Energietransitie

Een haalbare en betaalbare energietransitie

Het Klimaatakkoord geeft aan wat ons te doen staat om de energietransitie in Nederland in beweging te krijgen. Nederlandse overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld zijn zoekende naar hoe we al die maatregelen concreet kunnen maken en tot uitvoering kunnen brengen. Hiervoor moeten ze flink uit hun comfortzone stappen. Organisatorisch, in het aangaan van samenwerkingen, en in de drastische keuzes die gemaakt moeten worden. Op al die aspecten helpen wij om de transitie zo soepel mogelijk te maken. En zorgen we ervoor dat de energietransitie straks geen transitie meer is.

Van strategie tot evaluatie

In alle fases werken we aan de energietransitie: van visie en strategie tot met uitvoering en evaluatie. We combineren de expertise van ons hele bureau en werken aan integrale opgaven.

Partijen samenbrengen

Veel partijen zijn onderdeel van de energietransitie. We organiseren samenwerking met oog voor ieders belang en toegevoegde waarde.

Stappen zetten en resultaten boeken

We bereiden besluitvorming voor en we managen programma’s en projecten. We realiseren concrete resultaten: de zero-emissiebus, windparken en aardgasvrije wijken.
Energietransitie

Een haalbare en betaalbare energietransitie

Het Klimaatakkoord geeft aan wat ons te doen staat om de energietransitie in Nederland in beweging te krijgen. Nederlandse overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld zijn zoekende naar hoe we al die maatregelen concreet kunnen maken en tot uitvoering kunnen brengen. Hiervoor moeten ze flink uit hun comfortzone stappen. Organisatorisch, in het aangaan van samenwerkingen, en in de drastische keuzes die gemaakt moeten worden. Op al die aspecten helpen wij om de transitie zo soepel mogelijk te maken. En zorgen we ervoor dat de energietransitie straks geen transitie meer is.

Van strategie tot evaluatie

In alle fases werken we aan de energietransitie: van visie en strategie tot met uitvoering en evaluatie. We combineren de expertise van ons hele bureau en werken aan integrale opgaven.

Partijen samenbrengen

Veel partijen zijn onderdeel van de energietransitie. We organiseren samenwerking met oog voor ieders belang en toegevoegde waarde.

Stappen zetten en resultaten boeken

We bereiden besluitvorming voor en we managen programma’s en projecten. We realiseren concrete resultaten: de zero-emissiebus, windparken en aardgasvrije wijken.
Energietransitie

Een haalbare en betaalbare energietransitie

Het Klimaatakkoord geeft aan wat ons te doen staat om de energietransitie in Nederland in beweging te krijgen. Nederlandse overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld zijn zoekende naar hoe we al die maatregelen concreet kunnen maken en tot uitvoering kunnen brengen. Hiervoor moeten ze flink uit hun comfortzone stappen. Organisatorisch, in het aangaan van samenwerkingen, en in de drastische keuzes die gemaakt moeten worden. Op al die aspecten helpen wij om de transitie zo soepel mogelijk te maken. En zorgen we ervoor dat de energietransitie straks geen transitie meer is.

Van strategie tot evaluatie

In alle fases werken we aan de energietransitie: van visie en strategie tot met uitvoering en evaluatie. We combineren de expertise van ons hele bureau en werken aan integrale opgaven.

Partijen samenbrengen

Veel partijen zijn onderdeel van de energietransitie. We organiseren samenwerking met oog voor ieders belang en toegevoegde waarde.

Stappen zetten en resultaten boeken

We bereiden besluitvorming voor en we managen programma’s en projecten. We realiseren concrete resultaten: de zero-emissiebus, windparken en aardgasvrije wijken.

Succesvolle uitvoering van de gemeentelijke energietransitie

Gemeenten maken nu de overstap van het formuleren van hun energietransitie ambities naar het realiseren van deze ambities. Hoe breng je de energietransitie van plan naar uitvoering? Wij zien vijf voorwaarden voor een succesvolle gemeentelijke energietransitie.

Vijf succesvoorwaarden om de stap naar uitvoering succesvol te zetten

Lees meer
Aanpak

Industrieclusters op weg naar nieuwe energie infrastructuur

Lees onze aanpak

Op weg naar een CO₂-neutrale en circulaire industrie

In 2050 moet onze industrie vrijwel CO₂-neutraal en circulair zijn. Een enorme opgave voor de vijf grootste regionale industriële clusters van Nederland. Hoe organiseer je dit? En kan de huidige hoogwaardige infrastructuur behouden worden, terwijl je een nieuwe, duurzame energie infrastructuur bouwt? TwynstraGudde zet deze grote processen in beweging, begeleidt deze en jaagt initiatieven aan.

Grip op participatie in aardgasvrije wijken

Samenwerken met bewoners is een voorwaarde voor het succes van aardgasvrije wijken. De empowermentscan helpt gemeenten en maatschappelijke initiatiefnemers het participatieproces voor de overgang naar aardgasvrij wonen goed in te richten.

Empowermentscan

Krijg inzicht of je genoeg doet om bewoners en belanghebbenden te bereiken én wat je nog meer zou kunnen doen

Lees meer en download scan
Aanpak

Een risicoanalyse aan het begin van het proces creëert transparantie en risicobewustzijn.

Lees meer

Met meer zekerheid de energietransitie uitvoeren

De Regionale Energiestrategieën (RES) zijn grotendeels klaar. Het is nu aan gemeenten om deze uit te voeren. Maar hoe dan? Wat zijn de risico’s? En welke valkuilen kom je tegen? TwynstraGudde biedt inzicht met de RES-Risicoanalyse. Het geeft je meer houvast om met vertrouwen tot uitvoering over te gaan.

Wijken komen in actie

In 2021 moet ook jouw gemeente een wijkuitvoeringsplan hebben voor verduurzaming. Waar begin je? Hoe betrek je de wijken? Hoe zorg je voor draagvlak? En hoe pak je als gemeente goed je rol?

 

Aanpak met infographic

Stapsgewijs naar een gedragen wijkuitvoeringsplan

Lees onze aanpak

Wijken komen in actie

In 2021 moet ook jouw gemeente een wijkuitvoeringsplan hebben voor verduurzaming. Waar begin je? Hoe betrek je de wijken? Hoe zorg je voor draagvlak? En hoe pak je als gemeente goed je rol?

 

Aanpak met infographic

Stapsgewijs naar een gedragen wijkuitvoeringsplan

Lees onze aanpak
Aanpak

Stapsgewijze organisatie van een programma of aanpak duurzaamheid

Lees onze aanpak

Uitvoerder én regisseur?

Jouw gemeente of provincie krijgt steeds meer taken op het gebied van duurzaamheid. Dit vraagt wel wat van jouw organisatie en de vaardigheden van de mensen die er werken. Met een goed doordachte strategie en organisatievorm boek je concrete resultaten.

Aanpak

Stapsgewijze organisatie van een programma of aanpak duurzaamheid

Lees onze aanpak

Uitvoerder én regisseur?

Jouw gemeente of provincie krijgt steeds meer taken op het gebied van duurzaamheid. Dit vraagt wel wat van jouw organisatie en de vaardigheden van de mensen die er werken. Met een goed doordachte strategie en organisatievorm boek je concrete resultaten.

De snelste weg naar duurzaam maatschappelijk vastgoed

Ieder gebouw in Nederland moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Van gebouwen met een maatschappelijke functie wordt bovendien het goede voorbeeld verwacht. TwynstraGudde helpt eigenaren van maatschappelijk vastgoed weloverwogen keuzes te maken en verduurzaming te versnellen.

Aanpak

Portefeuilleroutekaart en praktische handvatten

Lees onze aanpak

 

 

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Meld je aan voor onze Energietransitie updates

Cases

Cases

Impact in de lokale energietransitie

21 maart 2022

4-daagse training

Werk jij als professional aan de lokale energietransitie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is de training Impact in de lokale energietransitie bedoeld voor jou.

meer informatie

Impact in de lokale energietransitie

21 maart 2022

4-daagse training

Werk jij als professional aan de lokale energietransitie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is de training Impact in de lokale energietransitie bedoeld voor jou.

meer informatie

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.