Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Management | Zorg

  Wij helpen om de kwaliteit van de zorgverlening voor de toekomst veilig te stellen

  De druk op ziekenhuizen en andere zorginstellingen is enorm. Zorgprofessionals spannen zich tot het uiterste in, maar toch lukt niet altijd om aan de vraag te voldoen. Soms moeten operaties en andere behandelingen noodgedwongen worden uitgesteld. Ook de jeugdzorg, GGZ-instellingen en de ouderenzorg kampen met wachtlijsten. Tegelijk groeit de vraag nog elke dag. Er is behoefte aan efficiënte bedrijfsvoering, goede organisatie en slimme samenwerking. Onze interimmanagers helpen zorginstellingen om dat te realiseren. Van strategie naar uitvoering.

  Vakmanschap

  We hebben inhoudelijke kennis van het zorgdomein én weten hoe een goede interimmanager het verschil kan maken. We zijn gedreven om voor elke opdracht de beste manager te vinden.

  Werken vanuit partnership

  We hechten aan langdurige relaties met onze opdrachtgevers. Door partnership gaan we elkaar steeds beter begrijpen en kunnen we steeds beter de juiste kennis, ervaring en capaciteit inbrengen.

  Blijvend betrokken

  We leveren niet alleen een interimmanager; we blijven van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We brengen onze ervaring in en zorgen voor schaduwmanagement.
  Management | Zorg

  Wij helpen om de kwaliteit van de zorgverlening voor de toekomst veilig te stellen

  De druk op ziekenhuizen en andere zorginstellingen is enorm. Zorgprofessionals spannen zich tot het uiterste in, maar toch lukt niet altijd om aan de vraag te voldoen. Soms moeten operaties en andere behandelingen noodgedwongen worden uitgesteld. Ook de jeugdzorg, GGZ-instellingen en de ouderenzorg kampen met wachtlijsten. Tegelijk groeit de vraag nog elke dag. Er is behoefte aan efficiënte bedrijfsvoering, goede organisatie en slimme samenwerking. Onze interimmanagers helpen zorginstellingen om dat te realiseren. Van strategie naar uitvoering.

  Vakmanschap

  We hebben inhoudelijke kennis van het zorgdomein én weten hoe een goede interimmanager het verschil kan maken. We zijn gedreven om voor elke opdracht de beste manager te vinden.

  Werken vanuit partnership

  We hechten aan langdurige relaties met onze opdrachtgevers. Door partnership gaan we elkaar steeds beter begrijpen en kunnen we steeds beter de juiste kennis, ervaring en capaciteit inbrengen.

  Blijvend betrokken

  We leveren niet alleen een interimmanager; we blijven van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We brengen onze ervaring in en zorgen voor schaduwmanagement.
  Management | Zorg

  Wij helpen om de kwaliteit van de zorgverlening voor de toekomst veilig te stellen

  De druk op ziekenhuizen en andere zorginstellingen is enorm. Zorgprofessionals spannen zich tot het uiterste in, maar toch lukt niet altijd om aan de vraag te voldoen. Soms moeten operaties en andere behandelingen noodgedwongen worden uitgesteld. Ook de jeugdzorg, GGZ-instellingen en de ouderenzorg kampen met wachtlijsten. Tegelijk groeit de vraag nog elke dag. Er is behoefte aan efficiënte bedrijfsvoering, goede organisatie en slimme samenwerking. Onze interimmanagers helpen zorginstellingen om dat te realiseren. Van strategie naar uitvoering.

  Vakmanschap

  We hebben inhoudelijke kennis van het zorgdomein én weten hoe een goede interimmanager het verschil kan maken. We zijn gedreven om voor elke opdracht de beste manager te vinden.

  Werken vanuit partnership

  We hechten aan langdurige relaties met onze opdrachtgevers. Door partnership gaan we elkaar steeds beter begrijpen en kunnen we steeds beter de juiste kennis, ervaring en capaciteit inbrengen.

  Blijvend betrokken

  We leveren niet alleen een interimmanager; we blijven van start tot afronding betrokken bij de opdracht. We brengen onze ervaring in en zorgen voor schaduwmanagement.

  De vergrijzing, de toenemende zorgvraag, de bekostiging en het tekort aan mensen om het vele werk te doen, zetten de zorg onder druk. De vragen zijn niet meer oplosbaar vanuit één invalshoek. Er is behoefte aan versterking van organisaties, ondersteuning bij bedrijfsvoering en betere samenwerking in de keten. Er zijn al veel transitieplannen en strategieën. Waar het op aankomt, is uitvoering daarvan. 

  De vraag naar veranderkracht

  Onze interimmanagers worden vaak ingeschakeld als bestuurder, directeur of (zorg)manager van een (staf)afdeling. Soms ook in sleutelposities als bestuurssecretaris of als programmadirecteur/manager. In andere opdrachten leveren we een kwartiermaker die de weg voor een nieuwe, vaste manager of directeur te plaveit. Soms zijn er problemen in de samenwerking die moeten worden opgelost. Bijna altijd speelt op de achtergrond de vraag naar veranderkracht: iemand die een strategie werkend kan krijgen; een bevlogen manager die met ervaring en kennis van zaken medewerkers inspireert. Onze interimmanagers spelen precies die rol. Zij brengen ervaring uit andere speelvelden mee waarmee zij een opgave snel doorgronden. Vanuit echte nieuwsgierigheid en betrokkenheid nemen zij mensen vervolgens mee in een nieuwe strategie. 

  Hoe maken wij het verschil?

  Voor we een interimmanager voor een bepaalde opdracht selecteren, gaan we uitgebreid met de opdrachtgever in gesprek. We vragen naar achterliggende ontwikkelingen. Wat zijn de strategische doelen van jouw organisatie? Wat is de context en welke problemen spelen er? Wat heb is er nu écht nodig? Na een scherpe analyse komen we tot een profiel. Op basis daarvan selecteren we uit ons rijke netwerk één of enkele kandidaten die we voordragen voor een intake. De interimmanager maakt een Plan van Aanpak met een heldere beschrijving van de stappen die hij of zij zal zetten. Zodra de interimmanager aan de slag is, begint voor ons het schaduwmanagement: we sparren over de uitvoering van de opdracht waarbij alle kennis en ervaring van TwynstraGudde beschikbaar is. Ook gaan we regelmatig met de interimmanager én de opdrachtgever om tafel om de voortgang te monitoren. We blijven in contact tot de doelen zijn bereikt en de opdracht is afgerond.

  Een strategie werkelijkheid maken

  Onze interimmanagers lossen acute problemen op en zorgen ervoor dat een nieuwe strategie gaat werken. Het resultaat van de opdracht is dat een verandering is ingezet of een nieuwe samenwerking op gang is gekomen. Processen en systemen zijn daarop afgestemd evenals de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers. In sommige opdrachten is een nieuwe (vaste) manager aangesteld. Onze collega’s van TwynstraGudde Executive Search kunnen die desgewenst voor je werven. Wij zorgen dat een vaste kracht goed wordt ingewerkt en dat taken warm worden overgedragen. Het onderliggende resultaat van onze interventies is, dat medewerkers beter weten waarvoor ze staan. Ze voelen zich mede-eigenaar van de doelen van jouw organisatie. Het komt het werkplezier en de kwaliteit en efficiëntie van de zorgverlening ten goede. 

   

  i-psy-PsyQ-Brijder

  In november 2021 krijgt Henk Vernooij de vraag of hij interimdirecteur bedrijfsvoering wil worden bij ggz-instelling i-psy PsyQ Brijder. Hij zegt ja, en wat begint als een korte opdracht, groeit uit tot een productief jaar waarin hij veel weet te bereiken. Met bestuurder Bettie Kooijman en TwynstraGudde-partner Liesbeth Kronshorst, blikt hij terug op zijn eerste ervaring met bedrijfsvoering in de ggz. Lees hier het interview

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen