Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Portfoliomanagement

  Portfoliomanagement

  Heldere prioriteiten stellen voor het werk van je organisatie

  In iedere organisatie moet je dealen met schaarse menskracht, expertises en (financiële) middelen. Welk programma start je op en welk niet? Welke initiatieven kunnen snel worden gerealiseerd of hebben de grootste impact? Waarom haal je sommige projecten naar voren en zet je andere in de wacht? Keuzes zijn vaak pijnlijk, maar je ontkomt er niet aan. Welke afweging maak je? Portfoliomanagement helpt je om heldere prioriteiten te stellen. Dat vergroot het draagvlak voor je keuzes en draagt bij aan goede samenwerking.

  Portfoliomanagement

  Heldere prioriteiten stellen voor het werk van je organisatie

  In iedere organisatie moet je dealen met schaarse menskracht, expertises en (financiële) middelen. Welk programma start je op en welk niet? Welke initiatieven kunnen snel worden gerealiseerd of hebben de grootste impact? Waarom haal je sommige projecten naar voren en zet je andere in de wacht? Keuzes zijn vaak pijnlijk, maar je ontkomt er niet aan. Welke afweging maak je? Portfoliomanagement helpt je om heldere prioriteiten te stellen. Dat vergroot het draagvlak voor je keuzes en draagt bij aan goede samenwerking.

  Lees meer
  Meer inzicht, overzicht en grip

  Meer inzicht, overzicht en grip

  Een inventarisatie met een duidelijke categorisering van alle programma’s, projecten en overige activiteiten, laat zien hoe jouw organisatie aan strategische doelen werkt en waar het wringt.

  Lees meer
  Het maximale eruit halen

  Het maximale eruit halen

  De visie, missie, doelen en strategie van jouw organisatie vormen de bouwstenen voor een afwegingskader. Van daaruit stuur je op activiteiten en bereik je maximaal rendement.

  Lees meer
  De juiste keuzes maken en onderbouwen

  De juiste keuzes maken en onderbouwen

  Portfoliomanagement helpt je om mensen, expertises, geld en overige middelen op het juiste moment in te zetten voor activiteiten die ertoe doen.

  Lees meer

  Tien succesfactoren voor portfoliomanagement

  Cases

  Cases

  Meer leren?

  27 nov

  Manage je portfolio

  Je wilt je projecten en programma’s op een eenduidige en gedragen manier prioriteren. Maar ook verbinden met de hogere strategische doelen in je organisatie. Hoe maak je de juiste afwegingen?

  Meer over deze opleiding

  Meer leren?

  27 nov

  Manage je portfolio

  Je wilt je projecten en programma’s op een eenduidige en gedragen manier prioriteren. Maar ook verbinden met de hogere strategische doelen in je organisatie. Hoe maak je de juiste afwegingen?

  Meer over deze opleiding

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Meer expertises

  Programmamanagement

  Maatschappelijke doelen realiseren in een dynamische context

  Projectmanagement

  Alles wat nodig is om projecten tot een succes te maken

  Risicomanagement

  Overzicht, rust en voorspelbaarheid bij complexe projecten

  Samenwerken

  Het antwoord op de grote uitdagingen van deze tijd