TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Hoorn Bewonersinitiatieven in de energietransitie in goede banen leiden

  Gemeenten kunnen de energietransitie versnellen door bewonersinitiatieven de ruimte te geven. Maar hoe leid je bewonersinitiatieven in goede banen? Elke gemeente in Nederland zal dit dilemma herkennen. Maar het was de gemeente Hoorn die als eerste aanklopte bij TwynstraGudde met de vraag hoe zij deze bewonersinitiatieven op een structurele manier kunnen ondersteunen.

  Bewonersinitiatieven zijn een belangrijke kracht om de energietransitie van onderaf te versnellen. En gelukkig zijn die initiatieven er steeds meer. Bewoners zetten coöperaties op om gezamenlijk energie in te kopen of leggen daken van openbare gebouwen (gemeentelijk vastgoed) vol zonnepanelen voor gebruik door wijkbewoners. De gemeente Hoorn ziet de meerwaarde van die initiatieven, maar liep er tegenaan dat ze nog geen kaders had om deze op een gestructureerde manier te begeleiden. Bovendien misten ze de handvatten om met de juiste onderbouwing te beslissen welke bewonersinitiatieven zij wel of niet (financieel) wilden ondersteunen.

  Kaders en beslisboom

  Stapsgewijs hebben wij met de gemeente toegewerkt naar de oplevering van twee producten: ondersteuningskaders en een beslisboom. De basis voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven moet eerst in orde zijn: de gemeente moet goed ingericht zijn om bewonersinitiatieven te stimuleren en in de goede banen te leiden. Daarnaast moet de rolverdeling binnen de gemeente, maar ook tussen de gemeente en bewonersinitiatieven, duidelijk zijn. Ook is het belangrijk om helder naar bewoners te communiceren wat de voorwaarden zijn voor het indienen van een bewonersinitiatief en wat zij kunnen verwachten vanuit de gemeente.

  Om mogelijkheden, kansen en onzekerheden in kaart te brengen, hebben wij als onafhankelijke partij onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken en alle belangen van binnen en buiten de organisatie opgehaald. Vervolgens hebben we dit omgezet naar praktische handvatten. Dit hebben wij in vijf stappen gedaan:

  In stap 1 hebben we een bureaustudie uitgevoerd en onderzocht wat er al geschreven is over het ondersteunen van bewonersinitiatieven in de energietransitie. In stap 2 hebben we interviews gehouden met medewerkers van het team Duurzaamheid en andere medewerkers van de gemeente Hoorn. Ook zijn we gaan praten met andere gemeenten die bezig zijn met bewonersinitiatieven op het gebied van de energietransitie over hun ervaringen. In stap 3 hebben we een opzet gemaakt voor de ondersteuningskaders, waarbij we vier thema’s hebben onderzocht:

  • Eerste aanspreekpunt: hoe is het team Duurzaamheid binnen de gemeente ingericht en wanneer en hoe organiseren ze zich wanneer een bewonersinitiatief wordt ingediend?
  • Financiële ondersteuning: welke financiële middelen zet de gemeente in om bewonersinitiatieven te ondersteunen en op welke manier doet ze dat?
  • Technische expertise: welke inhoudelijke ondersteuning kan de gemeente bieden aan bewonersinitiatieven, zowel vanuit intern collega’s als externe experts?
  • Monitoring en evaluatie: op welke manier wordt de voortgang van een bewonersinitiatief gemonitord en hoe worden geleerde lessen door middel van een evaluatie geborgd in de organisatie van de gemeente (om ook toe te passen bij andere bewonersinitiatieven)?

  Daarnaast heeft TwynstraGudde ook een opzet gemaakt voor een beslisboom die de gemeente, samen met een bewonersinitiatief dat zich aanmeldt, kan doorlopen om te beslissen of ze wel of niet met het initiatief in zee gaat.

  In stap 4 zijn we de verzamelde informatie verder uit gaan werken. In een werksessie met het team Duurzaamheid hebben we de discussie geleid over de opzet van de ondersteuningskaders. We waren hierin de onafhankelijke gespreksleider die ervoor zorgde dat iedereen zich kon uitspreken en onduidelijkheden en onzekerheden op tafel kon leggen. Het team heeft actief meegedacht in een verbeterslag van de producten. Wij vonden het belangrijk om het team zelf beslissingen te laten nemen over de kaders, omdat zij er uiteindelijk zelf mee moeten gaan werken in de organisatie. Ook de beslisboom is op die manier van feedback voorzien en verder uitgewerkt. Tot slot hebben we in stap 5 de ondersteuningskaders en de beslisboom opgeleverd.  

  'Mooi om te zien dat de gemeente Hoorn direct aan de slag gaat met haar duurzaamheidsteam om bewonersinitiatieven in de energietransitie op een efficiënte manier verder te brengen.’
  Sophie de Jong

  Richtlijnen voor besluitvorming

  De gemeente Hoorn kan meteen actief aan de slag met de kaders en beslisboom. De ondersteuningskaders en de beslisboom bieden richtlijnen waarmee zij op de juiste manier kan besluiten over de ondersteuning aan lopende en nieuwe bewonersinitiatieven binnen de energietransitie. De ondersteuningskaders geven bijvoorbeeld richtlijnen voor een plan van aanpak en de maximale financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De beslisboom maakt het mogelijk om op een onderbouwde manier terugkoppeling te geven aan een bewonersinitiatief dat zich aanmeldt. Met de ondersteuningskaders en de beslisboom kan het team Duurzaamheid als één partij optreden. De structuur is duidelijk. De kaders en de beslisboom worden ook op de website geplaatst, zodat het voor bewoners duidelijk is waaraan hun initiatief moet voldoen.

  Waarom TwynstraGudde?

  De adviseurs van TwynstraGudde hebben ervaring in het opzetten van kaders en structuur om samenwerking en efficiënte besluitvorming binnen organisaties te optimaliseren. Zij doen dit samen met betrokken medewerkers om draagvlak voor en functionaliteit van het uiteindelijke resultaat te vergroten. Verder zijn wij goed in het verbinden van organisaties met hun omgeving. Bewonersinitiatieven binnen de energietransitie zijn daarvan een mooi voorbeeld. Door aan beide zijden duidelijkheid te verschaffen, komen initiatieven tot bloei en groei.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen