Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) Nieuwe visie op medische rijgeschiktheid in 2050

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt niet alleen of bestuurders rijvaardig zijn, maar ook of zij gezond genoeg zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. In 2019 ontving het CBR al 770.000 aanvragen voor een beoordeling van de medische rijgeschiktheid. Door nieuwe ontwikkelingen en demografische trends heeft het CBR echter behoefte aan een nieuwe visie op deze beoordeling. TwynstraGudde heeft het CBR begeleid in het proces om tot een breed gedragen visie te komen.

In het maatschappelijk debat rijst de vraag of en op welke manier de beoordeling van de rijgeschiktheid verbeterd kan worden. De verwachting is dat in 2050 een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar. Dat betekent dat er steeds meer aanvragen voor de medische rijgeschiktheid komen. Een andere ontwikkeling is het automatiseren van rijtaken, zoals automatisch in plaats van handmatig schakelen. Daarnaast worden er ook steeds meer medische hulpmiddelen ontwikkeld. Wat betekent dit alles voor het CBR in 2050?

Futuring-methode: een gezamenlijk perspectief op de toekomst

Om die vraag te beantwoorden heeft TwynstraGudde twee sessies begeleid. Deelnemers waren medisch specialisten, juristen, strategen en communicatie experts. Natuurlijk laat de toekomst zich lastig voorspellen, maar het is wel mogelijk om met de kennis van nu in te spelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving.

HubSpot Video

Samen met inhoudelijke experts vanuit het CBR hebben we met behulp van de Futuring-methode de huidige trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Hoe ontwikkelt de wereld van automobiliteit zich? Wat zijn de voor het CBR relevante sociale, technologische, economische en politieke ontwikkelingen? En welke onzekerheden zien we? Door gezamenlijk antwoord te geven op deze vragen, bieden we inzicht in de uitgangspunten die aansluiten op de veranderingen in de maatschappij.

Daarna hebben we met het CBR de impact van deze ontwikkelingen op het CBR geanalyseerd en strategische keuzes gemaakt. Door te onderzoeken wat de ontwikkelingen betekenen voor de organisatie en hier concrete acties aan te koppelen, zijn we tot een gezamenlijk perspectief op de toekomst gekomen.

'De aanpak heeft ons geholpen om ons verhaal scherp te krijgen en voor onszelf duidelijk te krijgen wat we nu echt belangrijk vinden.'
Jolieke de Groot, Senior Productmanager Medische Rijgeschiktheid, CBR

Een breed gedragen visie

Het eindresultaat is een concrete en breed gedragen visie op de beoordeling van de medische rijgeschiktheid, die draait om het waarborgen van de verkeersveiligheid. Hierop zijn drie actielijnen uitgezet: het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie, laagdrempelig screenen en sturen op echte risico’s. In de toekomst komt meer eigen verantwoordelijkheid bij de klant te liggen en stuurt het CBR alleen nog op zaken, die een concreet risico vormen voor de verkeersveiligheid. Om de visie te laten landen in beleid en uitvoering zijn hier concrete actiepunten aan gekoppeld. Inmiddels is het visiedocument vastgesteld door de directie en gedeeld met de Tweede Kamer.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

De Futuring-methode is ontwikkeld door TwynstraGudde om complexe vraagstukken behapbaar te maken. Samen met onze opdrachtgevers identificeren we relevante trends en maken we strategische keuzes. In een interactief dialoog komen we vervolgens tot een gezamenlijk perspectief op de toekomst.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.