TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Woerden Herontwikkeling stationsgebied Woerden zorgt voor levendige entree van de stad

  De gemeente Woerden vernieuwt het stationsgebied. Dit zorgt voor een aantrekkelijke openbare ruimte, betere bereikbaarheid en een mix van stedelijk wonen en werken. TwynstraGudde begeleidt het proces om met participatie van de bevolking tot een gedragen visie te komen. Zo versnellen we de woningbouwopgave.

  Er spelen allerlei ontwikkelingen in de omgeving van het Woerdense station. Zoals plannen voor circa 3.000 woningen, het verbeteren van de infrastructuur in het gebied en de ontwikkeling van een snelfietspad parallel aan de spoorlijn naar Utrecht. Vooral aan de zuidkant van het spoor is nog veel ruimte om een nieuw stedelijk gebied te maken. De vraag was: hoe maak je dat? Hoe krijgen we een gewenste herontwikkeling van de grond en hoe gaan we de ambities verankeren? Wat is de eerste stap?

  Het station is van iedereen

  In onze visie zijn participatie en draagvlak onmisbaar bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zéker bij een stationsgebied. Dat is immers van alle bewoners. Iedereen maakt er gebruik van en iedereen vindt er iets van. Een stationsgebied is bepalend voor het beeld van de stad. Daarnaast is het essentieel dat de gemeente een goede samenwerking met alle partners opzet onder wie provincie, NS, ProRail en marktpartijen. Vanwege de integraliteit is een visie op de ontwikkeling op een hoger schaalniveau nodig. Van daaruit kun je inzoomen naar een visie voor het stationsgebied.

  Durf te dromen

  We zijn begonnen met het in beeld brengen van de complexe infrastructurele knoop, want alles komt samen in het stationsgebied. Welke ontwikkelingen zijn er en wat betekenen die voor bereikbaarheid? Bureau SVP Architectuur en Stedenbouw is geselecteerd om te helpen bij het ontwerp. Verder hebben we in het begin van het proces een meedenkavond georganiseerd. Onder de noemer: ‘durf te dromen’ hebben circa 100 belangstellenden hun wensen, zorgen en ideeën met ons gedeeld. Op basis hiervan hebben we de ambities scherp gesteld. De gemeenteraad heeft deze onderschreven. In werkateliers, ook weer met belangstellenden uit de stad, zijn we aan de slag gegaan. Aan verschillende tafels kon men reageren op ‘scenario’s in potlood’. Zo zijn we met het ontwerpteam stap voor stap verder gegaan. Steeds in nauw overleg met de verantwoordelijk wethouder en de gemeenteraad.

  'De samenwerking kenmerkt zich door open en eerlijke communicatie en een stevige voortgang.'

  Welkom in Woerden!

  We hebben een plan ontwikkeld voor het ontrafelen van de logistieke knoop die het stationsgebied is. Dat is essentieel voor het succes van het gebied. Als die is opgelost, begint het aanhechten: nieuwe en oude gebieden met goede fiets- en looproutes verbinden tot een logisch geheel. De entree van de stad wordt uitnodigend: welkom in Woerden! Dat geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen passend bij het eigen karakter en de typische aangename Woerdense maat en schaal. Een voormalige hbs krijgt een nieuwe functie en op langere termijn liggen er kansen voor NS en ProRail om het monumentale stationsgebouw aan te pakken. Nadat de gemeenteraad met het voorkeursmodel heeft ingestemd, hebben we het samen met SVP uitgewerkt tot een conceptvisie. In de komende periode halen we reacties op en gaan we met de visie naar de gemeenteraad. Daarna kan de realisatie beginnen.

  Een plan van iedereen en voor iedereen

  Het nieuwe stationsgebied zal de stad aanzienlijk versterken. Knelpunten worden opgelost en er komt een nieuw stadsdeel met een prettig verblijfsklimaat en nieuwe woningen. Tegelijk blijft het karakter van Woerden behouden. Doordat de visie voor het stationsgebied in samenwerking met alle partners en in overleg met de stad is ontwikkeld, is het draagvlak groot. Niet alleen bij marktpartijen en politiek, maar ook bij de inwoners. Het nieuwe stationsgebied hoort straks echt bij de stad. Dit brede draagvlak leidt tot snellere besluitvorming en realisatie.

  Projectportfolio Ruimte, Wonen en EconomieDe adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Deze opdracht en een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven hebben wij gebundeld in een boekje. 

  Subsidie

  De gemeente heeft een mooie bijdrage toegekend gekregen uit de tweede tranche van de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierdoor kan de gemeente Woerden versnellen in de realisatie van (betaalbare) woningbouw in de Poort van Woerden en de projecten Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied. 

  Waarom TwynstraGudde?

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met binnenstedelijke ontwikkelingen. We kunnen dergelijke complexe opgaven goed managen dankzij de inzet van meerdere disciplines op het gebied van project-, proces- en financieel management. Bovendien hebben we veel ervaring met politiek-bestuurlijke processen, publiek-publieke en publiek-private samenwerking, participatieprocessen en gebiedsontwikkeling.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen