Gemeente Amsterdam Nieuwe perspectieven op mobiliteitstransitie voor gemeente Amsterdam

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en duurzaamheid leiden tot een mobiliteitstransitie. Zo hebben deelauto’s, -scooters, drones en datatechnologie invloed op de mobiliteit in de stad. TwynstraGudde onderzocht wat de mobiliteitstransitie betekent voor de gemeente Amsterdam en stelde een visie op met concrete handvatten voor het beleid. 

Door de toenemende drukte in de stad, de groei van het aantal bedrijven en bewoners neemt de druk op de bestaande infrastructuur in Amsterdam toe. In combinatie met nieuwe technologische en duurzame ontwikkelingen stelt dit de gemeente Amsterdam voor het vraagstuk: hoe moeten we in de toekomst omgaan met mobiliteit? En wat betekent dit voor ons beleid?  

Futuring-methode: trends en ontwikkelingen in kaart 

Om deze vragen te beantwoorden, heeft TwynstraGudde een traject ingericht van verkennen, betekenis geven en keuzes maken. Zo zijn hier vijf workshops georganiseerd. We zijn gestart met een workshop in het Move Museum voor 25 medewerkers van de gemeente Amsterdam. Deze workshop had als doel om te ontdekken wat er op ons af komt op het gebied van mobiliteit.  

In subgroepen en samen met inhoudelijke experts hebben we vervolgens met behulp van de Futuring-methode de huidige trends en ontwikkelingen in kaart gebracht rondom mobiliteit. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je nieuwe mobiliteitsconcepten goed implementeert? En hoe zorg je voor goede beleidskaders? 

HubSpot Video

Door de dilemma’s, trends en ontwikkelingen in kaart te brengen, konden we met elkaar keuzes maken en toekomstscenario’s schetsen voor de mobiliteitsvisie van de gemeente Amsterdam. 

Social design: Amsterdamse reizigers betrekken bij het beleid 

Uiteindelijk schrijf je beleid voor de gebruikers. Om de behoeften van reizigers in Amsterdam mee te nemen in de mobiliteitsvisie hebben we empathisch onderzoek (onderdeel van social design) verricht, een effectieve manier om je te verplaatsen in de doelgroep, de behoeften en drijfveren veel beter te leren kennen. 

We zijn zelf op reis gegaan door de stad en onderweg op straat in gesprek gegaan met 36 reizigers, variërend in leeftijd van 14 tot 84 jaar. Zo leerden we wat voor hen belangrijke plekken zijn in de stad en wat hen bezig houdt. Een Amsterdamse moeder vertelde bijvoorbeeld wat het invoeren van betaald parkeren voor haar betekende: 'Het is heel vervelend dat er nu in de Spaarndammerbuurt ook op zondag betaald parkeren is, daardoor komt mijn familie nu niet meer op bezoek.' De familie van de vrouw had namelijk onvoldoende financiële middelen om én benzine én parkeerkosten te kunnen betalen.  

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Dan gaat een thema als parkeren ineens niet meer over mobiliteit, maar over eenzaamheid. De interviews boden zo een ander perspectief en toonden aan dat mobiliteitsvraagstukken ook in verbinding staan met sociale vraagstukken. Dit leidde tot bewustwording en hielp de betrokken medewerkers om voorbij de eigen aannames en denkpatronen te komen.  

Kloof tussen beleid en reiziger verkleind 

De workshops en de interviews hebben ertoe geleid dat 25 medewerkers van zes verschillende afdelingen van de gemeente Amsterdam met elkaar het gesprek zijn aangegaan over mobiliteit. Zo is er rondom dit vraagstuk een brug geslagen tussen verschillende afdelingen. Het empathisch onderzoek heeft er daarnaast voor gezorgd dat de kloof tussen visie en beleid aan de ene kant en de dagelijkse praktijk van de reiziger verkleind is. Ambtenaren zagen duidelijk de meerwaarde van het spreken van de mensen op straat. 

TwynstraGudde heeft een breed gedragen visie opgesteld met concrete handvatten, die de gemeente Amsterdam kan implementeren in het beleid. Zo hebben we bijvoorbeeld aangegeven waar nieuwe projecten kunnen worden gestart en in welke buurten ruimte geboden kan worden om te experimenteren met nieuwe mobiliteitsconcepten.  

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde 

De Futuring-methode is ontwikkeld door TwynstraGudde om complexe vraagstukken behapbaar te maken. Samen met onze opdrachtgevers identificeren we relevante trends en maken we strategische keuzes. Zo komen we vervolgens tot een gezamenlijk perspectief op de toekomst en stomen we organisaties klaar voor de grote transities van de 21e eeuw. Met social design weten wij daarnaast eindgebruikers in het proces centraal te stellen en visie en beleid beter te laten aansluiten bij hun leefwereld.  

 

 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.