TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Kennis over tunnelveiligheid maximaal toegankelijk maken

  Het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) maakt objectieve kennis over tunnelveiligheid toegankelijk voor marktpartijen en overheden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde weten of het onafhankelijke platform nog steeds aan de doelstellingen voldoet. TwynstraGudde deed een evaluatie.

  Het Kennisplatform Tunnelveiligheid is in 2013 opgericht als onafhankelijk platform. Een klein team stelt objectieve kennis beschikbaar over de veiligheid in alle soorten van tunnels, zowel van het Rijk als van andere overheden. Er is een helpdesk, een kennisbank en er worden bijeenkomsten georganiseerd. Het KPT wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie wilde weten of de werkwijze nog steeds aansluit op de doelstellingen en in welke mate deze doelstellingen nog relevant zijn.

  Toekomstgericht kijken

  Bij een evaluatie is het belangrijk om toekomstgericht te kijken. Objectief, onafhankelijk, zorgvuldig en professioneel. Dat betekent goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven. Maar ook verifiëren en het principe van ‘hoor en wederhoor’ toepassen. Iedere evaluatie is namelijk een interventie, meer of minder ingrijpend.

  Een beeld van vraag en aanbod

  Er zijn meerdere plekken waar kennis over tunnelveiligheid wordt gedeeld. Daarom hebben we eerst het bredere speelveld van het KPT in kaart gebracht. Vervolgens hebben we in twee ronden interviews afgenomen bij betrokkenen. Eerst hebben we gesproken met aanbieders van informatie over tunnelveiligheid. Wat zijn de verschillen met het KPT? Vervolgens hebben we gesproken met afnemers van informatie (de doelgroep van het KPT), zoals advies- en ingenieursbureaus, hulpdiensten, Veiligheidsregio’s, gemeenten en provincies. Op welke manier maken zij gebruik van het kennisplatform?

  De behoefte is er nog steeds

  In het bredere speelveld is het KPT van onderscheidende waarde, zo blijkt, omdat het onafhankelijk werkt en iedereen er terecht kan. Dat speelde bij de oprichting in 2013 een rol, en nu nog steeds. Tegelijk zijn er kansen om het KPT te versterken.

  Basis voor besluitvorming

  Tunnelveiligheid, en dan met name de interpretatie van wet- en regelgeving, is een complex onderwerp. Goede ontsluiting van kennis en ervaring is daarom belangrijk om overlast door werkzaamheden te beperken en de veiligheid in tunnels te borgen. Een kritische evaluatie van de taakvervulling door het KPT draagt hieraan bij. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de impact van nieuwe ontwikkelingen op het werk van KPT of verdere versterking van de helpdeskfunctie. We hebben vier toekomstscenario’s geschetst en bij ieder scenario hebben we de voor- en nadelen beschreven. Het ministerie beschikt hiermee over alle informatie die een weloverwogen besluit over continuering van het KPT mogelijk maakt.

  Wat is onze toegevoegde waarde?

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben in deze opdracht twee specialismen gecombineerd. We zijn thuis in het onderwerp tunnelveiligheid. We weten wat er speelt, spreken de taal en kennen veel partijen die erbij betrokken zijn. Daarnaast hebben we ervaring met evaluatieonderzoek. We beschikken over onderzoeks- en interviewvaardigheden waarmee we betrouwbare informatie boven tafel krijgen.

  Meer weten? Download het volledige evaluatierapport of stel je vraag hieronder en Ricardo van Breemen neemt contact op.

  Heb je een vraag?

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen