Provincie Overijssel Kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed helpen met verduurzamen

Voor kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed is verduurzaming om allerlei redenen soms lastig. De provincie Overijssel wil hen helpen. TwynstraGudde heeft een programma opgezet om gebouweigenaren te ontzorgen. Geen werk uit handen nemen maar naast de eigenaar gaan staan.

Bij maatschappelijk vastgoed gaat het om buurthuizen en gemeentekantoren. Om scholen en sportaccommodaties. Om musea en zorgcomplexen. De verschillen tussen al die gebouwen zijn groot, maar er is één overeenkomst: het publiek verwacht het goede voorbeeld als het aankomt op verduurzaming. 

Procesondersteuning

Het Rijk heeft middelen vrijgemaakt waarmee provincies de eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen helpen de aanpak te versnellen. Daarbij gaat het om de kleine eigenaren. Want die willen wel, maar hebben vaak niet de mogelijkheden om aan de slag te gaan. Hoe moet je dat inpassen in de dagelijkse praktijk waar andere dingen voorgaan? De subsidie is bedoeld voor procesondersteuning. De investering ligt nog steeds bij de eigenaar zelf. In opdracht van de provincie heeft een projectleider van TwynstraGudde voor deze groep het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed opgezet: de aanpak bedacht en het team van duurzaamheidscoaches samengesteld. 

Pragmatisme en maatwerk

Gebouweigenaren komen volgens ons pas echt in beweging als ze zelf willen. Vanuit dat idee hebben we het ontzorgingsprogramma in Overijssel opgezet. Eigenaren die willen, maar niet weten hoe, staan we terzijde. Het programma levert niet een technisch plan - ‘Kijk, zo doe je dat’ - maar we staan naast de eigenaar. Dat vraagt maatwerk. Juist omdat maatschappelijk vastgoed zo divers is. Het vraagt ook om een pragmatische aanpak. Het gaat niet altijd om de meeste CO2-winst per euro; het gaat om enthousiasme en kansen benutten zodra zich die voordoen. Onze kracht is deze flexibiliteit in te passen in een programma dat niettemin stuurt op samenhang en efficiëntie. 

Duurzaamheidscoaches

We hebben een programma opgezet waarin duurzaamheidscoaches een centrale rol spelen. Zij leggen contact met gebouweigenaren in hun regio en brengen de mogelijkheden in kaart met een energiescan. Zij hebben vervolgens een waaier aan instrumenten ter beschikking om gebouweigenaren te helpen aan de slag te gaan. De coaches werken regionaal. Dat is belangrijk, want zij houden de lijnen kort en zijn bijvoorbeeld ook goed op de hoogte van lokale energiefondsen. Voor specifieke vragen staan sectorspecialisten op de achtergrond klaar. 

Communicatie

Communicatie is een belangrijke component van het programma. Via webinars en nieuwsbrieven, maar ook via gemeenten, buurthuizen en brancheorganisaties worden gebouweigenaren enthousiast gemaakt om mee te doen. Om de communicatie in goede banen te leiden is een communicatiespecialist aan het team toegevoegd. 

Klaar voor de volgende stap

Onze projectleider heeft het team samengesteld en systemen ontwikkeld voor communicatie, monitoring en rapportage. Inmiddels participeren circa 50 gebouweigenaren die samen ruim 300 gebouwen bezitten. Hiermee is de provincie klaar voor de volgende stap: opschaling naar minstens honderd gebouweigenaren. Het programma sorteert bovendien voor op een veel grotere subsidieregeling van de rijksoverheid waarin gebouweigenaren niet alleen worden geholpen met procesbegeleiding, maar ook met investeringssubsidie. 

Waarom TwynstraGudde? 

Onze adviseurs hebben ervaring met vastgoedprojecten van de diverse doelgroepen waaronder gemeenten, scholen en zorginstellingen. Het maakt dat we snappen wat er speelt bij bestuurders. Aan de andere kant zijn we ook ingevoerd in de verduurzamingsaanpak van de rijksoverheid. Daardoor kunnen we de uitvoeringspraktijk optimaal begeleiden en praktisch resultaat bereiken. 

Meer weten over het ontzorgingsprogramma Overijssel?

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.