Management | Rijk, provincies en uitvoeringsorganisaties

Wij werken aan een betere uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving

Rijk en provincies ontwikkelen voortdurend nieuwe wet- en regelgeving. Die is in de uitvoering echter vaak complex. Uitvoeringsorganisaties lopen daardoor tegen grenzen aan. De politiek verwacht een soepele uitvoering van de keuzes die zij maakt, maar de realiteit is weerbarstig. Onze interimmanagers helpen overheden en met name uitvoeringsorganisaties in dat proces. Wij versterken het leiderschap, bevorderen ondernemerschap en leggen de basis voor een betere wisselwerking tussen politiek, beleid en uitvoering. 

Leiding geven aan transities

Onze interimmanagers zijn excellente transitiemanagers. Zij hebben alle kennis en ervaring om veranderingen in organisaties en veranderende opgaven werkend te krijgen.

Blijvend betrokken

We leveren niet alleen een interimmanager; we blijven van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We brengen al onze kennis en ervaring in en zorgen voor schaduwmanagement.

Maatschappelijke opgaven van deze tijd

Onze interimmanagers zijn bevlogen door de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Vanuit die bevlogenheid tonen zij leiderschap en inspireren zij de mensen in jouw organisatie.
Management | Rijk, provincies en uitvoeringsorganisaties

Wij werken aan een betere uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving

Rijk en provincies ontwikkelen voortdurend nieuwe wet- en regelgeving. Die is in de uitvoering echter vaak complex. Uitvoeringsorganisaties lopen daardoor tegen grenzen aan. De politiek verwacht een soepele uitvoering van de keuzes die zij maakt, maar de realiteit is weerbarstig. Onze interimmanagers helpen overheden en met name uitvoeringsorganisaties in dat proces. Wij versterken het leiderschap, bevorderen ondernemerschap en leggen de basis voor een betere wisselwerking tussen politiek, beleid en uitvoering. 

Leiding geven aan transities

Onze interimmanagers zijn excellente transitiemanagers. Zij hebben alle kennis en ervaring om veranderingen in organisaties en veranderende opgaven werkend te krijgen.

Blijvend betrokken

We leveren niet alleen een interimmanager; we blijven van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We brengen al onze kennis en ervaring in en zorgen voor schaduwmanagement.

Maatschappelijke opgaven van deze tijd

Onze interimmanagers zijn bevlogen door de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Vanuit die bevlogenheid tonen zij leiderschap en inspireren zij de mensen in jouw organisatie.
Management | Rijk, provincies en uitvoeringsorganisaties

Wij werken aan een betere uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving

Rijk en provincies ontwikkelen voortdurend nieuwe wet- en regelgeving. Die is in de uitvoering echter vaak complex. Uitvoeringsorganisaties lopen daardoor tegen grenzen aan. De politiek verwacht een soepele uitvoering van de keuzes die zij maakt, maar de realiteit is weerbarstig. Onze interimmanagers helpen overheden en met name uitvoeringsorganisaties in dat proces. Wij versterken het leiderschap, bevorderen ondernemerschap en leggen de basis voor een betere wisselwerking tussen politiek, beleid en uitvoering. 

Leiding geven aan transities

Onze interimmanagers zijn excellente transitiemanagers. Zij hebben alle kennis en ervaring om veranderingen in organisaties en veranderende opgaven werkend te krijgen.

Blijvend betrokken

We leveren niet alleen een interimmanager; we blijven van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We brengen al onze kennis en ervaring in en zorgen voor schaduwmanagement.

Maatschappelijke opgaven van deze tijd

Onze interimmanagers zijn bevlogen door de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Vanuit die bevlogenheid tonen zij leiderschap en inspireren zij de mensen in jouw organisatie.

Binnen de overheid staan de meeste uitvoeringsorganisaties op afstand van bestuur en politiek. Die zelfstandigheid biedt in principe de ruimte voor een bedrijfsmatige, effectieve uitvoeringspraktijk. Maar dat gaat niet vanzelf. Er is behoefte aan meer ondernemerschap en vernieuwing. Tegelijkertijd is een betere wisselwerking tussen beleid en uitvoering nodig om te zorgen dat de realiteit van de uitvoeringspraktijk doorklinkt bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving.

Versterking van leiderschap

Onze interimmanagers worden ingeschakeld om overheidsorganisaties te ondersteunen bij de uitvoering van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld om de bedrijfsvoering te verbeteren of de financiering op orde te brengen. Soms wordt een projectdirecteur gezocht om voor een nieuwe of een tijdelijke regeling de uitvoeringspraktijk op poten te zetten. Op de achtergrond speelt de behoefte aan versterking van het leiderschap vrijwel altijd een belangrijke rol. Waar sta je als organisatie voor? Wat betekent de veranderende context voor jou? In onze visie vormt leiderschap de basis van een ondernemende organisatie die vanuit autonomie werkt, durft te experimenteren en met beleidsmakers meedenkt over de uitvoeringspraktijk. 

Hoe maken wij het verschil?

Voor we een interimmanager selecteren, gaan we met jou als opdrachtgever in gesprek. We proberen de vraag te doorgronden en een compleet beeld te krijgen van de achterliggende vragen. We onderzoeken de context en de opgaven waarmee je als organisatie te maken hebt. Daarna stellen we een profiel op. Dat hoeft niet gelijk te zijn aan het profiel waar je naar hebt gevraagd. Soms leidt onze analyse tot een ander perspectief. Op basis van het profiel gaan we op zoek naar de juiste kandidaat en organiseren wij een driehoekgesprek met jou en onze kandidaat. Daarna blijven we in contact. De interimmanager maakt een Plan van Aanpak dat in de loop van de opdracht de leidraad is voor het werk. We zorgen voor schaduwmanagement, we sparren en bewaken de voortgang. 

Merkbaar resultaat

Als de opdracht is afgerond, is jouw organisatie sterker geworden. Structuren, processen en systemen zijn verbeterd. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn opnieuw en duidelijk belegd. In sommige opdrachten is een nieuwe (vaste) manager aangesteld. Onze collega’s van TwynstraGudde Executive Search kunnen die desgewenst voor je werven. Wij zorgen dat een vaste kracht goed wordt ingewerkt en dat taken warm worden overgedragen. Een fundamenteel resultaat van onze interventies is, dat de cultuur is veranderd: medewerkers staan weer in positie en binnen de organisatie is meer leiderschap, initiatief en ondernemerschap. De uitvoering van wet- en regelgeving wordt merkbaar beter. Met de veranderingen van vandaag hebben we een blijvende impact op morgen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.