Schoolbestuur IRIS Toekomstgericht Programma van Eisen voor Vakcollege Thamen

Vakcollege Thamen is een scholengemeenschap voor vmbo in Uithoorn. Het huidige schoolgebouw is gebouwd in de jaren ‘50 en voldoet niet meer aan de huidige normen. Daarom heeft de school behoefte aan een nieuw schoolgebouw. TwynstraGudde is gevraagd om de wensen van de school met betrekking tot de nieuwbouw helder te verwoorden in een Programma van Eisen.

Foto: Vakcollege Thamen

Vakcollege Thamen is onderdeel van Stichting IRIS, een stichting voor christelijk voortgezet onderwijs. De school heeft een belangrijke regiofunctie in het Amstelland. In december 2020 is het Integraal Huisvestingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin werd het Vakcollege Thamen specifiek onder de aandacht gebracht. Vanwege de verouderde staat van het schoolgebouw heeft de gemeenteraad destijds ingestemd met een scenario-onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat nieuwbouw de meest toekomstbestendige oplossing is.

Ambities, sfeer, identiteit en uitstraling

Een Programma van Eisen (PvE) is doorgaans de formele start van een ontwikkeltraject én biedt input voor de ontwerpfase. In het PvE worden de kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten vastgelegd, die de basis vormen voor de nieuwbouw.

Om het PvE samen met een brede vertegenwoordiging eindgebruikers vorm te kunnen geven, zijn alle medewerkers van Vakcollege Thamen in september 2021 geïnformeerd over de voorlopige plannen voor de nieuwbouw. Daarna hebben een aantal medewerkers zich aangemeld om actief deel te nemen in een werkgroep.

Samen met de werkgroep zijn we op excursie geweest naar vergelijkbare vmbo-scholen om inspiratie op te doen. Daarnaast hebben we drie interactieve werksessies georganiseerd. Met de werkgroepleden is onder meer stilgestaan bij huisvestingsambities. In kleine groepjes hebben we gebrainstormd over het ideale huisvestingsconcept. Tot slot hebben we een sessie gewijd aan sfeer, identiteit en uitstraling.

Gekoesterde wensen

Naast de werksessies zijn interviews afgenomen met sleutelfiguren en gesprekken gevoerd met diverse stakeholders, zoals medewerkers, ouders, leerlingen en bestuurders. Hieruit kwam naar voren dat een aantal dingen door zowel leerlingen als medewerkers enorm gekoesterd worden, bijvoorbeeld het SkillsLab waar leerlingen kunnen experimenteren, de nabije sportvoorzieningen, natuurlijk licht en een fijne pauzeruimte. Het is dan ook wenselijk dat deze aspecten ook in het nieuwe schoolgebouw een plek krijgen.

'TwynstraGudde heeft samen met de mensen van de school gewerkt aan een toekomstgericht Programma van Eisen. Er is een helder beeld ontstaan over ons toekomstige schoolgebouw'
Truus Vaes, bestuurder Stichting IRIS

Nauw contact met de gemeente

Parallel aan dit proces heeft TwynstraGudde namens het schoolbestuur continu nauw contact gehad met de gemeente. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Dit ging onder andere over de ruimtebehoefte, financiële dekking, politieke haalbaarheid, parkeren en veiligheid.

Een toekomstgericht Programma van Eisen

De excursie, werksessies en interviews hebben een goed beeld gegeven van waar de behoeften in de organisatie liggen. Het resultaat is een toekomstgericht Programma van Eisen dat ingaat op de ruimtelijke en functionele wensen en eisen van de school. Deze wensen en eisen zijn de input voor de bestuurlijke besluitvorming over de investering van de nieuwbouw en vormen de basis voor het ontwerpproces.  

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Huisvestingsvraagstukken zijn één van de expertises van TwynstraGudde. Onze adviseurs zijn zowel conceptueel doortastend als creatief, waardoor zij een passend en toekomstgericht Programma van Eisen kunnen schrijven. Daarnaast zijn zij sterk in procesregie en weten zij de opdrachtgever in elke fase van het proces mee te nemen, ook in de bestuurlijke onderwerpen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever heeft dit geleid tot een breed gedragen Programma van Eisen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.