TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  High Tech Campus Eindhoven Tarievenbenchmark voor facilitaire diensten op High Tech Campus Eindhoven

  De High Tech Campus Eindhoven is de bekendste campus van ons land. Een levendig ecosysteem dat inmiddels de thuisbasis is van zo’n 260 hightechbedrijven. Het Campus Site Management (CSM) is verantwoordelijk voor het facilitair beheer van gebouwen en openbare ruimte. Elke drie jaar worden de doorbelaste tarieven gebenchmarkt.

  De High Tech Campus Eindhoven is dé hot spot op het gebied van technologie en high tech innovatie. De campus ontstond toen Philips in 2003 haar R&D-locatie openstelde voor andere technologische bedrijven. Meer dan 12.000 innovators, onderzoekers en ingenieurs vanuit verschillende disciplines werken er samen aan technologische ontwikkelingen op gebieden als duurzaamheid, levenskwaliteit, platformervaring, toegepaste intelligentie en slimme omgevingen. De levendigheid wordt ook gestimuleerd door de vele faciliteiten op het park. In de Strip bevinden zich restaurants, winkels, sociale diensten en technische voorzieningen. Ook zijn er een conferencecenter en een sport- en wellnesscentrum.

  Tarieven marktconform?

  Het Campus Site Management draagt onder meer zorg voor het doorbelasten van alle facilitaire kosten voor zowel ‘site related services’ (bijv. werkplekbeheer, ICT, Telematica) als ‘building related services’ (bijv. schoonmaak, terreinonderhoud, beveiliging). Zij heeft de organisatie hiervan uitbesteed aan een externe partij, die zo’n zestig contracten beheert. TwynstraGudde voerde voor het CSM de driejaarlijkse tarievenbenchmark uit om te bepalen of de doorbelaste tarieven voor de centrale en decentrale dienstverlening nog marktconform zijn.

  Definitiekader

  Het terrein en de gebouwen zijn gebenchmarkt met campuslocaties van vergelijkbare grootte met een parkachtige uitstraling. Als bronbestanden golden de NFC-index, de datatsets van TwynstraGudde conform de NEN-EN 15221. De NEN-EN 15221-norm biedt een definitiekader voor de verschillende activiteiten, waardoor geen appels met peren worden vergeleken. Voor het benchmarken van de tarieven is rekening gehouden met het serviceniveau van de geleverde diensten. Op basis van een checklist is op NEN-activiteitenniveau aangegeven of de betreffende dienst een laag, gemiddeld of hoog voorzieningenniveau biedt. Dit niveau wordt berekend en vastgesteld aan de hand van een reeks vragen over de geleverde voorzieningen.

  Presentatie aan CEO en huurders

  Het resultaat van de doorbelastingsystematiek en de tarieventoets is vastgelegd in een rapport. In deze rapportage zijn de aanleiding, aanpak en resultaten beschreven waarbij afwijkingen van de tarieven ten opzichte van de markt zijn weergegeven. Ook is inzichtelijk gemaakt hoe de resultaten zich verhouden tot het in 2015 en 2018 door TwynstraGudde uitgevoerde benchmarkonderzoek. De rapportage is gepresenteerd aan zowel de CEO als de huurders, waarbij de prijsontwikkeling per onderdeel is toegelicht. De totale doorlooptijd van deze opdracht was tien weken.

  Waarom TwynstraGudde?

  Wij zijn als adviseurs en projectmanagers betrokken bij een groot aantal campussen in Nederland. We beschikken daardoor over een uitgebreide database en veel kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelen, inrichten en exploiteren van campussen. Wij bieden onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde. Doordat we het liefst iets creëren van blijvende waarde, hebben we directe impact op maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen