedenken.

  Ook portfoliomanagement uitproberen?

  Alle mensen

  Ook portfoliomanagement uitproberen?

  Alle mensen