Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Management | Rijk, provincies en uitvoeringsorganisaties

  Wij werken aan een betere uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving

  Rijk en provincies ontwikkelen voortdurend nieuwe wet- en regelgeving. Die is in de uitvoering echter vaak complex. Uitvoeringsorganisaties lopen daardoor tegen grenzen aan. De politiek verwacht een soepele uitvoering van de keuzes die zij maakt, maar de realiteit is weerbarstig. Onze interimmanagers helpen overheden en met name uitvoeringsorganisaties in dat proces. Wij versterken het leiderschap, bevorderen ondernemerschap en leggen de basis voor een betere wisselwerking tussen politiek, beleid en uitvoering. 

  Leiding geven aan transities

  Onze interimmanagers zijn excellente transitiemanagers. Zij hebben alle kennis en ervaring om veranderingen in organisaties en veranderende opgaven werkend te krijgen.

  Blijvend betrokken

  We leveren niet alleen een interimmanager; we blijven van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We brengen al onze kennis en ervaring in en zorgen voor schaduwmanagement.

  Maatschappelijke opgaven van deze tijd

  Onze interimmanagers zijn bevlogen door de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Vanuit die bevlogenheid tonen zij leiderschap en inspireren zij de mensen in jouw organisatie.
  Management | Rijk, provincies en uitvoeringsorganisaties

  Wij werken aan een betere uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving

  Rijk en provincies ontwikkelen voortdurend nieuwe wet- en regelgeving. Die is in de uitvoering echter vaak complex. Uitvoeringsorganisaties lopen daardoor tegen grenzen aan. De politiek verwacht een soepele uitvoering van de keuzes die zij maakt, maar de realiteit is weerbarstig. Onze interimmanagers helpen overheden en met name uitvoeringsorganisaties in dat proces. Wij versterken het leiderschap, bevorderen ondernemerschap en leggen de basis voor een betere wisselwerking tussen politiek, beleid en uitvoering. 

  Leiding geven aan transities

  Onze interimmanagers zijn excellente transitiemanagers. Zij hebben alle kennis en ervaring om veranderingen in organisaties en veranderende opgaven werkend te krijgen.

  Blijvend betrokken

  We leveren niet alleen een interimmanager; we blijven van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We brengen al onze kennis en ervaring in en zorgen voor schaduwmanagement.

  Maatschappelijke opgaven van deze tijd

  Onze interimmanagers zijn bevlogen door de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Vanuit die bevlogenheid tonen zij leiderschap en inspireren zij de mensen in jouw organisatie.
  Management | Rijk, provincies en uitvoeringsorganisaties

  Wij werken aan een betere uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving

  Rijk en provincies ontwikkelen voortdurend nieuwe wet- en regelgeving. Die is in de uitvoering echter vaak complex. Uitvoeringsorganisaties lopen daardoor tegen grenzen aan. De politiek verwacht een soepele uitvoering van de keuzes die zij maakt, maar de realiteit is weerbarstig. Onze interimmanagers helpen overheden en met name uitvoeringsorganisaties in dat proces. Wij versterken het leiderschap, bevorderen ondernemerschap en leggen de basis voor een betere wisselwerking tussen politiek, beleid en uitvoering. 

  Leiding geven aan transities

  Onze interimmanagers zijn excellente transitiemanagers. Zij hebben alle kennis en ervaring om veranderingen in organisaties en veranderende opgaven werkend te krijgen.

  Blijvend betrokken

  We leveren niet alleen een interimmanager; we blijven van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We brengen al onze kennis en ervaring in en zorgen voor schaduwmanagement.

  Maatschappelijke opgaven van deze tijd

  Onze interimmanagers zijn bevlogen door de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Vanuit die bevlogenheid tonen zij leiderschap en inspireren zij de mensen in jouw organisatie.

  Binnen de overheid staan de meeste uitvoeringsorganisaties op afstand van bestuur en politiek. Die zelfstandigheid biedt in principe de ruimte voor een bedrijfsmatige, effectieve uitvoeringspraktijk. Maar dat gaat niet vanzelf. Er is behoefte aan meer ondernemerschap en vernieuwing. Tegelijkertijd is een betere wisselwerking tussen beleid en uitvoering nodig om te zorgen dat de realiteit van de uitvoeringspraktijk doorklinkt bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving.

  Versterking van leiderschap

  Onze interimmanagers worden ingeschakeld om overheidsorganisaties te ondersteunen bij de uitvoering van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld om de bedrijfsvoering te verbeteren of de financiering op orde te brengen. Soms wordt een projectdirecteur gezocht om voor een nieuwe of een tijdelijke regeling de uitvoeringspraktijk op poten te zetten. Op de achtergrond speelt de behoefte aan versterking van het leiderschap vrijwel altijd een belangrijke rol. Waar sta je als organisatie voor? Wat betekent de veranderende context voor jou? In onze visie vormt leiderschap de basis van een ondernemende organisatie die vanuit autonomie werkt, durft te experimenteren en met beleidsmakers meedenkt over de uitvoeringspraktijk. 

  Hoe maken wij het verschil?

  Voor we een interimmanager selecteren, gaan we met jou als opdrachtgever in gesprek. We proberen de vraag te doorgronden en een compleet beeld te krijgen van de achterliggende vragen. We onderzoeken de context en de opgaven waarmee je als organisatie te maken hebt. Daarna stellen we een profiel op. Dat hoeft niet gelijk te zijn aan het profiel waar je naar hebt gevraagd. Soms leidt onze analyse tot een ander perspectief. Op basis van het profiel gaan we op zoek naar de juiste kandidaat en organiseren wij een driehoekgesprek met jou en onze kandidaat. Daarna blijven we in contact. De interimmanager maakt een Plan van Aanpak dat in de loop van de opdracht de leidraad is voor het werk. We zorgen voor schaduwmanagement, we sparren en bewaken de voortgang. 

  Merkbaar resultaat

  Als de opdracht is afgerond, is jouw organisatie sterker geworden. Structuren, processen en systemen zijn verbeterd. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn opnieuw en duidelijk belegd. In sommige opdrachten is een nieuwe (vaste) manager aangesteld. Onze collega’s van TwynstraGudde Executive Search kunnen die desgewenst voor je werven. Wij zorgen dat een vaste kracht goed wordt ingewerkt en dat taken warm worden overgedragen. Een fundamenteel resultaat van onze interventies is, dat de cultuur is veranderd: medewerkers staan weer in positie en binnen de organisatie is meer leiderschap, initiatief en ondernemerschap. De uitvoering van wet- en regelgeving wordt merkbaar beter. Met de veranderingen van vandaag hebben we een blijvende impact op morgen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen