TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Hilversum Programmatische aanpak voor vernieuwing Stationsgebied Hilversum

  De gemeente Hilversum ontwikkelt een groot en ambitieus programma om het stationsgebied te vernieuwen. Dit vraagt om een heldere opdrachtafbakening, stevige programmaorganisatie en een nauwe samenwerking met stakeholders. TwynstraGudde heeft met behulp van enkele programmamanagementtools gezorgd voor een duidelijke programma-inhoud, rolafbakening en organisatie.

  Foto: DeZwarteHond en OKRA

  De aanpak van het stationsgebied is een groot en omvangrijk programma voor de gemeente Hilversum. Het vergroot de bereikbaarheid en heeft invloed op het imago van de stad als een belangrijk kruispunt binnen de regio. Daarnaast zijn er intern en extern veel partijen bij het programma betrokken. Kortom, een complex programma met grote bestuurlijke ambities, veel raakvlakken met andere trajecten, grote budgetten en veel belanghebbenden.

  Sturen op doelen en samenhang

  Programmamanagement is een effectieve manier om meerdere samenhangende projecten parallel uit te voeren en daarmee strategische doelen te bereiken. TwynstraGudde heeft de gemeente Hilversum geholpen om de inhoud van het programma, de inbreng van de stakeholders en de programmaorganisatie beter inzichtelijk te maken en vorm te geven. Om dit goed in beeld te brengen, hebben we een aantal sessies georganiseerd voor het gemeentelijke kernteam. Hierbij werden specifieke programmamanagementtools ingezet om de inhoud, stakeholders en programmaorganisatie te analyseren en te structureren.

  Structureren van een programma: start met de inhoud

  Onze overtuiging is om altijd met de inhoud te beginnen. Een programma is een samenhangend geheel van doelen, baten en inspanningen. Tijdens de sessies hebben we met het Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) de samenhang tussen deze elementen uitgewerkt. Het DIN helpt om de inhoud in één figuur te zetten, visueel te maken en de samenhang te laten zien. Op projectniveau hebben we met behulp van het Project Canvas de inhoud verder uitgewerkt.

  Van inhoud naar stakeholders

  Door de inhoud van het programma in het DIN uit te werken, konden we nagaan welke partijen belangrijk zijn voor het programma. Wat zijn de belangen? Wie heeft hier invloed op? En van wie hebben we inhoudelijke inbreng nodig? In een stakeholdersanalyse hebben we samen met het kernteam bepaald welke rollen de interne en externe partijen moeten innemen om de programmadoelen te bereiken.

  Een heldere programmaorganisatie

  Op basis van het DIN en de stakeholdersanalyse hebben we een programmaorganisatie gepresenteerd. Het resultaat is een heldere inrichting van de programmaorganisatie en een organogram met een uitwerking van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Dit maakt een betere samenwerking mogelijk tussen interne en externe partijen. Daarnaast hebben we specifieke aandachtsgebieden uitgewerkt, zoals het management van de scope, de capaciteit en de omgeving. Door de inhoud, de stakeholders en de programmaorganisatie scherp te hebben, kan de uitvoering van het programma nu soepeler verlopen.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Programmamanagement is één van de kernactiviteiten van TwynstraGudde. Door onze inhoudelijke kennis en ervaring met verschillende programma’s bij uiteenlopende organisaties kunnen we theorie en praktijk goed met elkaar verbinden. Door concrete tools aan te reiken en heldere analyses toe te passen, weten we met een grote groep snel resultaat te bereiken. Ook bij veelomvattende en complexe programma’s.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen